Miasto

Myślenice: Sprawdź jak głosował twój radny. Posiedzenia Rady od dzisiaj w internecie [WIDEO]

Myślenice: Sprawdź jak głosował twój radny. Posiedzenia Rady od dzisiaj w internecie [WIDEO]

Tego nie można przegapić. Dzisiaj o godz. 15 na żywo po raz pierwszy będzie można śledzić pracę radnych w internecie, a zapis wideo, wyniki głosowania oraz uchwały dostępne będą w jednym miejscu w sieci 

W ramach wprowadzonego w gminie systemu eSesja posiedzenia Rady Miejskiej będą transmitowane na żywo w internecie, a po jej zakończeniu zapis wideo będzie można obejrzeć na stronie Miasta i Gminy Myślenice.

Oprócz materiału wideo dostępne tam będą również projekty uchwał i wyniki głosowania radnych. W każdej chwili będziemy mogli sprawdzić jak głosowali poszczególni radni, zwłaszcza reprezentujący nasz okręg. 

Moduł automatycznej transmisji obrad z wykorzystaniem kamery szybkoobrotowej pozwoli spełnić wymogi dotyczące transmitowania obrad na żywo przez Internet. Podczas transmisji na ekranie znajdą się informacje o aktualnie omawianym punkcie, wyniki głosowań, imię i nazwisko wypowiadającej się osoby, która dodatkowo zostanie automatycznie skadrowana przez system kamer. 

Dzisiaj o godz. 15 odbędzie się pierwsza relacja z sesji Rady Miejskiej. Na żywo będzie ją można śledzić na stronie

Transmisja na żywo

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przekazanie certyfikatu dotyczącego polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego dla Urzędu Miasta i Gminy Myślenice w oparciu o zapisy norm PN-ISO/IEC 17799:2007 oraz ISO/IEC 27001:2014-12.
4. Przyjęcie protokołu z XLV-tej.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony 5 lat, po umowie zawartej na 6 miesięcy, umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w obr.4 miasta Myślenice przy ulicy Parkowej.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony 20 lat, po umowie zawartej na 10 lat, umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w obr.4 miasta Myślenice przy ulicy Zdrojowej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice pod nazwą „Myślenice – Centrum”.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum Niepodległości w Myślenicach.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały podziału Miasta i Gminy Myślenice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Myślenice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2018 – Nr 400/XLIV//2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 roku.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia / nie wyrażenia / zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2019.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa opłaty skarbowej.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach.
16. Sprawozdanie Rady Miejskiej w Myślenicach za rok 2017.
17. Sprawozdania Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach za rok 2017.
18. Interpelacje i wnioski radnych.
19. Przerwa.
20. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
21. Komunikaty.
22. Wolne wnioski.
23. Zakończenie.

Powiązane tematy

Czy posłowie, radni, wójtowie i burmistrzowie powinni zarabiać mniej? [SONDAŻ]
Miasto 11

Czy posłowie, radni, wójtowie i burmistrzowie powinni zarabiać mniej? [SONDAŻ]

- Chcemy wprowadzenia nowych limitów dla wójtów, burmistrzów, prezydentów, marszałków, starostów i ich zastępców, zniesione zostaną wszelkie dodatkowe poza pensją świadczenia, jeśli chodzi o kierownictwa Spółek Skarbu Państwa - niedawno podczas konferencji prasowej mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński

Komentarze

Zobacz więcej