Miasto

Jarosław Szlachetka: Myślenice - czas na zmiany!

Jarosław Szlachetka: Myślenice - czas na zmiany!

Materiał promocyjny

Myślenice – czas na zmiany! „Plan dla Myślenic Jarosława Szlachetki” kandydata na burmistrza Miasta i Gminy Myślenice oraz posła na Sejm RP z Prawa i Sprawiedliwości. 

Jarosław Szlachetka,
kandydat na burmistrza Miasta i Gminy Myślenice oraz poseł na Sejm RP z Prawa i Sprawiedliwości:

Kandyduję, bo Myślenice potrzebują dobrego gospodarza. Jako burmistrz będę mógł zrobić więcej dobrego niż moi konkurenci, dzięki wypracowanym kontaktom i możliwościom pozyskiwania środków rządowych oraz z funduszy europejskich.

Udowodniłem, że mogę i potrafię skutecznie działać dla dobra wspólnego i być bliżej ludzi. Chcę to kontynuować. Autorami mojego programu jesteście Wy – Mieszkańcy Myślenic, ponieważ powstał on w odpowiedzi na konkretne problemy zgłaszane przez Was. Miałem okazje zapoznać się z nimi pracując w radzie gminy, sejmiku wojewódzkim, a także w Sejmie RP. Teraz, jako burmistrz Myślenic, chciałbym służyć mieszkańcom miasta i gminy – rozwiązywać problemy i rozwijać możliwości. Mój program obejmuje kluczowe dla mieszkańców i możliwe do rozwiązania problemy, którymi chciałbym zająć się w pierwszej kolejności przy współpracy z rządem oraz z jednostkami samorządu terytorialnego.

1. Niższe opłaty za wodę i ścieki

* W Myślenicach mamy jedne z najwyższych stawek komunalnych w Polsce. Zobowiązuję się do obniżenia tych opłat.
* Deklaruję, że nie będą podnosił lokalnych podatków od osób indywidualnych oraz przedsiębiorców.

2. Więcej dla rodzin

* Deklaruję budowę nowego przedszkola z funkcją żłobka w Jaworniku oraz modernizację istniejącej bazy opiekuńczo-wychowawczej.
* Wydłużę czasu pracy przedszkoli oraz świetlic szkolnych.
* Chciałbym realizować program „Mieszkanie Plus”.

3. Przyjazna szkoła

* Zadbam o remonty i doposażenie szkół, o które od lat zabiegają rodzice i nauczyciele.
* Zaproponuję stworzenie opieki stomatologicznej dla uczniów ze szkół gminnych.
* Powołam na nowo do życia zlikwidowaną Szkołę Podstawową nr 1 w Myślenicach.

4. Dobra infrastruktura

* Na skutek wieloletnich zaniedbań konieczne są remonty dróg, rozbudowa oświetlenia oraz budowa nowych chodników, szczególnie w miejscowościach wiejskich gminy Myślenice
*Będę kontynuował działania na rzecz dalszej poprawy bezpieczeństwa na Zakopiance przez współpracę z Ministerstwem Infrastruktury i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad
* Podejmę dziania na rzecz budowy nowych miejsc parkingowych w mieście oraz uporządkowania ruchu przez realizację budowy pierwszego odcinka zachodniej obwodnicy Myślenic
* W dalszym ciągu będą dążył do budowy nowej linii kolejowej Kraków-Myślenice;
* Będę realizował program „Czyste powietrze” z ekodopłatami na termomodernizację gospodarstw domowych.

5. Sport i rekreacja

* Priorytetem w tej dziedzinie będzie rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej (sale gimnastyczne, boiska sportowe) zwłaszcza w miejscowościach gdzie jej brakuje .
* Proponuję budowę krytego całorocznego boiska na Zarabiu, ukończenie trzeciej niecki na myślenickiej pływalni, która od lat stoi nieużywana
* Wybuduję nowe ścieżki rowerowe oraz rozbuduję infrastrukturę edukacyjno turystyczną razem z Lasami Państwowymi (wieża widokowa na Uklejnie).

6. W trosce o seniorów

* Mamy obowiązek zadbać o naszych seniorów, dlatego chciałbym zaproponować utworzenie Myślenickiego Dziennego Domu Opieki dla osób starszych.
* Powołam gminną Radę Seniorów, kluby seniora oraz stworzę warunki do bezpłatnych zajęć kulturalnych, zdrowotnych i rekreacyjnych.

7. W trosce o niepełnosprawnych

* Zaproponuję stworzenie systemu finansowania tzw. opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

8. Lokalny patriotyzm

* Będę ambasadorem lokalnych przedsiębiorców.
* Będę wspierał projekty kulturalne, z których Myślenice mogą być dumne, lokalne inicjatywy, podejmowane chociażby przez Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne czy orkiestry dęte.
* Zaproszę do współpracy wszystkie stowarzyszenia i organizacje pozarządowe z terenu gminy Myślenice.
* Zwiększę środki przeznaczone na budżet obywatelski oraz dla Rad Sołeckich.

W czasie mojej pracy poselskiej dla mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice skutecznie zadbałem m.in. o:

* Nową karetkę dla Szpitala Powiatowego w Myślenicach.
* Inwestycje poprawiające bezpieczeństwo na Zakopiance (remont wiaduktu na Polankę, budowa kładek dla pieszych w Głogoczowie i w Jaworniku, przebudowa skrzyżowania oraz opracowanie koncepcji „tunelu” w Krzyszkowicach, przebudowa skrzyżowania na Zarabiu oraz budowa węzła dwupoziomowego z ul. Sobieskiego w Myślenicach) wykonane i skierowane do realizacji przez Ministra Infrastruktury do tej pory na kwotę ok. 35 mln zł.
* Dodatkowe środki do zakupu wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Zarabie oraz OSP Trzemeśnia.
* Środki na doposażenie m.in. OSP Krzyszkowice oraz OSP Zawada z Fundacji ENERGA.
* Środki z budżetu państwa oraz z NFOŚiGW na zakup nowego wozu ratowniczo gaśniczego dla OSP Borzęta (500 tys zł) oraz OSP Jawornik (500 tys zł).
* Środki z rezerwy budżetu państwa na remont oddziału zakaźnego w Szpitalu Powiatowym w Myślenicach (ponad 2,3 mln zł).
* Środki na budowę remizy OSP Głogoczów z fundacji Energa (50 tys zł).
* Środki na Remont Domu Kultury w Myślenicach z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (200 tys zł).
* Rozbudowę i modernizację Szkoły Muzycznej w Myślenicach (ok. 7 mln zł).
* Wsparcie w realizacji projektów kulturalnych m.in. Polish Art Philharmonic.
* Finansowanie renowacji ołtarza głównego w kościółku św. Jakuba na Stradomiu (100 tys zł) z Funduszu Kościelnego.
* Pomoc w pozyskiwaniu środków na funkcjonowanie klubów sportowych ze środków Ministerstwa Sportu oraz Spółek Skarbu Państwa .
* Środki na remont boiska sportowego „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myślenicach (300 tys zł) oraz dofinansowanie dla gminy remontu dróg gminnych w Zawadzie (50 tys zł) oraz w Głogoczowie (60 tys zł) ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków powodzi z 2010 r.

Tak jak mieszkańcy Gminy Myślenice korzystają już z owoców dobrej zmiany na poziomie ogólnopolskim (500plus, wyprawka szkolna, leki dla seniorów, obniżenie wieku emerytalnego), tak samo skorzystają na naszych propozycjach. Aby mój plan dla Miasta i Gminy Myślenice mógł być wdrożony do realizacji potrzeba aby w nowych władzach samorządowych gminy, powiatu oraz województwa znalazły się osoby odpowiedzialne, aktywne i chcące pracować na rzecz dobra wspólnego naszej małej Ojczyzny.

Państwa głos ma znaczenie. Nie marnujcie go na tych, którzy twierdzą, że NIC nie mogą. Zagłosujcie na polityków i samorządowców wiarygodnych, skutecznych, uczciwych, którzy dbają o interesy swoich wyborców. Dotrzymaliśmy słowa w rządzie, dotrzymamy w samorządzie!

Z wyrazami szacunku,

Kandydat na burmistrza Miasta i Gminy Myślenice, Poseł na Sejm RP 

 

#DotrzymujemySłowa

 

 

 

 


Materiał sfinansowany przez KW Prawo i Sprawiedliwość

Powiązane tematy

Zobacz więcej