Raciechowice

Rodzice skarżą się na wójta. Przedszkole pozostaje w Czasławiu. Na rok...

Wójt chciał przenieść przynajmniej jeden oddział przedszkola z Czasławia do Raciechowic, ale rodzice i dyrektor byli przeciwni. Temat trafił na kolejne sesje rady gminy. Wacław Żarski zmienił plany, przynajmniej na rok …

O planach związanych z przeniesieniem przedszkolaków z Czasławia do Raciechowic wójt Wacław Żarski mówił jeszcze podczas czerwcowej sesji.

Wacław Żarski, wójt gminy Raciechowice: Mamy problem, gdzie przynajmniej jeden z tych dwóch oddziałów przedszkola ulokować. Myślałem o tym, aby część obiektu SP w Raciechowicach oddzielić i przenieść tam 2 oddziały, ale wiąże się to z kosztami ok. 70 tys. złotych, a funduszy na to nie mamy. Próbowałem toczyć rozmowy, aby jeden oddział, starszych dzieci - sześciolatków, przenieść do Raciechowic, ale jest tu duży opór dyrektora SP w Raciechowicach i rodziców.

W czerwcu radni zwracali uwagę, że rodzice nie są chętni, ponieważ część dzieci chodziłaby do Czasławia a część do Raciechowic i musieliby je odbierać z dwóch miejsc. Radny Robert Żurek mówił, że konflikt narasta i rodzice chcieliby wiedzieć, jak wygląda sytuacja.  Wójt zapowiedział wtedy, że postara się ustalić spotkanie z rodzicami i znaleźć grupę chętnych, którzy przenieśliby dzieci do innej placówki.

 

Skontaktowała się z nami Marcelina Wszołek-Duda, przewodnicząca rady rodziców samorządowego Przedszkola w Raciechowicach. W skierowanym do nas piśmie wskazuje, że tego typu zmiana jak przeniesienie oddziałów lub też przedszkola, nie może się odbyć w tak krótkim czasie i trzeba spełnić pewne wymogi. Zwraca też uwagę na fakt, że nie otrzymała odpowiedzi, w przewidzianym do tego prawem czasie, na swoje pismo, które wystosowała do wójta. 

Marcelina Wszołek-Duda, przewodnicząca rady rodziców samorządowego Przedszkola w Raciechowicach: W dniu 1 lipca odbyło się w Przedszkolu Samorządowym w Raciechowicach zebranie wójta z rodzicami, nauczycielami i dyrekcją placówki. Zebranie miało na celu ogłoszenie rodzicom decyzji podjętej bezprawnie i samowolnie przez wójta gminy Raciechowice. Decyzja ta dotyczy bezprawnego przeniesienia jednego oddziału przedszkolnego do SP w Raciechowicach. Taka decyzja powinna zostać poprzedzona uchwaleniem uchwały intencyjnej przez radę gminy i poddana konsultacjom społecznym i prawnym. Również prawo oświatowe podaje ścisłe terminy, kiedy można podejmować takie decyzje i wynosi to 6 miesięcy przed planowanym przeniesieniem.

Jak czytamy dalej w piśmie, w związku z tym składa skargę na wójta, "który przekracza swoje uprawnienia i kompetencje, podejmując tak ważne decyzje bez porozumienia z Radą Gminy, bez poinformowania ich nawet o planach i bez zasięgnięcia porady prawnej".

Kuratorium bez wniosku w sprawie przekształcenia przedszkola

W tej sprawie zawiadomione zostało również Kuratorium Oświaty w Krakowie. Jak poinformowało nas Kuratorium:  do małopolskiego kuratora oświaty nie wpłynął wniosek w sprawie zamiaru przekształcenia  Przedszkola w Raciechowicach poprzez zmianę siedziby czy utworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

"Zmiana adresy siedziby przedszkola stanowi jego przekształcenie, zgodnie z art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), zgodnie z którym szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może być zlikwidowana czy też przekształcona po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Ponadto informuję, że zgodnie z art.89 ust. I ww. ustawy szkoła lub placówka publiczna może zostać zlikwidowana lub przekształcona z końcem roku szkolnego i w związku z tym organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji czy przekształcenia, zawiadomić o zamiarze przekształcenia rodziców uczniów/dzieci oraz kuratora oświaty" - czytamy w piśmie z krakowskiego kuratorium.

Kuratorium odniosło się również do lokalizacji oddziałów w różnych miejscach: - W uzasadnionych przypadkach poszczególne oddziały mogą być zlokalizowane w różnych lokalach położonych na terenie danej miejscowości, jeżeli organ prowadzący przedszkole zapewni dyrektorowi przedszkola warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami. Zgoda dyrektora placówki, w której ma być zlokalizowany oddział przedszkola nie jest wymagana przepisami prawa - wyjaśnia Jolanta Michalska, rzecznik prasowy Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Wójt rezygnuje ze swoich planów. Na razie...

W swojej odpowiedzi Wacław Żarski wskazuje, że pozwolił sobie zaproponować rozwiązania poprawiające standard tak opieki, jak i edukacji.

Wacław Żarski, wójt gminy Raciechowice Ponieważ Szkoła Podstawowa w Czasławiu boryka się z problemem braku wystarczającej liczby sal lekcyjnych, toteż zaproponowałem, aby dwa oddziały przedszkolne umieszczone w salach lekcyjnych szkoły przesunąć do budynku szkoły w Raciechowicach, bowiem w tymże budynku po wygaszeniu gimnazjum sale takie można było zadysponować.

Sale te są w dobrej, bezpiecznej lokalizacji i standardem nawet przewyższają sale dotychczasowe w szkole w Czasławiu. Druga część przedszkolaków, czyli 2 grupy pozostałyby w dotychczasowym obiekcie, dawnym „Domu Nauczyciela” w Czasławiu. Pewien dyskomfort dla Dyrektora zarządzającego placówką mógłby stanowić jedynie rozdział i umieszczenie placówki w dwóch obiektach.

Jak stwierdza dalej, po dokonaniu dalszych analiz, rozmów i konsultacji zaproponował, aby w roku szkolnym 2019/2020 przenieść tylko jedną grupę przedszkolną — grupę dzieci najstarszych — do obiektu szkoły w Raciechowicach, co doraźnie poprawiłoby komfort pracy zespołu szkolnego w Czasławiu, a także komfort opieki dzieci przedszkolnych. Spotkało się to z oporem społecznym i na zmiany nie pozwoliły ustawowe uwarunkowania.

- Jednakże informuję, że podjęte zostaną w najbliższym czasie takie działania w temacie organizacji Przedszkola Samorządowego w Raciechowicach, aby 2 sale lekcyjne w obiekcie szkolnym w Czasławiu zostały od roku szkolnego 2020/2021 udostępnione dla potrzeb zespołu szkolnego — Szkoły Stowarzyszeniowej w Czasławiu oraz Szkoły Muzycznej. Z kształtem ostatecznych zmian zostaną Państwo zapoznani w ustawowych terminach - wyjaśnia Żarski.

W swojej odpowiedzi wójt odniósł się także do uwag z pisma wystosowanego przez przewodniczącą rady rodziców, jakoby jego działania były prowadzone pod naciskiem spowinowaconej z nim dyrektor szkoły.

- Pragnę jeszcze nadmienić, że związki rodzinne z obecną Panią Dyrektor Szkoły Stowarzyszeniowej w Czasławiu nie mają żadnego znaczenia dla moich decyzji dotyczących funkcjonowania systemu oświatowego w gminie. Nie stosowałem i nie będę stosował nepotyzmu i jestem daleki od takich praktyk. Myślę Szanowni Rodzice, że przejaw troski o Wasze Dzieci pokazałem angażując prywatne środki dla sfinansowania zajęć rozwojowych właśnie Waszych dzieci - czytamy w piśmie wystosowanym przez wójta Żarskiego.

Obecny status Przedszkola Samorządowego w Raciechowicach zlokalizowanego w obiekcie Szkoły Podstawowej w Czasławiu nie został poprzednio prawnie uregulowany. Po uzyskaniu wiedzy w powyższym temacie podejmuję działanie, które jednoznacznie ureguluje status tej jednostki jaką jest aktualnie Przedszkole Samorządowe w Raciechowicach.

W związku z tym, że jeszcze przed obradami komisji wójt zrezygnował ze swoich planów, sama skarga została uznana za bezzasadną.

Druga skarga, również złożona przez przewodniczącą rady rodziców, dotyczyła niewywiązywania się z prawnego obowiązku udzielenia odpowiedzi. Radni z komisji zwrócili uwagę wójtowi, aby w przewidzianym na to czasie odpowiadał na pisma kierowanie do niego. Jak wyjaśniał Robert Żurek, przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji, wójt obiecał odpowiadać na pisma w wyznaczonym do tego terminie.

Powiązane tematy

Radni ustalili nowe stawki za śmieci. Mieszkańców czeka podwyżka o 100 procent
Pcim 32

Radni ustalili nowe stawki za śmieci. Mieszkańców czeka podwyżka o 100 procent

Od listopada mieszkańcy gminy Pcim, którzy segregują śmieci za ich odbiór zapłacą 19 zł, natomiast ci którzy nie segregują 38 zł. Uchwałę wprowadzającą stuprocentową podwyżkę dzisiaj podjęli radni Podczas dzisiejszych obrad radni przegłosowali uchwałę na mocy której ustalone zostały nowe stawki za odbiór śmieci. Nowe stawki obowiązywać będą od lis...

Robert Żurek nowym przewodniczącym rady. Ciągle nie ma zastępcy
Raciechowice 1

Robert Żurek nowym przewodniczącym rady. Ciągle nie ma zastępcy

Nowym przewodniczącym rady gminy Raciechowice został Robert Żurek, jednak radni nie przegłosowali kandydatury Anny Panek na jego zastępcę Jeśli ktoś spodziewał się podjęcia przez radnych szybkiej decyzji i przegłosowania wyboru przewodniczącego rady gminy Raciechowice, to mocno mógł się zdziwić. Obrady miały odmienny przebieg.  W połowie sierpnia...

Komentarze

Zobacz więcej

Trzy pożary w dwa dni
Raciechowice 0

Trzy pożary w dwa dni

Zasań, Raciechowice i Rudnik - płonęły dwa budynki gospodarcze i kosze na śmieci. Te pożary gasili strażacy w sobotę i niedzielę. Ogień na poddaszu budynku gospodarczego w miejscowości Zasań zauważono ok. godz. 22.30. Strażacy, którzy przybyli na miejsce, podali dwa prądy wody w natarciu oraz oświetlili teren. Aby dokładnie dogasić pożar, musieli...

Park Kulturowy "Dzikowy Skarb" ma być tarczą dla środowiska
Raciechowice 0

Park Kulturowy "Dzikowy Skarb" ma być tarczą dla środowiska

Radni wrócili do uchwały dotyczącej powstania Parku Kulturowego "Dzikowy  Skarb" na terenie raciechowickiej gminy. Wszyscy byli "za", a to oznacza, że teren ten jest chroniony przed degradacją Planowany obszar parku obejmuje rejon wzniesienia góry Grodzisko oraz przyległe wzniesienie "Klasztorówka" wraz z otaczającym krajobrazem oraz archeologiczn...

Kto zostanie przewodniczącym rady gminy w Raciechowicach?
Raciechowice 1

Kto zostanie przewodniczącym rady gminy w Raciechowicach?

Podczas najbliższych obrad rady gminy w Raciechowicach okaże się, kto będzie im przewodniczyć po tym, jak Danuta Grzesik (PiS) zrezygnowała z pełnienia tej funkcji Przypomnijmy, że w połowie sierpnia odbyła się sesja, na której swoją rezygnację złożyła zarówno przewodnicząca rady - Danuta Grzesik (PiS), jak i jej zastępca - Jolanta Łaciak (PiS)....

Puk! Puk! To ja smog. Jestem coraz bliżej...
Powiat myślenicki 6

Puk! Puk! To ja smog. Jestem coraz bliżej...

Lato się skończyło, spada temperatura, zimno doskwiera nam coraz bardziej, a z kominów niektórych domów wydobywa się pierwszy dym. Zaczyna się sezon grzewczy, a wraz z nim do naszych miejscowości zbliża się smog… czym jest i skąd się bierze? Kiedy w marcu ubiegłego roku powstawał Myślenicki Alarm Smogowy, wiele osób twierdziło, że nie przetrwa do...

Niedawno wypowiedział wojnę drifterom. Dzisiaj Tomasz Suś proponuje inne rozwiązanie
Dobczyce 12

Niedawno wypowiedział wojnę drifterom. Dzisiaj Tomasz Suś proponuje inne rozwiązanie

"Kręciołki, czy to co tam się wyprawia na motorach i samochodami jest żenujące. (…) Zapiszcie się ludzie na jakieś wyścigi” – podczas ostatniej sesji rady gminy do fanów motoryzacji apelował Tomasz Suś. - „OK, ale gdzie?” – pisaliście w komentarzach. Burmistrz proponuje rozwiązanie – ma nim być piknik motoryzacyjny Podczas ostatniej sesji rady gm...