Powiat myślenicki

Rafał Kudas: Z chwilą zaprzestania działalności 24-godzinnej apteki, rozmowy o dyżurach pozostałych będą konieczne

Rafał Kudas: Z chwilą zaprzestania działalności 24-godzinnej apteki, rozmowy o dyżurach pozostałych będą konieczne

"Rozmowy na temat większej liczby aptek na terenie powiatu nie będą prowadzone, bo obecność przynajmniej jednej spełnia warunki zabezpieczenia dyżurowego aptek. Jednak z chwilą zaprzestania działalności 24-godzinnej apteki rozpoczęcie takiego dialogu będzie konieczne"

- w rozmowie z nami mówi Rafał Kudas, wicestarosta powiatu myślenickiego.

Pytanie o możliwość wprowadzenia nocnego dyżuru apteki w Dobczycach zadał na jednej z sesji radny Wiesław Szymoniak (KW Tomasza Susia). Ustalanie harmonogramu należy do starostwa powiatowego.

Na ten temat rozmawiamy z Rafałem Kudasem, wicestarostą powiatu myślenickiego.

Czy prowadzone będą rozmowy na temat wprowadzenia dyżurów nocnych w aptekach w gminach w powiecie? Na jednej z sesji w Dobczycach radny Wiesław Szymoniak mówił o mieszkance, która pytała o możliwość ustalenia apteki z dyżurem nocnym. Czy z takim wnioskiem zgłosił się burmistrz Tomasz Suś?

Nie są i nie będą prowadzone rozmowy, gdyż obecność przynajmniej jednej apteki na terenie powiatu myślenickiego czynnej przez 24h/na dobę spełnia warunki zabezpieczenia dyżurowego aptek. Potwierdza to corocznie Okręgowa Izba Aptekarska, akceptując takie rozwiązanie. Z chwilą zaprzestania działalności 24-godzinnej apteki, rozmowy o dyżurach pozostałych aptek będą konieczne. Obecny burmistrz Tomasz Suś , jako wicestarosta uczestniczył w rozmowach dotyczących dodatkowego dyżuru aptek w Dobczycach, które skutkowały wprowadzeniem dyżurów w tym mieście w okresie, kiedy w ośrodku zdrowia w Dobczycach funkcjonowała opieka całodobowa.

We wcześniejszych latach apteki pełniły dyżury nocne na przemian. Dlaczego taki system przestał funkcjonować?

Taki system przestał funkcjonować, ponieważ pojawiła się apteka funkcjonująca 24 godz. na dobę we wszystkie dni w roku. Rozwiązuje to problem dyżurów, które mają zapewnić całodobowy dostęp do leków w aptece.

Czy istnieje jakiś limit, liczba aptek, które muszą pełnić nocne dyżury (np. w związku z liczbą mieszkańców powiatu?

Nie ma takich limitów. Jedyny przepis, który dotyczy tego zagadnienia brzmi: „Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy”.

Co musiałoby się stać, aby apteki np. we wspomnianych Dobczycach pełniły całonocne dyżury? Czy powiat stosuje dopłaty, aby tak było?

Możliwe jest wyznaczenie większej ilości aptek dyżurujących, ale jest to dodatkowy koszt dla danej apteki, która sama musi pokryć koszty dyżuru farmaceuty. W poprzednich latach podejmowano próby zorganizowania dyżurów dodatkowo poza Myślenicami, ale pomimo funkcjonującej przez pewien czas opieki całodobowej w Dobczycach farmaceuci zgłaszali , że jest minimalne zainteresowanie mieszkańców realizacją recept w nocy.

W tutejszym powiecie przyjęliśmy więc, że największe potrzeby realizacji recept w nocy i święta występują tam, gdzie znajduje się opieka całodobowa, czyli w Myślenicach. Dyżurująca 24h/dobę Apteka Niebieska znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie szpitala i realizuje w imieniu samorządów ustawowy obowiązek zapewnienia dostępności do świadczeń realizowanych przez apteki.

Powiązane tematy

Komentarze

Zobacz więcej