Pcim

Piotr Hajduk: Wzrost opłat za śmieci wynika z rosnącej liczby odpadów produkowanych przez mieszkańców (sprostowanie)

Piotr Hajduk: Wzrost opłat za śmieci wynika z rosnącej liczby odpadów produkowanych przez mieszkańców (sprostowanie)

"Wzrost opłaty podyktowany jest wzrostem ilości odpadów komunalnych produkowanych przez mieszkańców, a także wzrostem cen za odbiór i zagospodarowanie tych odpadów"

– mówi Piotr Hajduk (Pis), wójt gminy Pcim

-------------------------------------------------

14 października 2019

SPROSTOWANIE

Zgodnie z wnioskiem przesłanym przez wójta Piotra Hajduka informujemy, że odpowiedzi na pytania wysłane przez nas na oficjalny adres poczty elektronicznej Gminy Pcim i Wójta Gminy Pcim, nie pochodzą od wójta, a stanowią oficjalną odpowiedź Urzędu Gminy Pcim sporządzoną przez pracownika odpowiedzialnego za gospodarkę komunalną w gminie.

Redakcja portalu miasto.info przeprasza Pana Piotra Hajduka za naruszenie jego dóbr osobistych w postaci prawa do czci i dobrego imienia, dokonane przez przypisanie mu autorstwa nieudzielonej przez niego wypowiedzi, która to wypowiedź stanowiła oficjalne stanowisku Urzędu Gminy w Pcimiu. Informacja, że wypowiedź pochodziła bezpośrednio od Pana Piotra Hajduka mogła narazić go na negatywne postrzeganie jego osoby przez użytkowników portalu miasto.info, nad czym redakcja głęboko ubolewa.

-------------------------------------------------

2 października 2019

Podczas ostatniej sesji rady gminy Pcim, radni przegłosowali uchwałę na mocy której ustalone zostały nowe stawki za odbiór śmieci. Nowe stawki obowiązywać będą od listopada i wyniosą miesięcznie odpowiednio – dla osób segregujących śmieci 19 zł (do tej pory opłata wynosiła 9,50), natomiast dla mieszkańcy niesegregujących 38 zł (dziś to 19 zł).

Głosowanie poprzedziła dyskusja, którą rozpoczął Józef Polański (PiS) zwracając uwagę na wysokość stawek jakie będą musieli płacić mieszkańcy. - Podwyżka jest bulwersująca, ale gmina nie może zarabiać, ani dopłacać do śmieci. To radykalne podniesienie stawek, o ponad sto procent, ale stoimy pod ścianą i nie mamy innej możliwości. Błędem było nie przyjęcie wyższej stawki przy poprzednim głosowaniu. Apeluję, aby różnymi kanałami wytłumaczyć społeczeństwu, że podniosła to rada, ale wyjaśniając z czego wynika taka decyzja. To ważne, aby mieszkańcy byli dobrze zorientowani. Jest mnóstwo niedomówień w tym temacie – apelował.

W związku z tym postanowiliśmy zapytać Piotr Hajduka, wójta gminy Pcim o powody podniesienia cen, o ustawę, którą realizują samorządy, zapowiadanych ulg dla rodzin wielodzietnych i planowane kontrole.

 

Od listopada mieszkańcy gminy Pcim, którzy segregują śmieci za ich odbiór zapłacą 19 zł, natomiast ci którzy nie segregują 38 zł. Z czego wynika ta stuprocentowa podwyżka?

Piotr Hajduk: Wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podyktowany jest wzrostem ilości odpadów komunalnych produkowanych przez mieszkańców, a także wzrostem cen za odbiór i zagospodarowanie tych odpadów.

Radny Józef Polański (PiS) podczas obrad nie krył zbulwersowania nowymi stawkami, mówiąc, że gmina ma związane ręce i stoi pod ścianą. Dlaczego?

Tutejszy organ nie posiada informacji o powodach zbulwersowania radnego Józefa Polańskiego.

Czy winny jest zatem samorząd czy ustawa?

Samorząd realizuje zadanie nałożone ustawą.

Czy podobne podwyżki czekają mieszkańców sąsiednich gmin?

Tutejszy organ nie posiada informacji dotyczących podwyżek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sąsiednich gminach.

Do tej pory stawki za odbiór odpadów w gminie Pcim należały do jednych z najniższych. Jak udawało się je utrzymać w poprzednich latach?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależna była i jest nadal od ilości odpadów komunalnych produkowanych przez mieszkańców oraz stawki za odbiór i zagospodarowanie tych odpadów.

Marian Dziadkowiec (PiS) przed głosowaniem zwracał uwagę, że wszyscy mieszkańcy będą płacić taką samą stawkę niezależnie czy wystawią przed dom 1 czy 20 worków. Czy gmina może zmienić te zasady odrębną uchwałą?

Ustawa wyraźnie określa metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi W Gminie Pcim do obliczeń wybrano metodę zawartą w art. 6j. ust. 1, pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

Mówił Pan o wprowadzeniu ulgi dla rodzin wielodzietnych i osób samotnych. Na czym będzie polegać?

Aktualnie tutejszy organ prowadzi konsultacje z komisjami Rady Gminy, a także dokonywane są analizy budżetu na przyszły rok w celu wprowadzenia ewentualnych ulg.

Czy w gminie ruszą kontrole dotyczące zadeklarowanej liczby mieszkańców w każdym gospodarstwie z faktycznym jej stanem?

W Gminie Pcim na bieżąco weryfikowane są dane zawarte w deklaracjach składanych przez mieszkańców.

Pierwszy rok Piotra Hajduka na stanowisku wójta Gminy Pcim w kadencji 2018-23 oceniam na:

 • celujący
 • bardzo dobry
 • dobry
 • dostateczny
 • dopuszczający
 • niedostateczny
 • Zobacz wyniki
 • celujący celujący 9%
 • bardzo dobry bardzo dobry 7%
 • dobry dobry 10%
 • dostateczny dostateczny 10%
 • dopuszczający dopuszczający 11%
 • niedostateczny niedostateczny 54%
 • Głosów: 1152

 

 

 

-------------------------------------------------

6 października - sprostowanie

Po publikacji powyższego materiału, wójt Piotr Hajduk na facebooku zamieścił oświadczenie w którym sugeruje, że nie udzielał odpowiedzi na zadanie przez nas pytania. 

Pełna treść oświadczenia wójta opublikowana 5 października na kanale Piotr Hajduk - Wójt Gminy Pcim:

Szanowni Państwo!

W związku z artykułem, który ukazał się na portalu miasto-info.pl dotyczącym wzrostu cen za wywóz i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Pcim, pragnę poinformować, że podjąłem kroki prawne mające na celu wyjaśnienie nieprawdziwych informacji w nim zawartych, a przypisywanych mojej osobie. Informuję, iż nie udzieliłem żadnego wywiadu w związku ze zmianą stawek za odbiór odpadów portalowi miasto-info.pl

Chciałbym zaapelować do Państwa o powściągliwość w wydawaniu niepopartych faktami ocen nasuwających się w związku ze wspomnianym materiałem oraz o powstrzymanie się od niejednokrotnie mało kulturalnych czy wręcz obraźliwych komentarzy zarówno pod moim adresem, jak i adresem Rady Gminy i Urzędu Gminy Pcim. Informacje zawarte w artykule na temat wysokości stawek za śmieci są nierzetelne i dalekie są od jakichkolwiek standardów wynikających z etyki oraz sztuki dziennikarskiej.

Stawki za śmieci w Gminie Pcim istotnie znacznie wzrosły, o czym wielokrotnie mówiłem, ale powtórzę jeszcze raz: jest to efekt zarówno ilości odpadów, które odprowadzamy z terenu naszej Gminy, jak i wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego przez tutejszy urząd. Wszystko to w myśl Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach, do lektury której gorąco zachęcam zwłaszcza tych, którzy najbardziej atakują moją osobę (Dz.U. 2018 poz.1454). Jest to sytuacja trudna dla wszystkich, szczególnie dla mnie jako osoby stojącej na czele gminy i biorącej odpowiedzialność za wszelkie działania związane z Naszym samorządem. Pragnę po raz kolejny zapewnić o rozwiązaniach wprowadzających ulgi dla poszczególnych grup w postaci obniżonej stawki za odpady o których poinformuję Państwa w najbliższym czasie.

Z poważaniem
Piotr Hajduk
Wójt Gminy Pcim

 

Szanowny Panie Wójcie,

 

W związku z zamieszczonym przez Pana oświadczeniem, postanowiliśmy usystematyzować pewne fakty, aby odbiorcy wspomnianego komunikatu mieli pełen obraz w sprawie.

W dniu 20 września podczas Sesji Rady Gminy Pcim, radni przegłosowali uchwałę na mocy której wzrosły ceny za odbiór odpadów od mieszkańców. Szerszy materiał na ten temat opublikowaliśmy w tekście "Radni ustalili nowe stawki za śmieci. Mieszkańców czeka podwyżka o 100 procent".

Podczas obrad, radny Józef Polański (PiS) apelował „aby różnymi kanałami wytłumaczyć społeczeństwu, że podniosła to rada, ale wyjaśniając z czego wynika taka decyzja. To ważne, aby mieszkańcy byli dobrze zorientowani”.

Postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom samorządowców i działając w interesie społecznych oraz chcąc zapewnić mieszkańcom dostęp do szczegółowych informacji na ten temat, w dniu 24 września wysłaliśmy do Pana pytania, wyjaśniając motywację naszych działań i jasno zaznaczając w treści wiadomości, że pytania skierowane są bezpośrednio do Wójta. Jako gospodarz gminy otrzymał Pan od nas szansę wyjaśnienia mieszkańcom powodów wzrostu stawek, o co apelowali radni.

W dniu 2 października otrzymaliśmy odpowiedź wysłaną przez pracownika urzędu, która zawierała frazę: „w załączeniu przesyłam odpowiedź Wójta Gminy Pcim - Piotra Hajduka” oraz załącznik opieczętowany i własnoręcznie przez Pana podpisany.

Wspomniany dokument otwiera Pan zdaniem: "W odpowiedzi na Pana e-mail z dnia 24.09.2019 r. dotyczący wzrostu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pcim, wyjaśniam co następuje:" po czym odpowiada Pan kolejno na każde z nich.

Podpis poparty pieczęcią oraz zawarte w korespondencji zwroty jednoznacznie sugerują, że udzielił Pan odpowiedzi na pytania opublikowane w powyższym artykule.

Jednocześnie podkreślamy, że jeżeli nie jest Pan zadowolony z przesłanych nam odpowiedzi, wciąż istnieje możliwość ich rozwinięcia i uzupełnienia, aby w pełni wyczerpać temat podwyżki stawek za odbiór śmieci na terenie Gminy Pcim i wyjaśnić mieszkańcom powody wzrostu stawek.

Powiązane tematy

Komentarze (33)

 • 2 paź 2019

  Ogólnikami, nie konkrety.
  Chcemy faktów, nie ściemy.

  1.) O ile (procentowo, średnio) wzrosła ilość odpadów komunalnych produkowanych przez pojedyncze gospodarstwo domowe licząc rok do roku?

  2.) O ile (procentowo) licząc rok do roku wzrosła ilość śmieci (total), które od gospodarstw indywidualnych odebrała gmina ?

  3.) Proszę przedstawić wszystkie oferty w zakresie cen, które wpłynęły w związku z przetargiem na wywóz odpadów.

  38 1 Odpowiedz
 • Jacek Karwatowski 2 paź 2019

  gada jak robot... jakby mial gdzies to wszystko co sie dzieje w pcimiu

  34 1 Odpowiedz
 • 2 paź 2019

  Do pana burmistrza i radnych Myślenic, oraz wójta gminy Pcim.
  Aby sobie przemyśleli i myśleli, że można robić ludzi w "bambuko"

  UCHWAŁA NR III/37/18
  RADY MIASTA KRAKOWA

  Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości,
  na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej, jeżeli odpady komunalne są
  zbierane i odbierane z nieruchomości w sposób selektywny wynosi:
  1) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego - 26,00 złotych,
  2) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego - 36,00 złotych,
  3) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego - 46,00 złotych,
  4) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego - 56,00 złotych,
  5) dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego - 63,00 złotych,
  6) dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego - 66,00 złotych,
  7) dla gospodarstwa domowego siedmioosobowego i większego – 69,00 złotych

  Opłaty dla bloków, są jeszcze niższe, ale w Pcimiu pewnie ich nie ma.
  Należy założyć, że w przeciętnym domu mieszka 4-6, cena w Pcimu jest o od 240 do 576 zł rocznie wyższa.

  26 1 Odpowiedz
 • 3 paź 2019

  Rodzina składająca się z 4 osób w Pcimiu miesięcznie zapłaci 76 zł a w Krakowie ta sama rodzina zaplaci 56 zł.
  Ktoś tu chyba zmysły potracił.

  24 Odpowiedz
 • mysleniczaninzdziada 2 paź 2019

  dziwi mnie podejscie wojta. radni apeluja o dotarcie do mieszkancow, ma okazje wypowiedziec sie w rozmowie a czytajac to mozna odniesc wrazenie ze mu na tym nie zalezy.

  25 1 Odpowiedz

Zobacz więcej