Pcim

Piotr Hajduk: Wzrost opłat za śmieci wynika z rosnącej liczby odpadów produkowanych przez mieszkańców (sprostowanie)

Piotr Hajduk: Wzrost opłat za śmieci wynika z rosnącej liczby odpadów produkowanych przez mieszkańców (sprostowanie)

"Wzrost opłaty podyktowany jest wzrostem ilości odpadów komunalnych produkowanych przez mieszkańców, a także wzrostem cen za odbiór i zagospodarowanie tych odpadów"

– mówi Piotr Hajduk (Pis), wójt gminy Pcim

-------------------------------------------------

14 października 2019

SPROSTOWANIE

Zgodnie z wnioskiem przesłanym przez wójta Piotra Hajduka informujemy, że odpowiedzi na pytania wysłane przez nas na oficjalny adres poczty elektronicznej Gminy Pcim i Wójta Gminy Pcim, nie pochodzą od wójta, a stanowią oficjalną odpowiedź Urzędu Gminy Pcim sporządzoną przez pracownika odpowiedzialnego za gospodarkę komunalną w gminie.

Redakcja portalu miasto.info przeprasza Pana Piotra Hajduka za naruszenie jego dóbr osobistych w postaci prawa do czci i dobrego imienia, dokonane przez przypisanie mu autorstwa nieudzielonej przez niego wypowiedzi, która to wypowiedź stanowiła oficjalne stanowisku Urzędu Gminy w Pcimiu. Informacja, że wypowiedź pochodziła bezpośrednio od Pana Piotra Hajduka mogła narazić go na negatywne postrzeganie jego osoby przez użytkowników portalu miasto.info, nad czym redakcja głęboko ubolewa.

-------------------------------------------------

2 października 2019

Podczas ostatniej sesji rady gminy Pcim, radni przegłosowali uchwałę na mocy której ustalone zostały nowe stawki za odbiór śmieci. Nowe stawki obowiązywać będą od listopada i wyniosą miesięcznie odpowiednio – dla osób segregujących śmieci 19 zł (do tej pory opłata wynosiła 9,50), natomiast dla mieszkańcy niesegregujących 38 zł (dziś to 19 zł).

Głosowanie poprzedziła dyskusja, którą rozpoczął Józef Polański (PiS) zwracając uwagę na wysokość stawek jakie będą musieli płacić mieszkańcy. - Podwyżka jest bulwersująca, ale gmina nie może zarabiać, ani dopłacać do śmieci. To radykalne podniesienie stawek, o ponad sto procent, ale stoimy pod ścianą i nie mamy innej możliwości. Błędem było nie przyjęcie wyższej stawki przy poprzednim głosowaniu. Apeluję, aby różnymi kanałami wytłumaczyć społeczeństwu, że podniosła to rada, ale wyjaśniając z czego wynika taka decyzja. To ważne, aby mieszkańcy byli dobrze zorientowani. Jest mnóstwo niedomówień w tym temacie – apelował.

W związku z tym postanowiliśmy zapytać Piotr Hajduka, wójta gminy Pcim o powody podniesienia cen, o ustawę, którą realizują samorządy, zapowiadanych ulg dla rodzin wielodzietnych i planowane kontrole.

 

Od listopada mieszkańcy gminy Pcim, którzy segregują śmieci za ich odbiór zapłacą 19 zł, natomiast ci którzy nie segregują 38 zł. Z czego wynika ta stuprocentowa podwyżka?

Piotr Hajduk: Wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podyktowany jest wzrostem ilości odpadów komunalnych produkowanych przez mieszkańców, a także wzrostem cen za odbiór i zagospodarowanie tych odpadów.

Radny Józef Polański (PiS) podczas obrad nie krył zbulwersowania nowymi stawkami, mówiąc, że gmina ma związane ręce i stoi pod ścianą. Dlaczego?

Tutejszy organ nie posiada informacji o powodach zbulwersowania radnego Józefa Polańskiego.

Czy winny jest zatem samorząd czy ustawa?

Samorząd realizuje zadanie nałożone ustawą.

Czy podobne podwyżki czekają mieszkańców sąsiednich gmin?

Tutejszy organ nie posiada informacji dotyczących podwyżek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sąsiednich gminach.

Do tej pory stawki za odbiór odpadów w gminie Pcim należały do jednych z najniższych. Jak udawało się je utrzymać w poprzednich latach?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależna była i jest nadal od ilości odpadów komunalnych produkowanych przez mieszkańców oraz stawki za odbiór i zagospodarowanie tych odpadów.

Marian Dziadkowiec (PiS) przed głosowaniem zwracał uwagę, że wszyscy mieszkańcy będą płacić taką samą stawkę niezależnie czy wystawią przed dom 1 czy 20 worków. Czy gmina może zmienić te zasady odrębną uchwałą?

Ustawa wyraźnie określa metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi W Gminie Pcim do obliczeń wybrano metodę zawartą w art. 6j. ust. 1, pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

Mówił Pan o wprowadzeniu ulgi dla rodzin wielodzietnych i osób samotnych. Na czym będzie polegać?

Aktualnie tutejszy organ prowadzi konsultacje z komisjami Rady Gminy, a także dokonywane są analizy budżetu na przyszły rok w celu wprowadzenia ewentualnych ulg.

Czy w gminie ruszą kontrole dotyczące zadeklarowanej liczby mieszkańców w każdym gospodarstwie z faktycznym jej stanem?

W Gminie Pcim na bieżąco weryfikowane są dane zawarte w deklaracjach składanych przez mieszkańców.

Pierwszy rok Piotra Hajduka na stanowisku wójta Gminy Pcim w kadencji 2018-23 oceniam na:

 • celujący
 • bardzo dobry
 • dobry
 • dostateczny
 • dopuszczający
 • niedostateczny
 • Zobacz wyniki
 • celujący celujący 9%
 • bardzo dobry bardzo dobry 7%
 • dobry dobry 10%
 • dostateczny dostateczny 10%
 • dopuszczający dopuszczający 11%
 • niedostateczny niedostateczny 54%
 • Głosów: 1152

 

 

 

-------------------------------------------------

6 października - sprostowanie

Po publikacji powyższego materiału, wójt Piotr Hajduk na facebooku zamieścił oświadczenie w którym sugeruje, że nie udzielał odpowiedzi na zadanie przez nas pytania. 

Pełna treść oświadczenia wójta opublikowana 5 października na kanale Piotr Hajduk - Wójt Gminy Pcim:

Szanowni Państwo!

W związku z artykułem, który ukazał się na portalu miasto-info.pl dotyczącym wzrostu cen za wywóz i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Pcim, pragnę poinformować, że podjąłem kroki prawne mające na celu wyjaśnienie nieprawdziwych informacji w nim zawartych, a przypisywanych mojej osobie. Informuję, iż nie udzieliłem żadnego wywiadu w związku ze zmianą stawek za odbiór odpadów portalowi miasto-info.pl

Chciałbym zaapelować do Państwa o powściągliwość w wydawaniu niepopartych faktami ocen nasuwających się w związku ze wspomnianym materiałem oraz o powstrzymanie się od niejednokrotnie mało kulturalnych czy wręcz obraźliwych komentarzy zarówno pod moim adresem, jak i adresem Rady Gminy i Urzędu Gminy Pcim. Informacje zawarte w artykule na temat wysokości stawek za śmieci są nierzetelne i dalekie są od jakichkolwiek standardów wynikających z etyki oraz sztuki dziennikarskiej.

Stawki za śmieci w Gminie Pcim istotnie znacznie wzrosły, o czym wielokrotnie mówiłem, ale powtórzę jeszcze raz: jest to efekt zarówno ilości odpadów, które odprowadzamy z terenu naszej Gminy, jak i wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego przez tutejszy urząd. Wszystko to w myśl Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach, do lektury której gorąco zachęcam zwłaszcza tych, którzy najbardziej atakują moją osobę (Dz.U. 2018 poz.1454). Jest to sytuacja trudna dla wszystkich, szczególnie dla mnie jako osoby stojącej na czele gminy i biorącej odpowiedzialność za wszelkie działania związane z Naszym samorządem. Pragnę po raz kolejny zapewnić o rozwiązaniach wprowadzających ulgi dla poszczególnych grup w postaci obniżonej stawki za odpady o których poinformuję Państwa w najbliższym czasie.

Z poważaniem
Piotr Hajduk
Wójt Gminy Pcim

 

Szanowny Panie Wójcie,

 

W związku z zamieszczonym przez Pana oświadczeniem, postanowiliśmy usystematyzować pewne fakty, aby odbiorcy wspomnianego komunikatu mieli pełen obraz w sprawie.

W dniu 20 września podczas Sesji Rady Gminy Pcim, radni przegłosowali uchwałę na mocy której wzrosły ceny za odbiór odpadów od mieszkańców. Szerszy materiał na ten temat opublikowaliśmy w tekście "Radni ustalili nowe stawki za śmieci. Mieszkańców czeka podwyżka o 100 procent".

Podczas obrad, radny Józef Polański (PiS) apelował „aby różnymi kanałami wytłumaczyć społeczeństwu, że podniosła to rada, ale wyjaśniając z czego wynika taka decyzja. To ważne, aby mieszkańcy byli dobrze zorientowani”.

Postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom samorządowców i działając w interesie społecznych oraz chcąc zapewnić mieszkańcom dostęp do szczegółowych informacji na ten temat, w dniu 24 września wysłaliśmy do Pana pytania, wyjaśniając motywację naszych działań i jasno zaznaczając w treści wiadomości, że pytania skierowane są bezpośrednio do Wójta. Jako gospodarz gminy otrzymał Pan od nas szansę wyjaśnienia mieszkańcom powodów wzrostu stawek, o co apelowali radni.

W dniu 2 października otrzymaliśmy odpowiedź wysłaną przez pracownika urzędu, która zawierała frazę: „w załączeniu przesyłam odpowiedź Wójta Gminy Pcim - Piotra Hajduka” oraz załącznik opieczętowany i własnoręcznie przez Pana podpisany.

Wspomniany dokument otwiera Pan zdaniem: "W odpowiedzi na Pana e-mail z dnia 24.09.2019 r. dotyczący wzrostu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pcim, wyjaśniam co następuje:" po czym odpowiada Pan kolejno na każde z nich.

Podpis poparty pieczęcią oraz zawarte w korespondencji zwroty jednoznacznie sugerują, że udzielił Pan odpowiedzi na pytania opublikowane w powyższym artykule.

Jednocześnie podkreślamy, że jeżeli nie jest Pan zadowolony z przesłanych nam odpowiedzi, wciąż istnieje możliwość ich rozwinięcia i uzupełnienia, aby w pełni wyczerpać temat podwyżki stawek za odbiór śmieci na terenie Gminy Pcim i wyjaśnić mieszkańcom powody wzrostu stawek.

Powiązane tematy

Komentarze

 • 2 paź 2019

  Ogólnikami, nie konkrety.
  Chcemy faktów, nie ściemy.

  1.) O ile (procentowo, średnio) wzrosła ilość odpadów komunalnych produkowanych przez pojedyncze gospodarstwo domowe licząc rok do roku?

  2.) O ile (procentowo) licząc rok do roku wzrosła ilość śmieci (total), które od gospodarstw indywidualnych odebrała gmina ?

  3.) Proszę przedstawić wszystkie oferty w zakresie cen, które wpłynęły w związku z przetargiem na wywóz odpadów.

  38 1 Odpowiedz
 • mysleniczaninzdziada 2 paź 2019

  dziwi mnie podejscie wojta. radni apeluja o dotarcie do mieszkancow, ma okazje wypowiedziec sie w rozmowie a czytajac to mozna odniesc wrazenie ze mu na tym nie zalezy.

  25 1 Odpowiedz
 • Jacek Karwatowski 2 paź 2019

  gada jak robot... jakby mial gdzies to wszystko co sie dzieje w pcimiu

  34 1 Odpowiedz
  • mirek@ 2 paź 2019

   tez mi trudno zrozumiec kiedy dostaje ktos szanse zaprezentowania sie w mediach ze tak potrafi ja zaprzepascic, no ale kazdy ma jak dba

   19 Odpowiedz
  • 3 paź 2019

   Chłopcy partyjni desantowcy

   10 Odpowiedz
 • 2 paź 2019

  Do pana burmistrza i radnych Myślenic, oraz wójta gminy Pcim.
  Aby sobie przemyśleli i myśleli, że można robić ludzi w "bambuko"

  UCHWAŁA NR III/37/18
  RADY MIASTA KRAKOWA

  Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości,
  na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej, jeżeli odpady komunalne są
  zbierane i odbierane z nieruchomości w sposób selektywny wynosi:
  1) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego - 26,00 złotych,
  2) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego - 36,00 złotych,
  3) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego - 46,00 złotych,
  4) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego - 56,00 złotych,
  5) dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego - 63,00 złotych,
  6) dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego - 66,00 złotych,
  7) dla gospodarstwa domowego siedmioosobowego i większego – 69,00 złotych

  Opłaty dla bloków, są jeszcze niższe, ale w Pcimiu pewnie ich nie ma.
  Należy założyć, że w przeciętnym domu mieszka 4-6, cena w Pcimu jest o od 240 do 576 zł rocznie wyższa.

  26 1 Odpowiedz
 • 3 paź 2019

  "tutejszy organ"- ten wywiad to jakieś jaja. W Pcimiu wójta powinni nazywać tutejszym lub naszym organem.

  18 3 Odpowiedz
 • 3 paź 2019

  Pod skórą czuć co mieszkańcy spłacają i kogo spłacają...

  14 2 Odpowiedz
 • 3 paź 2019

  Ogólnie jak stanowisko czekało na wójta to po co sie starać 💪🤩

  22 Odpowiedz
 • 3 paź 2019

  Rodzina składająca się z 4 osób w Pcimiu miesięcznie zapłaci 76 zł a w Krakowie ta sama rodzina zaplaci 56 zł.
  Ktoś tu chyba zmysły potracił.

  24 Odpowiedz
 • 5 paź 2019

  Jak redakcja odnosi się do dzisiejszego posta na profilu wójta gminy Pcim? Bo jestem ciekawy :)

  6 Odpowiedz
  • 5 paź 2019

   Próbuje się "zamknąć usta mediom" ?

   10 1 Odpowiedz
  • 6 paź 2019

   Fakty dotyczące tej sprawy zostały zamieszczone pod artykułem.

   6 Odpowiedz
   • 6 paź 2019

    Kolejny "samobój" tutejszego organu

    8 Odpowiedz
   • profesor profesor 6 paź 2019

    Dobrze, że zamieścili Państwo wyjaśnienie. To rzuca zupełnie nowy obraz na postać Pana wójta. Uważam, że powinien uderzyć się w pierś i jeszcze raz odpowiedzieć na pytania, wyjaśniając mieszkańcom powody tak radykalnej podwyżki. Najwidoczniej za pierwszym razem nie wykonał tego z należytą starannością, a teraz brnie w absurdalne oświadczenia. Nie łatwiej rozmawiać z ludźmi, jak sugerują niektórzy radni i przykładać się do swojej pracy? Przecież to za pomocą mediów włodarze komunikują się nie tylko z wyborcami, ale i mieszkańcami gmin na czele których stoją. Będąc na świeczniku przyciąga się spojrzenia, a te często należą do ciężko pracujących ludzi, dlatego tylko uczciwość i rzetelna praca na każdym szczeblu mogą procentować. Nie wiem jak Państwo, ale ja tego wymagam od samorządowców i polityków.

    17 Odpowiedz
    • 6 paź 2019

     Na profilu pojawiają się wpisy kilku osób z otoczenia wójta, grożące procesem. Co Państwo na to?

     4 1 Odpowiedz
     • mirek@ 7 paź 2019

      hehe dziwni ci ludzie z pis, wszystko co mieszkancy odbieraja negatywnie to dla nich jest atak i manipulacja, a dla mnie sprawa jest prosta - wojt odpowiedzial, podpisal sie pod tym, ale zrobil to niedbale a teraz ma pretensje do wszystkich tylko nie do siebie. przeciez jak to dalej beda naglasniac i w to brnac to jedyne co osiagnie to niewyobrazalny poziom posmiewiska jakie z siebie zrobi :) gdyby w swoim otoczeniu mial chociaz jedna rozsadna osobe to by mu doradzila zeby wyciszyl sprawe, albo przysiadl do tych odpowiedzi i je jeszcze raz napisal... bo sam sie kompromituje tyle w temacie

      9 Odpowiedz
 • 5 paź 2019

  Toniemy w śmieciach. Trzeba zacząć od początku. Dopuszczono sprzedaż żywności i napojów w plastikach. Tę żabę trzeba zjeść. Zjadają ją konsumenci, bo trzeba płacić za śmieci. Muszą to ogarnąć przede wszystkim wójtowie gmin i innych szczebli samorządu. Samorządowcom współczuję.Tak więc może trzeba wrócić do początku. Wymiennych butelek na napoje (z kaucją) i papieru zamiast wygodnego foliowego badziewia. Przecież inne kraje już dawno sobie z tym poradziły. Czy my zawsze musimy wlec się w ogonie Europy ?
  I jeszcze jedno, Panie Wójcie , w związku z tematem artykułu;Pana twarz na tle nie pana policjanta nie za dobrze kojarzy się elektoratowi. Mogę się jednak mylić.

  6 Odpowiedz
 • 6 paź 2019

  Poprawiam swój oczywisty błąd. Powinno być;" Pana twarz na tle pana policjanta".
  Chociaż w ostatnich badaniach zaufania społecznego Policja zajęła pierwsze miejsce, Czego jej gratuluję.

  3 Odpowiedz
 • 6 paź 2019

  Czyli wychodzi na to, że wójt nie wie co podpisuje wysyłając odpowiedź do redakcji ? Chyba, że próbuje się rozpaczliwie bronić wpadając głębiej w muł. Ale wtopa.

  14 Odpowiedz
 • 6 paź 2019

  Tutejszy organ, a raczej funkcjonariusz PiS sam nie wie, co podpisuje i co wysyłają jego urzędnicy? Chłop zajęty. Robi kampanię sekretarzowi. Prezes kazał. A myszy szaleją, gdy kota nie ma. Mieszkańcy Pcimia zaś niech płacą. Oni tak kochają PiS, że podwyżka dla nich niestraszna. W końcu przebiją Kraków.

  20 Odpowiedz
 • 6 paź 2019

  A moim skromnym zdaniem Piotr jest trochę za młody i mało doświadczony na takie stanowisko albo wypowiada się niejasno dla wiekszosci bo jest sterowany przez kogoś

  9 2 Odpowiedz
 • 14 paź 2019

  Absurdy jak u Barei! Wójt odpowiedział pisemnie na pytania, podpisał się i podbił pieczątkę po czym zaprzeczył że w ogóle coś takiego napisał, a redakcja przeprosiła wójta za coś co nie miało miejsca i przedstawiła na to dowody. Mój mały rozumek tego nie ogrania ;-). Prawdopodobnie pieczątka spadła z półki na pismo pracownika odpowiedzialnego za gospodarkę komunalną w gminie, a podpis "wykonał się" przez spadający za pieczątką długopis. Granice absurdu zostały osiągnięte.

  9 1 Odpowiedz
  • mirek@ 14 paź 2019

   mam podobne wrazenie a kto by sie chcial kopac z koniem ;) albo innym czworonogiem, kazdy rozumny widzi co jest grane...

   6 1 Odpowiedz
  • Bartek Bartkowski 14 paź 2019

   W tym Pcimiu to zawsze jakieś przełomowe wynalazki się trafiały; był John co miał ciotkę stamtąd, przyciągał polityków Z pierwszych stron gazet, wydał wielu ambitnych polityków, a teraz same się pisma podpisują a wójt po prostu jest i każdy go widzi :) zamiast się Uczciwie pokazać w odpowiedziach to brnie w ta śmieszność ... wystarczyłoby wyjaśnić mieszkańcom o co chodzi...

   8 1 Odpowiedz
  • 31 paź 2019

   Pisoland

   3 Odpowiedz
 • Brak zdjęcia
  14 paź 2019

  Totalna bzdura...To nie my produkujemy więcej śmieci tylko placówki handlowe w których zaopatrujemy się w zakupy. Idąc na targ kupuj,ę kg jabłek i pakowane są do jednej zbiorczej reklamówki vel woreczka.Idąc do marketu każde jabłko zapakowane jest na tacce styropianowej i powleczone folią spożywczą...No to jak to jest...Owszem mam wybór przy zakupie, ale nie zawsze.....Kto więc produkuje te śmieci? Jeśli nie mam wyboru i zmuszona jestem kupić w markecie to czy to moja wina, że mam ochotę na jabłko?

  6 1 Odpowiedz

Zobacz więcej