Polityka

Rozpoczęło się posiedzenie rady powiatu. Czym zajmują się radni?

Rozpoczęło się posiedzenie rady powiatu. Czym zajmują się radni?

Rozpoczęła się XXVIII sesja Rady Powiatu Myślenickiego. Radni zajmą się m.in. przyznaniem Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego”, uchwaleniem Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmianami w budżecie oraz sytuacją epidemiologiczną

Zapowiadana na godzinę 13 sesja rady powiatu rozpoczęła się po godz. 12. Przebiega w formie online i można ją oglądać pod w tym miejscu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/142/2019 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2020 Nr XVIII/143/2019 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2019 r.
8. Informacja o sytuacji epidemiologicznej w Powiecie Myślenickim.
9. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
10. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
11. Wolne wnioski i oświadczenia.
12. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
13. Zakończenie obrad XXVIII sesji.

 

Komentarze

Zobacz więcej