Myślenice

Myślenice. Służba Graniczna zatrzymała obywatela Ukrainy. „Jego dane widniały w systemie, jako osoba niepożądana w kraju”

Myślenice. Służba Graniczna zatrzymała obywatela Ukrainy. „Jego dane widniały w systemie, jako osoba niepożądana w kraju”

Funkcjonariusze placówki Służby Granicznej zatrzymali w Myślenicach obywatela Ukrainy. Jak informują mundurowi; „pobyt cudzoziemca na terytorium RP był niezgodny z przepisami dotyczącymi warunków wjazdu i pobytu”

Do zatrzymania doszło w Myślenicach w poniedziałek 18 stycznia, gdzie funkcjonariusze placówki SG w Zakopanem zatrzymali obywatela Ukrainy. Jak informuje SG: Pobyt cudzoziemca na terytorium RP był niezgodny z przepisami dotyczącymi warunków wjazdu i pobytu. Dane mężczyzny widniały w jednym z systemów SG, jako osoby niepożądanej w kraju.

Ukrainiec został skazany wcześniej na karę grzywny w wysokości 1 000 zł za posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych, czym naruszył art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W konsekwencji tego, trafił do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest niepożądany, z terminem obowiązywania do końca marca 2023 r.

Komendant Placówki SG w Zakopanem wydał wobec obywatela Ukrainy decyzję o zobowiązaniu do powrotu, z zakazem ponownego wjazdu na terytorium Polski i obszaru Schengen przez okres 3 lat. Ponadto, na mężczyznę nałożono mandat karny gotówkowy w wysokości 100 zł w związku z tym, że przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie posiadając do tego tytułu prawnego.

Komentarze (5)

Zobacz więcej