Myślenice

Gospodarze gmin podpisali porozumienie. Tak powstał klaster energii ziemi myślenickiej

Gospodarze gmin podpisali porozumienie. Tak powstał klaster energii ziemi myślenickiej

Gminy z terenu powiatu myślenickiego w ramach zawartego porozumienia zainicjowały partnerstwo Eko Energia - Klaster Energii Ziemi Myślenickiej

Jego celem jest „wspólne dążenie samorządów do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego m.in. poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii”

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich samorządów z terenu powiatu myślenickiego. Liderem klastra energii będzie gmina Myślenice reprezentowana przez Jarosława Szlachetkę, a porozumienie o utworzeniu klastra ze spółką DOEKO Group sygnowali także burmistrz Sułkowic Artur Grabczyk, burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Suś, wójt Sieprawia Tadeusz Pitala, wójt Tokarni Marek Kluska, wójt Pcimia Piotr Hajduk, wójt Lubnia Kazimierz Szczepianiec oraz wójt Wiśniowej Bogumił Pawlak.

Klaster EkoEnergia ma pozwolić wspólnie działać w budowie farm fotowoltaicznych, rozwoju instalacji prosumenckich, budowie innych odnawialnych źródeł energii, czy w tworzeniu magazynów energii. Podpisane porozumienie ma zapewnić wzrost samowystarczalności energetycznej. Klaster ma promować rozwój rozproszonych oraz odnawialnych źródeł energii.

Zwiększenie i racjonalizację wykorzystania zasobów lokalnych oraz zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez zmniejszenie kosztów zaopatrzenia w energię. Wykorzystywanie przez samorządy energii elektrycznej pochodzącej z OZE będzie jednocześnie realizacją zadań narzuconych w Programie Ochrony Powietrza dla Małopolski (od 2023 roku co najmniej 50%, a od 2025 roku 100% zużywanej przez nie energii elektrycznej w ciągu roku powinno pochodzić z OZE). Jak informuje UMiG: wymierne korzyści ma zapewnić zapewni również redukcja ubóstwa energetycznego wśród mieszkańców gmin i powiatu.

Komentarze

Zobacz więcej