Drogi

Kierowco! Od 1 stycznia obowiązuje nowy taryfikator. Podwyżka mandatów i zmiana w punktach karnych to nie wszystko

Kierowco! Od 1 stycznia obowiązuje nowy taryfikator. Podwyżka mandatów i zmiana w punktach karnych to nie wszystko

Od dzisiaj wchodzi w życie nowy taryfikator mandatów i punktów karnych. Za przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h, kierowcy zapłacą 800 zł, a za ponad 70 km/h - 2500 zł. Zmian jest o wiele więcej

 

Najważniejszą zmianą jaką przyniesie nowy 2022 rok, jest podwyżka mandatów. Łatwiej niż do tej pory będzie też stracić prawo jazdy i trudniej pozbyć się punktów karnych.

Ci, którzy złamią przepisy, będą musieli przygotować się na spore wydatki, bowiem nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw zaostrza część kar za wykroczenia drogowe. Obejmuje też nowe wykroczenia, a w taryfikatorze znajduje się 12 wykroczeń, za które kierowca może dostać 15 punktów karnych.

Przekroczenie prędkości dopuszczalnej o 30 km/h zagrożone było do końca 2021 roku mandatem wysokości od 200 do 300 zł, od 1 stycznia 2022 roku wysokość kary rośnie do… 800 zł. Zwiększa się też maksymalna wysokość mandatu, jaką na kierującego może nałożyć policjant za wykroczenie drogowe. To nie jak dotąd 500 zł a 5 000 zł! Dodatkowo sąd będzie mógł wymierzyć grzywnę w wysokości do 30 000 zł.

Łatwiej stracić prawko

Od dzisiaj łatwiej też stracić prawo jazdy. Do tej pory maksymalna liczba punktów karnych w czasie jednej kontroli wynosiła 10, a od nowego roku wzrosła do 15. To nie wszystko, bowiem zwiększyła się liczba wykroczeń za które można otrzymać 15 punktów. Ponadto zebrane punkty będą kasowane po dwóch latach, a nie jak było wcześniej po roku. Co więcej, czas będzie liczony od momentu opłacenia mandatu, nie od chwili wpisania punktów na nasze konto.

Dodatkową karą dla kierowców popełniających wykroczenia będzie również uzależnienie stawki obowiązkowego ubezpieczenia OC od posiadanej liczby punktów karnych. Ten kto będzie jeździł bezpiecznie, zapłaci składkę w normalnej cenie, z kolei piratów drogowych będą czekały wyższe kwoty za OC.

Taryfikator mandatów 2022:

8 000 zł – dla właścicieli aut, którzy otrzymają mandat z fotoradaru i nie będą chcieli wskazać sprawcy.

Do 8 000 zł – mandat za nieujawnienie sprawcy wykroczenia.

2500 zł - mandat za spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu.

2000 zł - wjazd za szlaban kolejowy.

1500 zł - mandat za spowodowanie kolizji, gdy będą poszkodowani.

1500 zł - jazda bez uprawnień.

1500 zł - nieprawidłowe zachowanie wobec pieszych.

1000 zł - wyprzedzanie w niedozwolonym miejscu.

Czy wyższe mandaty sprawią, że będziesz bardziej przestrzegać przepisów kodeksu drogowego?

 • TAK TAK 48%
 • NIE NIE 52%
 • Głosów: 416

Taryfikator punktów 2022:

15 punktów karnych za:

* wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi;

* omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym;

* nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża;

* nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych, albo na nie wchodzącemu;

* niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;

* niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka, spowodowanie wypadku drogowego, sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym;

* niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu;

* naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi;

* przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym;

* przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym;

* kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;

* kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu;

13 punktów karnych za:

* przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 41 do 50 km/h;

10 punktów karnych za:

* przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h;

* nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;

* naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej;

* naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

* naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczenie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało ukończone;

* przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: 1o osób lub więcej;

8 punktów karnych za:

* zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, albo w odległości 10 m za tym przejściem lub przejazdem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu;

* używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim;

* niezastosowanie się do: sygnałów świetlnych; sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym; sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;

* nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu rowerzystom;

* nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym;

* nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej;

* nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu;

* nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania;

* niestosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania" ( B-25 lub B-26);

* naruszenie zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia;

* naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi;

* naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach;

* naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi;

* naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi;

* naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie.

5 stycznia 2022

Policja publikuje taryfikator

Myślenicka policja w mediach społecznościowych publikuje taryfikator dotyczący przekroczenia prędkości. To według niego ustalane są mandaty dla kierowców: 

Wzrost nakładanych mandatów karnych dotyczy głównie tych wykroczeń które mają istotny wpływ na powstawanie wypadków drogowych. Oto niektóre z nich.

Przekroczenie dozwolonej prędkości do 10 km/h – mandat karny w wysokości 50 zł.

Przekroczenie dozwolonej prędkości o 11-15 km/h - mandat karny w wysokości 100 zł.

Przekroczenie dozwolonej prędkości o 16-20 km/h - mandat karny w wysokości 200 zł.

Przekroczenie dozwolonej prędkości o 21-25 km/h - mandat karny w wysokości 300 zł.

Przekroczenie dozwolonej prędkości o 26-30 km/h - mandat karny w wysokości 400 zł.

Przekroczenie dozwolonej prędkości o 31-40 km/h - mandat karny w wysokości 800 zł.

Przekroczenie dozwolonej prędkości o 41-50 km/h - mandat karny w wysokości 1000 zł.

Przekroczenie dozwolonej prędkości o 51-60 km/h - mandat karny w wysokości 1500 zł.

Przekroczenie dozwolonej prędkości o 61-70 km/h - mandat karny w wysokości 2000 zł.

Przekroczenie dozwolonej prędkości o 71 km/h i więcej - mandat karny w wysokości 2500 zł.

Wykroczenia związane z nieustąpieniem pierwszeństwa pieszemu w sytuacjach kiedy pieszy ma pierwszeństwo przed kierującym skutkują mandatem karnym w wysokości 1500 zł.

Taka sama kwota mandatu jest przewidziana za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, na którym ruch jest niekierowany lub bezpośrednio przed nim, oraz za omijanie pojazdu jadącego w tym samym kierunku, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

W związku z tragicznymi wypadkami na przejazdach kolejowych, zwiększyły się kwoty mandatów za wykroczenia popełniane na tych przejazdach. Wjazd na przejazd kolejowy w sytuacji gdy jest to zabronione (opuszczone zapory, nadawany przez sygnalizator sygnał czerwony, brak możliwości kontynuowania jazdy za przejazdem) jest karany mandatem w wysokości 2000 zł.

Za naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania (wyrażonego znakiem lub ogólnymi przepisami, z wyjątkiem wyprzedzania na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi) nakładany jest mandat karny w wysokości 1000 zł.

Kwota mandatu wzrosła również za korzystanie z telefonu w czasie jazdy i wynosi obecnie 500 zł.

Nowym wykroczeniem w taryfikatorze jest „jazda pod prąd” na autostradzie lub drodze ekspresowej za którą grozi kara mandatu w wysokości 2000 zł. Niezachowanie minimalnego wymaganego odstępu od poprzedzającego pojazdu na tych drogach skutkuje karą mandatu w przedziale kwotowym 300 – 500 zł.

Również nowymi zapisami umieszczonymi w taryfikatorze są te dotyczące wykroczeń popełnianych przez osoby poruszające się hulajnogami elektrycznymi, urządzeniami transportu osobistego, oraz urządzeniami wspomagającymi ruch. Rozpiętość kar w drodze mandatu karnego, w zależności od rodzaju wykroczenia wynosi od 50 do 300 zł.

Kierujący pojazdami innymi niż mechaniczne (np. rower) w stanie po użyciu alkoholu muszą teraz liczyć się z mandatem w kwocie 1000 zł. Kierowania takim pojazdem w stanie nietrzeźwości karane jest mandatem wynoszącym 2500 zł.

Zwiększone wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego dotyczą także pieszych. Za wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie grozi mandat karny w wysokości 2.000 zł. Wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 (dla pieszych) nadaje sygnał czerwony karane jest mandatem w wysokości 200 zł.

Korzystanie z urządzeń elektronicznych (np. telefon) podczas przechodzenia przez jednię lub torowisko, w sposób który prowadzi do ograniczenia możliwości sytuacji drogowej usankcjonowane jest mandatem karnym w wysokości 300 zł.

W przypadku wykroczeń nieobjętych postępowaniem mandatowym, lub w przypadku nieprzyjęcia mandatu karnego o wysokości grzywny decyduje Sąd. Według nowych przepisów za niektóre wykroczenia może on orzec grzywnę do 30.000 zł.

Postępowanie z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego w zakresie stosowania punktów karnych, pozostaje bez zmian.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o korzystanie z drogi w sposób zgodny z przepisami.

Powiązane tematy

Komentarze (69)

 • mysleniczaninzdziada 1 sty 2022

  Łupią obywatela na każdym kroku, inflacja, ceny benzyny, drożyzna, podwyżki gazu, prądu a teraz jeszcze to… by żyło się lepiej tym co się dopchali do koryta…

  46 12 Odpowiedz
 • 1 sty 2022

  Pisowski taryfikator, dojna zmiana. Ciekawe czy ich pędzące limuzyny, łamiące wszelkie przepisy o ruchu będą według tego taryfikatora liczone.

  Ale cóż z głupotą począć. Lud widzi pińcset plus, a nie to ile kosztuje życie.

  37 15 Odpowiedz
 • Jacek Karwatowski 1 sty 2022

  Jeździsz jak pirat i narobisz szkod to masz większe OC i zgoda, ale za jazdę bez punktów jakoś nagrody i znizki nie ma, czyli polityka kar ma się świetnie. Co za absurd, chory kraj…

  32 6 Odpowiedz
 • 1 sty 2022

  Myślenice jako zagłębie intelektualizmu pisowskiego powinno być zadowolone. Przyjdą wybory i tak zagłosujecie na jedyna słuszną władzę.

  31 7 Odpowiedz
 • 1 sty 2022

  Chciałoby się dodać gazu. a tu tysiak.
  Tu chodzi o ekologię. aby samochody mniej spalały, to troska o nas, abyśmy mnie spalin wdychali, No i troska o nasze portfele abyśmy rzadziej za paliwo płacili,
  I aby mniej respiratorów było zajętych na choroby współtowarzyszące.
  To wszystko dla naszego dobra.
  Nie było jeszcze rządu, który by się tak troszczył o obywateli.
  I aby nie przerwać cudu i tu

  Glapiński: To cud polskiej gospodarki. Takich sukcesów nie mieliśmy od czasów rozbiorów

  17 1 Odpowiedz

Zobacz więcej