Edukacja

Ósmoklasisto – rozpoczął się nabór do szkół ponadpodstawowych

Ósmoklasisto – rozpoczął się nabór do szkół ponadpodstawowych

Od dziś uczniowie klas ósmych mogą składać wnioski do szkół ponadpodstawowych, do których chcą kandydować

 

Wzorem lat ubiegłych powiat myślenicki przygotował pełną ofertę szkół, których jest organem prowadzącym, na portalu malopolska.edu.com.pl, na którym kandydaci po zalogowaniu mogą wybrać szkoły, do których chcieliby zostać przyjęci.

Nowoczesna i bardzo dobrze wyposażona baza dydaktyczna, szeroka oferta kształcenia zawodowego, możliwość udziału w praktykach, zarówno w kraju jak i za granicą oraz życzliwa i profesjonalna kadra pedagogiczna – taka jest oferta szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myślenicki.

W trosce o przyszłość ósmoklasistów, szkoły ponadpodstawowe przygotowały bogatą ofertę na rok szkolny 2022/2023:

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu

www.zsoizlubien.kki.pl
www.facebook.com/zsoizlubien

Technikum kształci w zawodzie technik: hotelarstwa, logistyk, usług kelnerskich, grafiki i poligrafii cyfrowej, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik stylistanowość oraz technik przemysłu mody - nowość.

Branżowa szkoła I stopnia oferuje możliwość kształcenia w klasie wielozawodowej, dającej możliwość wyboru jednego z wielu zawodów.

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach

www.almalo.edu.pl
www.facebook.com/lokosciuszki

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki zaprasza do klas z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka-fizyka, biologia-chemia, biologia-matematyka, j. angielski-geografia-matematyka, j. polski-j. angielski- WOS, j. angielski-j. polski-geografia.

 

Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach

www.dobczyce.edu.pl
www.facebook.com/zsdobczyce

Liceum ogólnokształcące oferuje naukę w klasach: wojskowa (rozszerzenia j. angielski-geografia-WOS), policyjna (j. angielski-geografia-WOS), ratownicza (j. angielski-biologia-chemia), strażacka (j. angielski-biologia-chemia).

Technikum kształci w zawodzie technik: budownictwa, elektronik, elektryk, informatyk, mechatronik, usług fryzjerskich oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

Branżowa szkoła I stopnia daje możliwość zdobycia zawodu: cukiernika, elektromechanika pojazdów samochodowych, elektronika, kucharza, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektryk oraz wielu innych zawodów (klasa wielozawodowa).

 

Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach

www.sredniawski.pl
www.facebook.com/sredniawski

Technikum kształci w zawodzie technik: programistanowość, informatyk, reklamy, technik żywienia i usług gastronomicznych.

Liceum ogólnokształcące oferuje rozszerzenia z przedmiotów matematyka-biologia-j. angielski oraz j. polski-historia-j. angielski.

 

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach

www.zszio.edu.pl
www.facebook.com/sulkowice.zszio

Technikum kształci w zawodzie technik: mechanik – obrabiarki sterowane numerycznie, mechatronik, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, żywienia i usług gastronomicznych oraz handlowiec.

Liceum ogólnokształcące: oferuje rozszerzenia z przedmiotów: biologia, geografia lub chemia, j. angielski.

Branżowa szkoła I stopnia oferuje możliwość kształcenia w klasie wielozawodowej w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, kowal, stolarz, kucharz, piekarz, cukiernik, sprzedawca, fryzjer, murarz – tynkarz, elektryk i innych.

 

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach

www.zste.myslenice.pl
www.facebook.com/ZSTEwMyslenicach

Technikum oferuje kształcenie w zawodzie technik: budownictwa, rachunkowości, ekonomista, handlowiec, mechanik, pojazdów samochodowych, spedytor.

Branżowa szkoła I stopnia z praktyczną nauką zawodu w warsztatach szkolnych, daje możliwość zdobycia zawodu: mechanika pojazdów samochodowych, murarza-tynkarza, operatora obrabiarek skrawających,

Branżowa szkoła I stopnia dla młodocianych pracowników z praktyką w zakładach pracy, daje możliwość zdobycia zawodu: kucharza, sprzedawcy. W ofercie jest też klasa wielozawodowa, która daje możliwość wyboru jednego z wielu zawodów.

 

Istotna jest kolejność wybieranych oddziałów

Absolwenci klas ósmych, którzy planują dalszą edukację w szkołach z terenu powiatu myślenickiego, od 16 maja mogą logować się do systemu rekrutacji elektronicznej https://malopolska.edu.com.pl, w którym mogą zapoznać się z bogatą ofertą szkół i wybrać oddziały, do których chcą kandydować.

Po dokonaniu wyboru, podpisany przez rodzica wniosek należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru do 20 czerwca. Kandydaci mogą wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie 3 szkołach.

Istotna jest kolejność wybieranych oddziałów. Oddział wybrany jako pierwszy to ten, do którego kandydat chce dostać się w pierwszej kolejności. Wybierając większą liczbę oddziałów, można zwiększyć szansę na przyjęcie do wybranej szkoły. System przydzieli kandydatów tylko do jednego oddziału w jednej szkole, dlatego ważne jest, aby wybór i kolejność wybranych oddziałów były naprawdę przemyślane.

W terminie od 24 czerwca do 12 lipca kandydaci będą mieć czas na dostarczenie do szkoły kopii/oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu. W tym czasie możliwa jest zmiana szkół, do których się kandyduje.

 

Wyniki w drugiej połowie lipca

W dniu 19 lipca, po zalogowaniu do systemu, kandydaci będą mogli sprawdzić, do której szkoły zostali zakwalifikowani. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, konieczne jest dostarczenie do 25 lipca oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

Ósmoklasisto – pamiętaj, edukacja jest dla wszystkich! Wybierz szkoły Powiatu Myślenickiego do zdobycia wykształcenia!

Zobacz więcej