Miasto

Pieniądze dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Rozdano 47 promes na łączną kwotę 263 tys. zł

Pieniądze dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Rozdano 47 promes na łączną kwotę 263 tys. zł

Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu, umundurowania, wyposażenia osobistego oraz sprzętu teleinformatycznego wykorzystywanego w procesie szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza jest komórką organizacyjną jednostki OSP. Celem działalności MDP jest szersze zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do bezinteresownej służby w szeregach OSP. Jej członkami mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat.

W Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu 18 listopada odbyło się przekazanie promes dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu myślenickiego na zakup sprzętu, umundurowania, wyposażenia osobistego oraz sprzętu teleinformatycznego wykorzystywanego w procesie szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Łącznie przekazano 47 promes na kwotę 263 074zł. 

Komentarze

Zobacz więcej