Myślenice

Myślenice. Gmina dokłada 135 tys. zł do linii autobusowych Kolei Małopolskich

Myślenice. Gmina dokłada 135 tys. zł do linii autobusowych Kolei Małopolskich

Radni wyrazili zgodę na przekazanie dotacji w wysokości 135 tys. zł z przeznaczeniem na organizację przewozów osób na liniach Wieliczka-Świątniki-Myślenice oraz Mszana Dolna – Myślenice

 

Czternastoma głosami za przy jednym przeciw i dwóm wstrzymującym się, radni zdecydowali o udzieleniu dotacji w wysokości 135 218 zł na rzecz Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na organizację przez województwo przewozów osób na liniach Wieliczka - Świątniki - Myślenice oraz na linii Mszana Dolna – Myślenice.

„Mając na uwadze podjętą przez gminy Myślenice, Wieliczka oraz Mszana Dolna inicjatywę uruchomienia linii autobusowych (…) Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił przetarg nieograniczony o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Na pokrycie deficytu w/w linii komunikacyjnych kwota pozyskana dla Operatora od Wojewody okazała się być niewystarczająca, wobec czego zaistniała konieczność udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego” – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

2023. Pracę, którego z radnych Rady Miejskiej w Myślenicach w kadencji 2018-2024 cenisz najbardziej?

 • Grażyna Ambroży
 • Czesław Bisztyga
 • Józef Błachut
 • Jerzy Cachel
 • Halina Dyląg
 • Mirosław Fita
 • Wojciech Gablankowski
 • Andrzej Grzybek
 • Małgorzata Jaśkowiec
 • Izabela Kutrzeba
 • Eleonora Lejda-Kuklewicz
 • Wojciech Malinowski
 • Piotr Motyka
 • Kamil Ostrowski
 • Bogusław Podmokły
 • Jan Podmokły
 • Bogusław Stankiewicz
 • Katarzyna Stopka
 • Stanisław Topa
 • Czesław Wierzba
 • Tomasz Wójtowicz
 • Zobacz wyniki
 • Grażyna Ambroży Grażyna Ambroży 10%
 • Czesław Bisztyga Czesław Bisztyga 15%
 • Józef Błachut Józef Błachut 4%
 • Jerzy Cachel Jerzy Cachel 7%
 • Halina Dyląg Halina Dyląg 3%
 • Mirosław Fita Mirosław Fita 6%
 • Wojciech Gablankowski Wojciech Gablankowski 4%
 • Andrzej Grzybek Andrzej Grzybek 2%
 • Małgorzata Jaśkowiec Małgorzata Jaśkowiec 3%
 • Izabela Kutrzeba Izabela Kutrzeba 2%
 • Eleonora Lejda-Kuklewicz Eleonora Lejda-Kuklewicz 3%
 • Wojciech Malinowski Wojciech Malinowski 2%
 • Piotr Motyka Piotr Motyka 2%
 • Kamil Ostrowski Kamil Ostrowski 14%
 • Bogusław Podmokły Bogusław Podmokły 2%
 • Jan Podmokły Jan Podmokły 3%
 • Bogusław Stankiewicz Bogusław Stankiewicz 3%
 • Katarzyna Stopka Katarzyna Stopka 3%
 • Stanisław Topa Stanisław Topa 3%
 • Czesław Wierzba Czesław Wierzba 2%
 • Tomasz Wójtowicz Tomasz Wójtowicz 7%
 • Głosów: 2668

Przed głosowaniem radna Grażyna Ambroży dopytywała, dlaczego jest istotne, abyśmy przekazali 135 tys. zł na dofinansowanie tych linii oraz czy inne gminy - jak Mszana Dolna, Świątniki, Wieliczka dofinansowują w jakimś stopniu te linie?

„Tak, inne gminy również dofinansowują linie. Np. Raciechowice, które zadysponowały 100 tys. zł, Mszana Dolna 200 tys. zł, Wieliczka na linie, które organizują Koleje Małopolskie zadysponowała 1,85 mln zł. To kwota, którą wyliczyły nam Koleje Małopolskie wraz z Województwem Małopolskim, Urzędem Marszałkowskim. To warunek, żeby ta linia dalej funkcjonowała, taki udział miasta i gminy Myślenice” – wyjaśniał Mateusz Suder (PiS), zastępca burmistrza.

Wyniki głosowania: ZA (14): Bisztyga Czesław, Błachut Józef, Dyląg Halina, Fita Mirosław, Gablankowski Wojciech, Grzybek Andrzej, Jaśkowiec Małgorzata, Kutrzeba Izabela, Lejda-Kuklewicz Eleonora, Ostrowski Kamil, Stankiewicz Bogusław, Stopka Katarzyna, Topa Stanisław, Wójtowicz Tomasz; PRZECIW (1): Podmokły Jan; WSTRZYMUJĘ SIĘ (2): Ambroży Grażyna, Malinowski Wojciech; NIEOBECNI (4): Cachel Jerzy, Motyka Piotr, Podmokły Bogusław, Wierzba Czesław.

Komentarze

Zobacz więcej