Pcim

10 tys. zł dla GOKiS w Pcimiu na organizację „Kliszczackiej potańcówki przy ognisku”

10 tys. zł dla GOKiS w Pcimiu na organizację „Kliszczackiej potańcówki przy ognisku”

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu znalazł się na liście 50 podmiotów rekomendowanych do otrzymania dofinansowania z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Za 10 tys. zł zorganizują „Kliszczacką potańcówkę przy ognisku”

 

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłosił wyniki naboru wniosków o dofinansowanie w Programie Potańcówki Wiejskie. Przyznano 50 grantów m.in. dla ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz gminnych jednostek kultury.

W Programie Potańcówki Wiejskie złożono 508 wniosków, które przeszły pozytywną ocenę formalną. Do dofinansowania rekomendowano 50 projektów, na łączną kwotę 492 685 zł.

Wśród podmiotów, które otrzymają pieniądze na organizację imprezy, znalazł się Gminny Ośrodek Kultury i Sportu z Pcimia, który planuje Kliszczacką potańcówkę przy ognisku. Na ten cel przyznano mu 10 tys. zł.

„Poprzez realizowanie Programu Potańcówki Wiejskie Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zamierza wspierać i upowszechniać ideę organizowania spotkań społeczności, dla których osią jest kultura ludowa pochodzenia lokalnego. „Zamierzeniem Programu Potańcówki Wiejskie jest również wspieranie artystów i wykonawców w kultywowaniu muzyki tradycyjnej polskiej wsi w ujęciu jak najbardziej lokalnym, pielęgnując tym samym własne, miejscowe tradycje muzyczne i taneczne” – wskazano w komunikacie informującym o rozstrzygnięciu naboru. 

Program Potańcówki Wiejskie przeznaczony był dla ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich, samorządowych jednostek kultury oraz organizacji pozarządowych. Każda z uprawnionych organizacji mogła złożyć tylko jeden wniosek. Beneficjenci programu mają czas do 31 października na zrealizowanie dofinansowanych przedsięwzięć.

Komentarze (1)

Zobacz więcej