Dobczyce

Dobczyce. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie projektu remontu spustów dennych zapory

Dobczyce. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie projektu remontu spustów dennych zapory

Wody Polskie wybrały wykonawcę, który opracuje projekt remontu spustów dennych zapory w Dobczycach. Według osób zrzeszonych wokół ruchu Przyjaciele Raby, te mają być powodem zanieczyszczeń, a „remont zasuw zapobiegnie zamulaniu i degradacji rzeki poniżej zapory”

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wybrało wykonawcę, który opracuje projekt remontu spustów dennych zapory w Dobczycach. Zadania podejmie się Pracownia Projektowania Architektonicznego Ryszard Gałuszka z Żywca za 549 tys. zł.

Firma opracuje dokumentację projektową remontu 4 spustów dennych wraz z remontem zamknięć awaryjnych oraz głównych, którymi są zasuwy płaskie. Jak czytamy na stronie Wód Polskich: Celem realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest przywrócenie prawidłowego stanu technicznego zamknięć oraz betonów spustów dennych zapory Dobczyce. W bloku przelewowo spustowym znajdują się 4 spusty denne o długości około 51 m każdy. W każdym spuście zabudowane są po dwie zasuwy płaskie awaryjna i główna, które są sterowane siłownikami hydraulicznymi. Zasuwy główne (od strony WD) są podstawowymi, roboczymi zamknięciami spustu natomiast zasuwy awaryjne są wykorzystywane podczas remontów zasuw głównych.

O działania apelują od 2022 roku

„Spusty denne zapory w Dobczycach mają zostać wyremontowane - ogłoszono przetarg na opracowanie projektu remontu. Liczymy, że działanie to przyczyni się do ograniczenia zjawiska zamulania rzeki Raby osadami ze zbiornika, o co apeluje do urzędów strona społeczna środowisk wędkarskich i organizacji ochrony przyrody” – w mediach społecznościowych piszą Przyjaciele Raby.

O takie działania apelują od 2022 roku. "Rzeka dziś umiera na naszych oczach. Nielegalne zrzuty ścieków oraz Zbiornik Dobczycki, z którego również spływają zanieczyszczenia, powodują, że bujne kiedyś życie Raby ginie. Znikają pstrągi i lipienie, a w ich miejsce pojawiają się organizmy bardziej charakterystyczne dla ścieków, niż dla czystej górskiej rzeki”alarmowali w czerwcu 2022 r. Przyjaciele Raby.

Zaniepokojeni kolorem wody i znajdującą się w niej zawiesiną, zwracali uwagę na zanieczyszczenia rzeki osadami dennymi, pochodzącymi ze zbiornika dobczyckiego.

W Dobczycach odbyła się wizja lokalna, podczas której m.in. zwracano uwagę na konieczność sprawdzenia szczelności stalowych zasuw. Powodem tego były wyniki badań WIOŚ, które wykazały zwiększone stężenie zawiesiny w próbkach wody z Raby poniżej zapory. Jedna z tez przedstawionych przez obrońców rzeki, mówiła o tym, że powodem zanieczyszczenia rzeki, może być osad z dolnych warstw zbiornika dobczyckiego.

 

Powiązane tematy

Komentarze

Zobacz więcej