Wybory samorządowe 2024

Wybory Samorządowe 2024. Kto może zostać radnym?

Wybory Samorządowe 2024. Kto może zostać radnym?

Radnym może zostać każdy polski obywatel, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje odpowiednio na obszarze gminy, powiatu i województwa, do którego organów zamierza kandydować

 

Zgodnie z Art. 11. § 1. Kodeksu wyborczego bierne prawo wyborcze, czyli prawo do ubiegania się o mandat radnego gminy, powiatu lub sejmiku województwa ma każda osoba, której przysługuje również czynne prawo wyborcze. Oznacza to, że radnym może zostać każdy polski obywatel, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje odpowiednio na obszarze gminy, powiatu i województwa, do którego organów zamierza kandydować.

Jak mówią przepisy; radnym nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kandydować do rady gminy lub powiatu nie może też osoba, wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności.

Który z obecnych gospodarzy gmin i powiatu najbardziej zasługuje na ponowną kadencję?

 • Artur Grabczyk
 • Piotr Hajduk
 • Marek Kluska
 • Bogumił Pawlak
 • Tadeusz Pitala
 • Tomasz Suś
 • Kazimierz Szczepaniec
 • Jarosław Szlachetka
 • Józef Tomal
 • Wacław Żarski
 • Zobacz wyniki
 • Artur Grabczyk Artur Grabczyk 5%
 • Piotr Hajduk Piotr Hajduk 6%
 • Marek Kluska Marek Kluska 3%
 • Bogumił Pawlak Bogumił Pawlak 15%
 • Tadeusz Pitala Tadeusz Pitala 7%
 • Tomasz Suś Tomasz Suś 14%
 • Kazimierz Szczepaniec Kazimierz Szczepaniec 3%
 • Jarosław Szlachetka Jarosław Szlachetka 21%
 • Józef Tomal Józef Tomal 21%
 • Wacław Żarski Wacław Żarski 3%
 • Głosów: 1877

Kandydata na radnego musi zgłosić komitet wyborczy, który zostanie utworzony przez partie polityczne i koalicje partii politycznych, stowarzyszenia i organizacje społeczne lub przez wyborców. Jednocześnie można kandydować tylko do jednej rady – gminy, powiatu lub sejmiku.

Lista kandydatów do rady gminy, powiatu lub sejmiku wojewódzkiego musi być poparta podpisami. W przypadku gminy liczącej do 20 tys. mieszkańców, gdzie obowiązuje system większościowy, listę, na której znajduje się nazwisko jednego kandydata, powinno podpisać co najmniej 25 wyborców. W gminach powyżej 20 tys. mieszkańców obowiązuje system proporcjonalny i w związku z tym na liście powinno się znaleźć co najmniej pięciu kandydatów, a zgłaszana lista musi być poparta co najmniej przez 150 wyborców.

W przypadku wyborów do rad powiatów na liście musi być co najmniej trzech kandydatów i powinna być poparta podpisami co najmniej 200 wyborców. Każda zgłaszana lista kandydatów do sejmiku powinna być poparta podpisami co najmniej 300 wyborców.

PAP/mr

Powiązane tematy

Komentarze

Zobacz więcej