Głogoczów

Głogoczów. Radni uchwalili plan zagospodarowania. Ponad 160 ha terenów inwestycyjnych, połowa pod budownictwo jednorodzinne

Głogoczów. Radni uchwalili plan zagospodarowania. Ponad 160 ha terenów inwestycyjnych, połowa pod budownictwo jednorodzinne

Podczas 76. sesji rady miejskiej radni jednogłośnie uchwalili plan zagospodarowania przestrzennego dla Głogoczowa. „Uruchomionych zostanie ponad 160 ha nowych terenów inwestycyjnych, a ponad połowa przeznaczona będzie pod budownictwo jednorodzinne”

 

Zanim radni przegłosowali projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Głogoczów, głos zabrał Wojciech Malinowski (BU). Radny pytał o możliwość budowy przedszkola oraz czy wpłynął wniosek od mieszkańców, sołtysa lub radnych, żeby taki obszar użyteczności publicznej wyznaczyć.

Naczelnik wydziału gospodarki przestrzennej Wojciech Spyrka wyjaśniał, że; teren UP, gdzie znajduje się obecnie szkoła, został wyposażony w nowe, wyższe parametry urbanistyczne. - W związku z tym, że gmina nie posiada przyległej do tego terenu działki. Jeżeli chodzi o wyznaczenie nowych terenów pod usługi publiczne, to w terenach U jest dopuszczona funkcja, jak np. przedszkola. Przedszkola, żłobki są dopuszczone na całym obszarze planu – mówił.

Bogusław Stankiewicz (PiS) podkreślił, że Głogoczów bardzo długo czekał na to zagospodarowanie. - To olbrzymia możliwość rozwoju dla naszej miejscowości i możliwa w przyszłości budowa przedszkola – dodał.

Czesław Wierzba (PiS) dopytywał; czym jest renta planistyczna i co oznacza to pojęcie w praktyce? - Pojęcie renty planistyczne związane jest ze wzrostem wartości terenu, który został dokonany po uchwaleniu planu. Jeżeli ktoś wcześniej miał teren rolny, a w projekcie planu ten teren obejmuje funkcja np. mieszkaniowo-usługowa, następuje wzrost wartości. W związku z tym od wzrostu tej wartości przez okres 5 lat przy sprzedaży działki, naliczana jest forma opłaty w wysokości 25% - wyjaśniał Wojciech Spyrka.

- Za nami wiele miesięcy żmudnej pracy planistów, 3 wyłożenia publiczne i rozpatrzone prawie 1000 złożonych uwag, co doprowadziło do momentu, kiedy podczas Sesji Rady Miejskiej decydujemy o wprowadzeniu w życie zmian dotyczących planu zagospodarowania. Nowy plan to nowi mieszkańcy, nowe inwestycje, a co za tym idzie rozwój lokalny Głogoczowa oraz całej Gminy Myślenice – mówił burmistrz Jarosław Szlachetka (PiS).

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Głogoczów w jej granicach administracyjnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

ZA (20): Ambroży Grażyna, Bisztyga Czesław, Błachut Józef, Cachel Jerzy, Dyląg Halina, Fita Mirosław, Gablankowski Wojciech, Grzybek Andrzej, Jaśkowiec Małgorzata, Kutrzeba Izabela, Lejda-Kuklewicz, Eleonora, Malinowski Wojciech, Motyka Piotr, Podmokły Bogusław, Podmokły Jan, Stankiewicz Bogusław, Stopka Katarzyna, Topa Stanisław, Wierzba Czesław, Wójtowicz Tomasz; NIEOBECNI (1): Ostrowski Kamil.

Z obecnych radnych gminnych na kadencję w radzie 2024-29 najbardziej zasługuje:

 • Grażyna Ambroży (BU)
 • Czesław Bisztyga (nz)
 • Józef Błachut (WDG)
 • Jerzy Cachel (WDG)
 • Halina Dyląg (PiS)
 • Mirosław Fita (PiS)
 • Wojciech Gablankowski (PiS)
 • Andrzej Grzybek (PiS)
 • Małgorzata Jaśkowiec (PiS)
 • Izabela Kutrzeba (nz)
 • Eleonora Lejda-Kuklewicz (WDG)
 • Wojciech Malinowski (BU)
 • Piotr Motyka (PiS)
 • Kamil Ostrowski (WDG)
 • Bogusław Podmokły (WDG)
 • Jan Podmokły (WDG)
 • Bogusław Stankiewicz (PiS)
 • Katarzyna Stopka (PiS)
 • Stanisław Topa (PiS)
 • Czesław Wierzba (PiS)
 • Tomasz Wójtowicz (WDG)
 • Zobacz wyniki
 • Grażyna Ambroży (BU) Grażyna Ambroży (BU) 11%
 • Czesław Bisztyga (nz) Czesław Bisztyga (nz) 12%
 • Józef Błachut (WDG) Józef Błachut (WDG) 5%
 • Jerzy Cachel (WDG) Jerzy Cachel (WDG) 8%
 • Halina Dyląg (PiS) Halina Dyląg (PiS) 6%
 • Mirosław Fita (PiS) Mirosław Fita (PiS) 7%
 • Wojciech Gablankowski (PiS) Wojciech Gablankowski (PiS) 4%
 • Andrzej Grzybek (PiS) Andrzej Grzybek (PiS) 2%
 • Małgorzata Jaśkowiec (PiS) Małgorzata Jaśkowiec (PiS) 3%
 • Izabela Kutrzeba (nz) Izabela Kutrzeba (nz) 3%
 • Eleonora Lejda-Kuklewicz (WDG) Eleonora Lejda-Kuklewicz (WDG) 2%
 • Wojciech Malinowski (BU) Wojciech Malinowski (BU) 2%
 • Piotr Motyka (PiS) Piotr Motyka (PiS) 3%
 • Kamil Ostrowski (WDG) Kamil Ostrowski (WDG) 12%
 • Bogusław Podmokły (WDG) Bogusław Podmokły (WDG) 3%
 • Jan Podmokły (WDG) Jan Podmokły (WDG) 3%
 • Bogusław Stankiewicz (PiS) Bogusław Stankiewicz (PiS) 1%
 • Katarzyna Stopka (PiS) Katarzyna Stopka (PiS) 2%
 • Stanisław Topa (PiS) Stanisław Topa (PiS) 3%
 • Czesław Wierzba (PiS) Czesław Wierzba (PiS) 3%
 • Tomasz Wójtowicz (WDG) Tomasz Wójtowicz (WDG) 6%
 • Głosów: 1721

Komentarze (3)

Zobacz więcej