Sułkowice

Sułkowice. Jak ożywić to miejsce? Samorządowcy rozpoczynają prace nad rewitalizacją gminy

Sułkowice. Jak ożywić to miejsce? Samorządowcy rozpoczynają prace nad rewitalizacją gminy
Fot. UMiG Sułkowice

Poprawa infrastruktury, przyciągnięcie inwestorów oraz stymulowanie rozwoju społeczno – gospodarczego gminy to główne cele komitetu rewitalizacji gminy Sułkowice 2024-2030

 

Po tym jak z końcem stycznia radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sułkowice na lata 2024-2030, odbyło się pierwsze posiedzenie komitetu rewitalizacji.

Jak czytamy w urzędowym komunikacie; działania podejmowane przez komitet mają na celu poprawę infrastruktury, przyciągnięcie inwestorów oraz stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. Komitet ma stanowić forum współpracy i dialogu oraz funkcję opiniodawczo-doradczą burmistrza.

Komitet rewitalizacji składa się z przedstawicieli różnych instytucji, organizacji społecznych, biznesowych oraz mieszkańców gminy. Jego główne zadania to identyfikacja problemów społeczno-ekonomicznych w gminie, opracowanie strategii działań rewitalizacyjnych, monitorowanie postępów w realizacji projektów oraz współpraca z różnymi podmiotami w celu pozyskania funduszy na rewitalizację.

Po raz pierwszy komitet obradował 15 kwietnia. Aktualnie trwają prace nad nowym programem rewitalizacyjnym dla gminy Sułkowice. Ten ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności obszaru dla inwestorów oraz turystów, ochronę dziedzictwa kulturowego oraz środowiska naturalnego.

Program ustala także priorytety działań, takie jak remonty i modernizacje infrastruktury, rewitalizacja zabytków, poprawę dostępności terenów zieleni, czy programy aktywizacji społecznej i edukacyjnej.

Powiązane tematy

Komentarze (4)

Zobacz więcej