Węglówka

Węglówka uznana za najpiękniejszą „Małopolską wieś 2024 roku”

Węglówka uznana za najpiękniejszą „Małopolską wieś 2024 roku”
Fot. Piotr Jagniewski

Sołectwo Węglówka z gminy Wiśniowa zostało uznane za najpiękniejszą małopolską wieś 2024 roku w konkursie organizowanym przez województwo małopolskie

 

O tytuł najpiękniejszej, najbardziej nowatorskiej i najbardziej aktywnej w sieci miejscowości, w ramach Konkursu „Małopolska Wieś 2024” walczyło 37 sołectw. Sejmik Województwa Małopolskiego przekaże dla nagrodzonych sołectw ponad pół miliona złotych.

- Jest to pomoc udzielona w formie dotacji na rzecz gminy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy na terenie zwycięskiego sołectwa, w szczególności służących podniesieniu atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawie jakości życia jej mieszkańców - wyjaśnia wicemarszałek Łukasz Smółka.

Konkurs był skierowany do sołectw wiejskich z terenu województwa małopolskiego. Jego celem było zachęcenie mieszkańców do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności swoich miejscowości.

Sołectwa nagrodzono w trzech kategoriach: Najpiękniejsza Małopolska Wieś, Nowatorska Małopolska Wieś i Małopolska Wieś w Sieci. W pierwszej kategorii przyznano trzy nagrody i dziewięć wyróżnień, w drugiej – również trzy nagrody i dziewięć wyróżnień, w trzeciej – trzy nagrody.

 

Węglówka - najpiękniejsza wieś w Małopolsce

W kategorii Najpiękniejsza Małopolska Wieś zwyciężyło sołectwo Węglówka w gminie Wiśniowa (pomoc finansowa w wysokości 60 tys. zł), drugie miejsce zajęło sołectwo Rachwałowice w gminie Koszyce (wysokość przyznanej pomocy 50 tys. zł), a trzecie – sołectwo Połom Duży w gminie Nowy Wiśnicz (pomoc finansowa w wysokości 40 tys. zł).

W kategorii Nowatorska Małopolska Wieś pierwsze miejsce przyznano sołectwu Narama w gminie Iwanowice (pomoc finansowa w wysokości 60 tys. zł), a w kategorii Małopolska Wieś w Sieci zwyciężyło sołectwo Niedomice w gminie Żabno (pomoc finansowa w wysokości 30 tys. zł).

Wyróżnienie w tej kategorii oraz 10 tys. zł trafiły do Głogoczowa (gmina Myślenice).

W kategorii Małopolska Wieś w Sieci zwyciężyło sołectwo Niedomice w gminie Żabno (pomoc finansowa w wysokości 30 tys. zł), drugie miejsce przyznano sołectwu Czarna Góra w gminie Bukowina Tatrzańska (wysokość przyznanej pomocy 20 tys. zł), trzecie – sołectwu Polanka Hallera w gminie Skawina (pomoc finansowa w wysokości 10 tys. zł).

O Węglówce mówi się, że jest położona jak… u Pana Boga za piecem. Nie za wąska, nie za szeroka dolina Czarnego Potoku, ograniczona lesistymi wzgórzami, z których wyrastają trzy znaczne wzniesienia - Czarny Dział, Królewska Góra oraz Sucha Góra - w naturalny sposób odgradzają wieś od świata. Miejscowość zamieszkuje 1100 osób, którzy żyją nad potokiem o nazwie Niedźwiadek.

Pod względem administracyjnym należy do gminy Wiśniowa. Nazwa Węglówki pochodzi od dawnego zajęcia jej mieszkańców, jakim było wypalanie węgla drzewnego. Z kolei nazwa przysiółka Węgierskie, niegdyś osobnej wsi, pochodzi od osadników przybyłych z Węgier w czasie wojen z Turcją i powstań antyhabsburskich.

Można tutaj zobaczyć dwa kościoły; pochodzący z XIX w. pw. Matki Bożej Anielskiej i parafialny pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy wybudowany w latach 1933-1939. Obie świątynie są murowane.

W przysiółku Węgierskie znajduje się murowana kapliczka z 1813 r. z figurką Chrystusa Frasobliwego oraz krzyż przydrożny (żelazny, XIX w.) na kamiennym postumencie. W os. Weszkówka stoi druga kapliczka (pół. XIX w.) z obrazem MB Częstochowskiej.

Zachowały się również drewniane domy i spichlerze z lat 1885-1920. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje jedyna zachowana zagroda na Weszkówce (z 1914 r.) z oryginalnym wyposażeniem.

Komentarze (1)

Zobacz więcej

Balkon w stylu boho - praktyczne aranżacje
Lifestyle 0

Balkon w stylu boho - praktyczne aranżacje

Styl boho na balkonie to nie tylko popularna estetyka, ale także sposób na stworzenie przytulnej i relaksującej przestrzeni na świeżym powietrzu. W tym artyku...