Powiat myślenicki

Powiat Myślenicki ósmy w Polsce i pierwszy w Małopolsce

Powiat Myślenicki ósmy w Polsce i pierwszy w Małopolsce

W Ogólnopolskim Rankingu Powiatów za rok 2018 Powiat Myślenicki już po raz siódmy z rzędu (poprzednio w latach 2012-2017) otrzymał zaszczytny tytuł Laureata Rankingu Powiatów i znalazł się w czołówce prestiżowego rankingu prowadzonego przez Związek Powiatów Polskich.

W ogólnopolskim zestawieniu zajął 8. miejsce w kategorii powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców. Wśród powiatów z województwa małopolskiego sklasyfikowanych w pierwszej dziesiątce rankingu Powiat Myślenicki ponownie był najlepszy i wyprzedził pozostałe samorządy powiatowe z Małopolski.

W 2018 r. obowiązywał nowy Regulamin Rankingu Powiatów o wielkości powyżej 120 tys. mieszkańców. Najważniejsze zmiany w Regulaminie Rankingu Powiatów dotyczyły: zmniejszenia ilości kategorii zgłaszanych do rankingu: z 84. kategorii, które obowiązywały w rankingu w 2017 r. do 58. kategorii w rankingu za rok 2018, wyłączenie z rankingu kategorii odnawialne źródło energii, co skutkowało redukcją punktów uzyskanych przez samorządy powiatowe w końcowej punktacji. W zakresie kategorii dot. pozyskania ilości środków finansowych pochodzących z funduszy zewnętrznych i z funduszy krajowych brano pod uwagę tylko środki pozyskane na inwestycje w infrastrukturę - nie uwzględniano w punktacji rankingu środków finansowych pozyskanych przez samorządy powiatowe na realizację projektów ,,miękkich” - np. projektów realizowanych w obszarach: edukacji, rynku pracy, pomocy społecznej.

Miejsce Powiatu Myślenickiego w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów ZPP w 2018 r. kategoria: powiaty o wielkości powyżej 120 tys. mieszkańców

W Rankingu Powiatów za 2018 r. Powiat Myślenicki wysoko oceniono za pozyskanie środków z funduszy zewnętrznych i krajowych na inwestycje w infrastrukturę:

* kwota pozyskanych przez Starostwo Powiatowe i podległe jednostki organizacyjne środków finansowych pochodzących z funduszy zewnętrznych na inwestycje w infrastrukturę: 7 358 478,27 zł 

kwota pozyskanych przez Starostwo Powiatowe i podległe jednostki organizacyjne środków finansowych pochodzących z funduszy krajowych na inwestycje w infrastrukturę: 13 509 296,08 zł

łączna kwota pozyskanych przez Starostwo Powiatowe i podległe jednostki organizacyjne środków z funduszy zewnętrznych i krajowych na inwestycje w infrastrukturę: 20 867 774,35 zł

 

Zestawienie 10. najlepszych powiatów w kategorii powyżej 120 tys. mieszkańców pod względem ilości uzyskanych punktów za pozyskane środki z funduszy zewnętrznych i funduszy krajowych na inwestycje w infrastrukturę

Biorąc pod uwagę punktację samorządów powiatowych sklasyfikowanych w ,,złotej dziesiątce” Laureatów należy podkreślić wysokie 2. miejsce Powiatu Myślenickiego w odniesieniu do kategorii dot. ilości pozyskanych środków z funduszy zewnętrznych i funduszy krajowych na inwestycje w infrastrukturę.

W 2018 r. Powiat Myślenicki szeroko sięgał po środki zewnętrzne i krajowe przeznaczone na m.in.: inwestycje w infrastrukturze drogowej, modernizacje myślenickiego szpitala, projekty i programy w obszarach: ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, edukacji, rynku pracy, pomocy społecznej i podniesienia standardu usług administracji samorządowej. W Rankingu wysokie oceny przyznano naszemu Powiatowi również za działania obejmujące wydarzenia kulturalne, imprezy sportowe promujące aktywny styl życia, obsługę administracyjną mieszkańców, szkolenie kadry samorządowej starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych, konkursy powiatowe i działania promujące Powiat Myślenicki.

Miejsce Powiatu Myślenickiego w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów ZPP w 2018 r. kategoria: powiaty o wielkości powyżej 120 tys. mieszkańców - z uwzględnieniem wielkości budżetu powiatów i ich ludności:

Jeśli spojrzeć na budżety powiatów lokujących się w wyróżnionej w Rankingu pierwszej dziesiątce samorządów powiatowych - można stwierdzić, iż wśród Laureatów dominują powiaty, które dysponują znacznie większymi budżetami w porównaniu do budżetu Powiatu Myślenickiego. W 2018 r. nasz Powiat konkurował z wieloma samorządami powiatowymi posiadającymi zdecydowanie większe budżety, a tym samym możliwości infrastrukturalne i ekonomiczne.

Starosta Józef Tomal: Cieszy siódmy z rzędu tytuł Laureata przyznany Powiatowi Myślenickiemu w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów za rok 2018. W prestiżowej kategorii powiatów powyżej 120 tys. mieszkańców - obejmującej powiaty o największym potencjale - należymy do ścisłej czołówki krajowej samorządów powiatowych. Warto zaznaczyć, że jesteśmy najwyżej sklasyfikowanym powiatem w Małopolsce.

Powiat Myślenicki doceniono w rankingu za wielkość pozyskanych środków z funduszy zewnętrznych i funduszy krajowych na inwestycje w infrastrukturę. Rok 2018 to czas realizacji kolejnych oczekiwanych i ważnych inwestycji, służących poprawie warunków życia mieszkańców. Zgodnie z konsekwentnie prowadzoną przez nasz samorząd powiatowy polityką zrównoważonego rozwoju - znaczące środki finansowe kierowaliśmy na inwestycje majątkowe i infrastrukturalne we wszystkich obszarach działania Powiatu.

Doskonalimy i rozwijamy infrastrukturę drogową, sukcesywnie modernizujemy i wyposażamy w nowoczesny sprzęt kolejne oddziały myślenickiego szpitala, wspieramy rozwój bazy edukacyjnej i sportowej naszych szkół ponadpodstawowych. Inwestujemy również w kapitał ludzki poprzez działania w obszarze rynku pracy i pomocy społecznej, obejmujące młodych ludzi oraz osoby starsze i osoby bezrobotne. Najważniejsze jest to, że beneficjentami działań samorządu powiatowego są mieszkańcy powiatu myślenickiego.

W tym miejscu dziękuję za zaangażowanie wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego, jednostkom powiatowym oraz włodarzom gmin za współpracę i skuteczne działania na rzecz rozwoju Powiatu Myślenickiego - podsumował starosta Józef Tomal.

Ranking Związku Powiatów Polskich jest jednym z najbardziej cenionych przez samorządowców zestawień. To najpopularniejszy i najbardziej kompleksowy tego typu konkurs dla samorządów gminnych i powiatowych zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Ranking prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

Eksperci oceniają samorządy według kilkudziesięciu kryteriów dotyczących działań proinwestycyjnych i prorozwojowych, rozwiązań poprawiających jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego, umacniania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, promocji rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wspierania działań na rzecz gospodarki rynkowej, promocji rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, współpracy krajowej i międzynarodowej, a także działań promocyjnych.

Kolejność w rankingu uzależniona jest m.in. od osiąganych i zgłaszanych na bieżąco zrealizowanych projektów i wyników uzyskanych w ocenianych obszarach działalności.

Wyniki osiągnięte w prestiżowym rankingu samorządowym potwierdzają pozytywny wizerunek Powiatu Myślenickiego, jego silną markę rozpoznawalną na tle Województwa Małopolskiego i w skali ogólnopolskiej.

Oprac: WPSiFE

Materiał powstał we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Myślenicach

Powiązane tematy

Święto sołtysów powiatu myślenickiego
Okolice 0

Święto sołtysów powiatu myślenickiego

Już po raz drugi Powiat Myślenicki docenił sołtysów ze swojego terenu. Zainicjowane w ubiegłym roku przez starostę Józefa Tomala uroczyste obchody Święta Sołtysów Powiatu Myślenickiego są formą podziękowania dla sołtysów za ich zaangażowanie w pracę na rzecz lokalnych społeczności

Zobacz więcej

W Święta Wielkanocne nie wszyscy zostali w domach. Gospodarze wypalali łąki i pola
Powiat myślenicki 4

W Święta Wielkanocne nie wszyscy zostali w domach. Gospodarze wypalali łąki i pola

Na wypalających trawy i nieużytki rolne nie ma mocnych. Nie pomagają coroczne komunikaty związane z wypalaniem traw, ani rządowe rozporządzenia o pozostawianiu w domach w związku z pandemia koronawirusa Święta Wielkanocne nie zmniejszyły skali procederu wypalania traw na terenie powiatu myślenickiego. Do pożarów traw i zarośli strażacy wyjeżdżali...

Koronawirus nie odpuszcza strażakom, ale walka z epidemią to nie wszystko. Ciągle gaszą pożary traw
Powiat myślenicki 0

Koronawirus nie odpuszcza strażakom, ale walka z epidemią to nie wszystko. Ciągle gaszą pożary traw

Kolejne dni upływają pod kątem działań związanych z epidemią koronawirusa. Obok medyków w ciągłej gotowości pozostają służby mundurowe. „Nie można zapomnieć, że strażacy codziennie realizują swoje podstawowe zadania gasząc pożary, czy pomagając podczas wypadków drogowych” Na terenie powiatu myślenickiego funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP utr...

A co jeśli koronawirus dotrze do Myślenic? Radni dyskutują na temat ewentualnego zagrożenia
Powiat myślenicki 23

A co jeśli koronawirus dotrze do Myślenic? Radni dyskutują na temat ewentualnego zagrożenia

Pomimo, że wciąż nie ma potwierdzonego przypadku koronawirusa w Polsce, to w mediach nie cichnie dyskusja na temat przygotowania polskich służb do walki z ewentualną epidemią. O scenariusz postępowania w takim przypadku pytają radni powiatowi Mimo wielu przypuszczeń i przypadków nie ma w Polsce potwierdzonego przypadku koronawirusa, ale minister z...

A gdyby tak… rozbudować zaplecze sportowe LKS „Iskra” Głogoczów i postawić trybunę? Radny pyta o możliwości
Głogoczów 0

A gdyby tak… rozbudować zaplecze sportowe LKS „Iskra” Głogoczów i postawić trybunę? Radny pyta o możliwości

Radny powiatowy Robert Murzyn (PiS) w jednej z interpelacji pyta o możliwość budowy zaplecza sportowego dla klubu LKS „Iskra” Głogoczów oraz trybuny dla publiczności Radny w swojej interpelacji pyta; czy na terenie boiska piłkarskiego w Głogoczowie, leżącego na działkach 1668, 1641 i 1642 (obręb Głogoczów) „w ramach obowiązującego obecnie miejscow...

Wypadek quada na drodze. Kierowca trafił do szpitala
Tokarnia 0

Wypadek quada na drodze. Kierowca trafił do szpitala

Po wypadku do jakiego doszło na drodze gminnej w Tokarni, kierowca quada trafił do szpitala w Krakowie Dyżurny operacyjny SKKP PSP w Myślenicach otrzymał zgłoszenie o wypadku z udziałem pojazdu Quad na drodze gminnej w miejscowości Tokarnia i osobie poszkodowanej znajdującej się pod pojazdem. Pierwsze czynności przy poszkodowanym podjęły dwie prz...