Kultura

Odwodnienie MOKiS i nowe pracownie

Odwodnienie MOKiS i nowe pracownie

Gmina Myślenice otrzymała 250 tys. zł dotacji z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizacje działań inwestycyjnych w 2019 roku w jednej z największych w regionie samorządowych instytucji kultury

Pieniądze zostaną wykorzystane przede wszystkim na remont podziemi Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu i będą pierwszym etapem prac związanych z uwalnianiem na potrzeby lokalnej społeczności kolejnych – nowych, przestrzeni twórczych

To nie jedyna forma wsparcia, jaka trafiła do Myślenic z kasy Ministra Kultury. Z programu Infrastruktura Domów Kultury MOKiS otrzymał 100 proc. dofinansowanie w wysokości 200 tys. Obie dotacje to łączne wsparcie na kwotę 450 tys. zł.

Potencjał w piwnicach

Budynek Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu posiada rozległe piwnice, które od samego początku stoją niewykorzystane. Nowy układ architektoniczny wokół budynku wpłynął na izolację wód gruntowych oraz opadowych, co regularnie doprowadza do poważnych podtopień. Jesienią, wiosną i latem woda znacząco zalewa piwnice. Nie pozostaje to bez wpływu na kondycje techniczną murów budynku i jego zagrzybienie. Przez lata nikt nawet nie próbował rozwiązać tego palącego kłopotu. Teraz kierownictwo MOKiS i władze Miasta stawiają pierwszy krok na drodze ku poprawie stanu technicznego podziemi MOKiS.

Piotr Szewczyk, p.o. dyrektora Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu:  To jest kilkaset metrów kwadratowych, które stoją puste, zgrzybiałe i śmierdzące. Trzeba jednak dojrzeć w tych miejscach potencjał. Każdy, kto odwiedza podziemia MOKiSu łapie się za głowę, że do tej pory nikt nie myślał o nich w kategorii pomieszczeń, które mogą służyć działalności kulturalnej.

Cześć piwnicy zaadaptowano na potrzeby Galerii Sztuki Współczesnej, którą także regularnie zalewało, ale nic po za tym. Z roku na rok mamy kolejnych uczestników naszych zajęć i zaczynamy się dusić w ograniczonej przestrzeni. Są kluby, stowarzyszenia czy grupy nieformalne, które potrzebują miejsca spotkań, a my w Ośrodku Kultury chcemy im stwarzać godne warunki – wyjaśnia.

Sprawy nie bagatelizuje Burmistrz Jarosław Szlachetka, który już w czasie kampanii wyborczej deklarował, że przyjrzy się stanowi technicznemu budynku Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice: W skali całej Gminy potrzeb jest bardzo wiele. W MOKiS zaczynamy długi proces modernizacyjny, który potrwa co najmniej kilka przyszłych lat. Zaległości nie nadrobimy w rok.

Cieszę się jednak, że możemy liczyć na wsparcie ze strony rządowej. W sumie z wkładem własnym Gminy Myślenice, który będzie stanowić ¼ całego zadania zainwestujemy w tym roku w MOKiS 400 tys. zł. z czego ze środków ministra 290 tys. złotych.

Nowe miejsce w piwnicach

Kluczowym elementem adaptacji piwnic jest odwodnienie budynku i jego właściwa izolacja, tak by woda nie wdzierała się do środka ani murami, ani bezpośrednio z ziemi. Takie zabezpieczenie budynku umożliwia adaptacje piwnic na pracownie m.in. fotograficzną, muzyczną, senioralną, rodziną oraz część edukacyjną, warsztatową i magazynową.

Kierownictwo MOKiS zapewnia, że wraz z oddaniem tych przestrzeni do użytku mieszkańców Myślenic Ośrodek Kultury będzie już nie tylko miejscem prezentacji kultury, ale prawdziwym centrum animacji, gdzie w modelu partycypacyjnym wszyscy mogą korzystać ze społecznego potencjału tego miejsca. Pierwsze prace inwestycyjne z obu programów ruszą latem 2019 roku. Ich zakończenie przewidziano na grudzień 2019.

 

Materiał powstał we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Myślenice 

Powiązane tematy

Komentarze (2)

Zobacz więcej