Myślenice

Zarząd Powiatu Myślenickiego z absolutorium i wotum zaufania

Rada Powiatu Myślenickiego w dniu 31 maja przyjęła Raport o Stanie Powiatu Myślenickiego w roku 2018 oraz sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Na tej podstawie Radni udzielili wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Myślenickiego.

Podczas sesji radni rozpatrzyli Raport o Stanie Powiatu Myślenickiego w roku 2018. Działania te, jak przypomniał Starosta Józef Tomal, wynikają ze zmiany Ustawy o samorządzie powiatowym, zgodnie z którą zarząd powiatu co roku, do dnia 31 maja, przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. W 2019 r. obowiązek ten jest realizowany po raz pierwszy.

Wcześniej Raport o stanie Powiatu Myślenickiego w roku 2018 został przyjęty uchwałą przez Zarząd Powiatu Myślenickiego na posiedzeniu w dn. 15 maja 2019 r. Przyjęty Raport podano do powszechnej wiadomości mieszkańcom poprzez Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Myślenicach. Radni, jak również mieszkańcy naszego powiatu, mogli się z nim zapoznać na stronie internetowej starostwa myślenickiego.

Starosta Józef Tomal: Raport jest dokumentem prezentującym dokonania samorządu powiatowego, działania poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego w Myślenicach i jednostek organizacyjnych Powiatu Myślenickiego. Przedstawia całokształt działań przeprowadzonych przez Zarząd Powiatu w roku 2018 na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego Powiatu Myślenickiego.

Zawarte w Raporcie najważniejsze działania i zrealizowane zadania ilustrujące stan Powiatu Myślenickiego w roku 2018 , Starosta J. Tomal omówił na przykładzie prezentacji obejmujących min. obszary: ochrony zdrowia, edukacji, polityki społecznej, rynku pracy, bezpieczeństwa powiatu i infrastruktury drogowej.

Po przeprowadzonej debacie nad Raportem o stanie Powiatu Myślenickiego w roku 2018 - Rada Powiatu Myślenickiego przyjęła uchwałę o udzieleniu Zarządowi Powiatu Myślenickiego wotum zaufania.

- Po raz pierwszy w historii jednostki samorządowej, jaką jest powiat, taki raport został przedstawiony na sesji Rady, która to Rada udzieliła wotum zaufania Zarządowi. Chciałbym podziękować Radzie za wotum zaufania - powiedział Starosta Józef Tomal.

Kolejnym punktem obrad było głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok, które przedstawiła Skarbnik Powiatu Maria Niżnik.

Wykonanie budżetu to nie tylko podsumowanie pracy Zarządu Powiatu, ale też Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Myślenickiego. Sposób realizacji budżetu został pozytywnie oceniony przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie i Komisję Rewizyjną Rady.

Po przedstawieniu pozytywnych opinii: Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego za 2018 rok oraz Komisji Rewizyjnej - Rada Powiatu Myślenickiego zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego oraz udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu Myślenicki z tytułu wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego za 2018 rok.

Starosta Józef Tomal podziękował Radnym za głosowanie podkreślając, że zarówno opinia Komisji Rewizyjnej, opinia RIO, a także dane dotyczące rozwoju Powiatu Myślenickiego świadczą o prawidłowości działania finansowego Zarządu Powiatu Myślenickiego i podejmowanych przez niego działań.

- Zarząd Powiatu prowadzi staranną i konsekwentną politykę finansową, dzięki której nasz Powiat jest w dobrej kondycji, systematycznie się rozwija w każdej dziedzinie. Ostatni rok, to rok kolejnych inwestycji w infrastrukturze drogowej, edukacyjnej i zdrowotnej. W myślenickim szpitalu został zmodernizowany oddział chirurgiczny i oddział zakaźny. Jestem przekonany, że w roku ubiegłym dobrze zrealizowaliśmy zamierzone cele i zadania, co potwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa wydając nam pozytywną opinię – podsumował Starosta Józef Tomal.

Oprac.: WPSiFE

Materiał powstał we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Myślenicach

Powiązane tematy

Jubileusz 20-lecia Powiatu Myślenickiego
Okolice 0

Jubileusz 20-lecia Powiatu Myślenickiego

Z okazji Jubileuszu ks. Proboszcz Zdzisław Balon, na obiekcie sportowym LKS „Orzeł” w Myślenicach, odprawił polową mszę świętą. Starosta myślenicki Józef Tomal podziękował wszystkim za przybycie, witając mieszkańców i zaproszonych gości.

Zobacz więcej

Powstaje nowy budynek Starostwa Powiatowego w Myślenicach
Myślenice 0

Powstaje nowy budynek Starostwa Powiatowego w Myślenicach

Starosta Myślenicki Józef Tomal i Wicestarosta Rafał Kudas podpisali umowę na wykonanie I etapu budowy nowego budynku starostwa. Znajdą się w nim wydziały, które obsługują największą liczbę klientów, m.in.: wydział komunikacji, architektury oraz geodezji Starosta Józef Tomal: Nowy budynek to odpowiedź na potrzeby mieszkańców. Chcemy, by byli o...

Uszkodzony plac zabaw na Zarabiu. Rodzice wezwali straż
Myślenice 4

Uszkodzony plac zabaw na Zarabiu. Rodzice wezwali straż

Zaniepokojeni rodzice dzieci bawiących się na placu zabaw przy ul. Parkowej na Zarabiu wezwali strażaków po tym jak odkryli dziurę w jednym z elementów Po otrzymaniu zgłoszenia o uszkodzonym domku na placu zabaw w Myślenicach ul. Parkowa Dyżurny Operacyjny PSP zadysponował na miejsce zastęp strażaków. - Zaraz po przybyciu funkcjonariusze rozpoz...

Mieszkańcy mówią „Stop wycince drzew na Rynku w Myślenicach”
Myślenice 29

Mieszkańcy mówią „Stop wycince drzew na Rynku w Myślenicach”

Przez kilka dni pod internetową petycją o ocalenie drzew przed wycinką planowaną w ramach rewitalizacji centrum podpisało się ponad 700 mieszkańców, a kolejna grupa zdecydowała się nagłośnić sprawę, organizując pikietę pn. „Stop wycince drzew na rynku w Myślenicach” Przypomnijmy; we wrześniu mają ruszyć prace związane z rewitalizacją myślenickiego...

Prezydent podpisał postanowienie. Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 13 października
Wybory Parlamentarne 2019 5

Prezydent podpisał postanowienie. Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 13 października

Prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie sprawie wyborów parlamentarnych 2019. Posłów i senatorów wybierać będziemy 13 października Taką informację na konferencji prasowej przekazał rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. - Zgodnie z obietnicą, którą złożył w ostatnich dniach prezydent Andrzej Duda, odnośnie tego, że chciałby wyznaczyć możliwie ja...

Wybory uzupełniające 8 września. Mieszkańcy wybiorą spośród dwóch kandydatów
Tokarnia 0

Wybory uzupełniające 8 września. Mieszkańcy wybiorą spośród dwóch kandydatów

Wybory uzupełniające w Gminie Tokarnia odbędą się 8 września. O mandat radnego ubiegać się będzie dwóch kandydatów. To Tadeusz Wróbel i Anna Pasiowiec  W gminie Tokarnia w radzie zasiada 14 a nie 15 radnych. Przypomnijmy; podczas wyborów samorządowych 2018 po dwóch kadencjach miejsce dotychczasowego wójta Władysława Piaściaka zajął bezpartyjny Mar...