Myślenice

Zarząd Powiatu Myślenickiego z absolutorium i wotum zaufania

Rada Powiatu Myślenickiego w dniu 31 maja przyjęła Raport o Stanie Powiatu Myślenickiego w roku 2018 oraz sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Na tej podstawie Radni udzielili wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Myślenickiego.

Podczas sesji radni rozpatrzyli Raport o Stanie Powiatu Myślenickiego w roku 2018. Działania te, jak przypomniał Starosta Józef Tomal, wynikają ze zmiany Ustawy o samorządzie powiatowym, zgodnie z którą zarząd powiatu co roku, do dnia 31 maja, przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. W 2019 r. obowiązek ten jest realizowany po raz pierwszy.

Wcześniej Raport o stanie Powiatu Myślenickiego w roku 2018 został przyjęty uchwałą przez Zarząd Powiatu Myślenickiego na posiedzeniu w dn. 15 maja 2019 r. Przyjęty Raport podano do powszechnej wiadomości mieszkańcom poprzez Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Myślenicach. Radni, jak również mieszkańcy naszego powiatu, mogli się z nim zapoznać na stronie internetowej starostwa myślenickiego.

Starosta Józef Tomal: Raport jest dokumentem prezentującym dokonania samorządu powiatowego, działania poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego w Myślenicach i jednostek organizacyjnych Powiatu Myślenickiego. Przedstawia całokształt działań przeprowadzonych przez Zarząd Powiatu w roku 2018 na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego Powiatu Myślenickiego.

Zawarte w Raporcie najważniejsze działania i zrealizowane zadania ilustrujące stan Powiatu Myślenickiego w roku 2018 , Starosta J. Tomal omówił na przykładzie prezentacji obejmujących min. obszary: ochrony zdrowia, edukacji, polityki społecznej, rynku pracy, bezpieczeństwa powiatu i infrastruktury drogowej.

Po przeprowadzonej debacie nad Raportem o stanie Powiatu Myślenickiego w roku 2018 - Rada Powiatu Myślenickiego przyjęła uchwałę o udzieleniu Zarządowi Powiatu Myślenickiego wotum zaufania.

- Po raz pierwszy w historii jednostki samorządowej, jaką jest powiat, taki raport został przedstawiony na sesji Rady, która to Rada udzieliła wotum zaufania Zarządowi. Chciałbym podziękować Radzie za wotum zaufania - powiedział Starosta Józef Tomal.

Kolejnym punktem obrad było głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok, które przedstawiła Skarbnik Powiatu Maria Niżnik.

Wykonanie budżetu to nie tylko podsumowanie pracy Zarządu Powiatu, ale też Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Myślenickiego. Sposób realizacji budżetu został pozytywnie oceniony przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie i Komisję Rewizyjną Rady.

Po przedstawieniu pozytywnych opinii: Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego za 2018 rok oraz Komisji Rewizyjnej - Rada Powiatu Myślenickiego zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego oraz udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu Myślenicki z tytułu wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego za 2018 rok.

Starosta Józef Tomal podziękował Radnym za głosowanie podkreślając, że zarówno opinia Komisji Rewizyjnej, opinia RIO, a także dane dotyczące rozwoju Powiatu Myślenickiego świadczą o prawidłowości działania finansowego Zarządu Powiatu Myślenickiego i podejmowanych przez niego działań.

- Zarząd Powiatu prowadzi staranną i konsekwentną politykę finansową, dzięki której nasz Powiat jest w dobrej kondycji, systematycznie się rozwija w każdej dziedzinie. Ostatni rok, to rok kolejnych inwestycji w infrastrukturze drogowej, edukacyjnej i zdrowotnej. W myślenickim szpitalu został zmodernizowany oddział chirurgiczny i oddział zakaźny. Jestem przekonany, że w roku ubiegłym dobrze zrealizowaliśmy zamierzone cele i zadania, co potwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa wydając nam pozytywną opinię – podsumował Starosta Józef Tomal.

Oprac.: WPSiFE

Materiał powstał we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Myślenicach

Powiązane tematy

Jubileusz 20-lecia Powiatu Myślenickiego
Okolice 0

Jubileusz 20-lecia Powiatu Myślenickiego

Z okazji Jubileuszu ks. Proboszcz Zdzisław Balon, na obiekcie sportowym LKS „Orzeł” w Myślenicach, odprawił polową mszę świętą. Starosta myślenicki Józef Tomal podziękował wszystkim za przybycie, witając mieszkańców i zaproszonych gości.

Zobacz więcej

Zawody rowerowe dla dzieci. Udział bezpłatny. Wystarczy się zapisać
Myślenice 0

Zawody rowerowe dla dzieci. Udział bezpłatny. Wystarczy się zapisać

W najbliższą niedzielę na Zarabiu odbywać się będzie Maraton Rowerowy Cyklokarpaty, podczas którego zorganizowane zostaną również bezpłatne zawody rowerowe Cyklokarpaty Kids Race. Maratony Rowerowe Cyklokarpaty to ogólnopolska impreza rowerowa dla amatorów, która w Myślenicach odbywa się już po raz drugi. Trasy maratonu rowerowego prowadzą głównie...

Awantura na rondzie w centrum. W ruch poszły siekiery
Myślenice 10

Awantura na rondzie w centrum. W ruch poszły siekiery

Na rondzie przy OSP Śródmieście dwóch mężczyzn siekierami zaatakowało grupę przechodniów Na redakcja@miasto-info.pl nasi czytelnicy informują, że w czwartek 15 sierpnia pomiędzy godz. 22:30 a 23 na rondzie Śródmieście w Myślenicach miało dojść do napadu z użyciem siekier. Informacje potwierdza Dawid Wietrzyk, rzecznik prasowy myślenickiej policji...

Radni powierzyli dalsze dzieje i losy Miasta i Gminy opiece Matce Boskiej Myślenickiej
Myślenice 64

Radni powierzyli dalsze dzieje i losy Miasta i Gminy opiece Matce Boskiej Myślenickiej

Podczas nadzwyczajnej sesji przy 20 głosach "za" i 1 radnej nie biorącej udziału w głosowaniu, radni przyjęli uchwałę, w której „zawierzają dalsze dzieje i losy Miasta i Gminy Myślenice Macierzyńskiej opiece i trosce Najświętszej Maryi Pannie Pani Myślenickiej” Nadzwyczajna sesja rady gminy została zwołana w ramach trwającego w parafii Narodzenia...

Czy radni powierzą losy Miasta i Gminy Matce Boskiej Myślenickiej? Dzisiaj nadzwyczajna sesja
Myślenice 29

Czy radni powierzą losy Miasta i Gminy Matce Boskiej Myślenickiej? Dzisiaj nadzwyczajna sesja

Podczas nadzwyczajnej sesji radni przegłosują uchwałę, której tematem jest "zawierzenie dalszych dziejów i losów Miasta i Gminy Myślenice Macierzyńskiej opiece i trosce Najświętszej Maryi Pannie Pani Myślenickiej" Nadzwyczajną sesję w tej sprawie zaplanowano na dzisiaj na godz. 15 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice. Głównym celem zwołani...

Prezydent podpisał postanowienie. Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 13 października
Wybory Parlamentarne 2019 5

Prezydent podpisał postanowienie. Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 13 października

Prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie sprawie wyborów parlamentarnych 2019. Posłów i senatorów wybierać będziemy 13 października Taką informację na konferencji prasowej przekazał rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. - Zgodnie z obietnicą, którą złożył w ostatnich dniach prezydent Andrzej Duda, odnośnie tego, że chciałby wyznaczyć możliwie ja...