Okolice

Wielka woda 2010: Powiat liczy straty

Wielka woda 2010: Powiat liczy straty
Zniszczone zostały drogi powiatowe, gminne, mosty, przepusty. Podtopione zostały domy i zabudowania we wszystkich gminach w całym powiecie. Powstały osuwiska, m.in. w Drogini, Pcimiu, Borzęcie

fot. Anna Nowak

Od 16 maja od godz. 21 na terenie powiatu myślenickiego obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. Straż pożarna działała na bieżąco na terenie całego powiatu. W każdej z 9 gmin powiatu doszło do podtopienia domostw, zatkania przepustów, uszkodzenia dróg, których przejezdność jest ograniczona. Miejscowo doszło również do wyłączenia dostaw energii elektrycznej i gazu.

W wyniku długotrwałego opadu deszczu stany rzek: Raba, Lubieńka i Krzczonówka wzrosły ponad stany alarmowe. Częściowo zabrakło prądu m.in. w miejscowościach Raciechowice, Wiśniowa, Dobczyce, Myślenice, Pcim. Z powodu wylania Raby został zamknięty ruch na Zarabiu w Myślenicach, gdzie większa część dzielnicy znalazła się pod wodą. Zniszczeniu uległ park Górny Jaz oraz część Dolnego Jazu. Zamknięta została droga powiatowa na Chełm. Na terenie powiatu przez cały czas trwają zabezpieczenia dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Czyszczone są przepusty.

Myślenice

W gminie Myślenice zniszczonych zostało koło 20 odcinków dróg gminnych i powiatowych. Nieprzejezdna jest droga w miejscowości Łęki. Zamknięto drogę wojewódzką na trasie Dobczyce - Gdów. Nastąpił przeciek przez wał przeciwpowodziowy na Zbiorniku Dobczyckim w miejscowości Banowice.

W myślenickiej gminie zanotowano kilkaset zalań i podtopień domów prywatnych. W poniedziałek, 17 maja, w godzinach przedpołudniowych w Drogimi – Banowicach ewakuowano ponad 60 osób wraz z całym dobytkiem z 16 gospodarstw. Dzięki sprawnej akcji PSP oraz ochotników OSP Droginia oraz specjalistów z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej udało się uniknąć tragedii i tymczasowo powstrzymać wyciek, ludzie powrócili już do swoich domów. Wał jest jednak bardzo poważnie uszkodzony. Na naprawę wałów zużyto 2 tysiące worków z piaskiem.

Chełm, Zarabie, Łęki, Trzemeśnia, Bulina

Potężne straty zanotowano na drogach powiatowych na terenie gminy, w tym najpoważniejsze straty na drodze na Chełm. Potężna wyrwa w drodze odcięła ponad 400 mieszkańców Chełmu, którzy całkowicie pozbawieni są dojazdu do miasta. Kompletnie zniszczona jest rekreacyjna dzielnica miasta Zarabie (jego górna część) – kemping, plaża trawiasta, boiska place zabaw dla dzieci i część parku. Dojazd do kąpieliska jest niemożliwy. We wtorek, 18 maja, ponownie nieprzejezdna była droga Łęki – Trzemeśnia ze względu na osuwisko w Łękach. Nie można było też przejechać drogą na Bulinę.

Poręba, Stróża, Łęki, Borzęta, Trzemeśnia

W Porębie odciętych jest 10 domów – tam budowana jest droga zastępcza. Nieprzejezdna jest także tzw. droga zbiorcza prowadząca z Myślenic do Stróży. Zanotowano kilkadziesiąt zerwanych mostków, przepustów, zjazdów z drogi. Uruchomiły się osuwiska czynne w Łękach, Borzęcie (droga za kościołem). Częściowo naruszony jest cmentarz w Głogoczowie. Do miejscowości, w których nie ma jeszcze wodociągu, wciąż dowożona jest woda pitna - dotyczy to miejscowości Poręba, Trzemeśnia, Bulina. Na Bysinie powstało potężne osuwisko. Do tej pory wydano 300 ton piasku w tym 20 tyś. worków z piaskiem.

Pcim, Trzebunia

W gminie Pcim bez wody jest około 1000 osób, w tym instytucje publiczne. Zerwane zostały mosty i przepusty. Około 290 gospodarstw zostało zalanych. Nieprzejezdna jest droga powiatowa Pcim - Pcim Krzywica. OSP wypompowywuje wodę z domów i instytucji publicznych, które uległy podtopieniu lub zalaniu. Zniszczeniu uległo 30 odcinków dróg oraz 20 mostów. W Trzebunii podtopieniu uległo 30 budynków w tym ośrodek zdrowia, uszkodzenie dróg powiatowych. Zniszczona jest droga do miejscowości Pcim Kąt i uszkodzony został most na drodze do tej miejscowości.

Sułkowice

W gminie Sułkowice podmyte są drogi powiatowe i gminne w wielu miejscach. Nieprzejezdna jest droga wojewódzka nr 967 (Dobczyce- Gdów) oraz Dobczyce - Wiśniowa w m. Niezdów i droga powiatowa w m. Krzczonów.

Tokarnia

Na terenie gminy Tokarnia, akcja przeciwpowodziowa prowadzona jest przez wszystkie jednostki OSP z gminy. Strażacy wielokrotnie wzywani byli do podtopionych domów, niedrożnych rowów i przepustów pod zjazdami. Największe straty spowodowane zostały w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenie przez nieuregulowane potoki i rzeki. Zniszczona została głównie infrastruktura drogowa oraz liczne kładki i mostki, dlatego do niektórych osiedli dojazd jest obecnie bardzo utrudniony lub niemożliwy.

Tokarnia, Skomielna Czarna, Krzczonów, Tokarnia, Bogdanówka

Zostały uszkodzone główne drogi gminne do Zawadki na długości około 50 metrów oraz do Czarnego Potoku na długości 1,5 km. Są one nieprzejezdne. Zerwane zostały mostki dojazdowe do osiedli: Luberdy – Łocki, Hanuski (Czarny Potok) w Tokarni; Jochymki, Talory, i Surlasy w Skomielnej  Czarnej; Leśni w Krzczonowie. Uszkodzone zostały następujące drogi do osiedli: Proszki - Kocury, Debenosy - Kanie, Przymiarki – Działy w Tokarni; Huhry, Syrki, Suwaje, Hajosty-Kalety w Bogdanówce; Leśni, Sabały w Krzczonowie; Lachy, Wnęki, Jerysiówka w Więciórce.

Zamulone lub uszkodzone zostały rowy przy drogach powiatowych w Krzczonowie, Tokarni, Skomielnej Czarnej i Więciórce. Zalanych zostało pięć budynków oraz piwnice w Bibliotece Samorządowej w Tokarni. Zniszczonych zostało wiele dróg rolniczych.

Gmina cały czas stara się o likwidowanie zagrożenia poprzez umacnianie uszkodzonych fragmentów dróg blokami kamiennymi, płytami betonowymi, drzewami oraz udrażnianiu koryt potoków. Tam gdzie to było możliwe został użyte koparki oraz innych sprzęt. Uszkodzony został także wodociąg w Tokarni i nie ma wody w Szkole Podstawowej nr 2 w Tokarni. Z tego powodu zajęcia w szkole zostały skrócone do czasu usunięcia awarii. Naprawa wodociągu możliwa będzie dopiero po obniżeniu poziomu wód. Wysokość strat w infrastrukturze szacuje się na około 3 mln złotych.

Siepraw, Borzęta

Brak dostaw wody w części gminy Siepraw spowodowany jest awarią wodociągu w gminie Świątniki Górne. Trwają prace w celu przywrócenia dostępu do wody. W przypadku braku możliwości uzyskania wody pitnej mieszkańcy mogą zgłaszać zapotrzebowanie na nią pod numerem telefonu 505 154 221 lub 502 764 973. Droga dojazdowa do Myślenic przez Borzęte została zamknięta ze względu na obsunięcie drogi w okolicach budynku OSP Borzęta.

Zakliczyn

W związku z podmyciem drogi wewnętrznej w miejscowości Zakliczyn koło p. Mazura (przewiązka), a także przełamaniem drogi gminnej Zakliczyn Przysiółek Wieś na odcinku ok. 300 m pomiędzy posesją pana Sitko a posesją pani Półtorak, drogi te będą zamknięte do odwołania.

Powiązane tematy

Zarabie: Trwa budowa sieci kanalizacyjnej
Miasto 5

Zarabie: Trwa budowa sieci kanalizacyjnej

Trwa budowa sieci kanalizacyjnej na Zarabiu. Rozkopane są drogi i pobocza. Utrudnienia potrwają do końca roku, natomiast odbudowa dróg zaplanowana jest na wiosnę 2014

Komentarze (52)

 • Brak zdjęcia
  22 maj 2010

  [quote]Asieq napisał: [br]Zalało mi dom, ponieważ zatkane kolektory nie przyjmowały wody i wybiło cały ten syf kratkami ściekowymi i rurą wc. Czyja to wina? Kto nie zadbał o udrożnienie rur kanalizacyjnych? Do kogo konkretnie kierować skargę na działania (a raczej ich brak) gminy?[/quote]

  do Boga

  Odpowiedz
 • 21 maj 2010

  Dokładnie - rowów otwartych nie ma, woda płynie rurami, które mają zbyt małą przepustowość. Przy każdej większej ulewie droga zamienia się w strumień.
  Nurek - pretensji do budowniczego domu mieć nie mogę, bo nie żyje od zeszłego wieku ;)

  Odpowiedz
 • Brak zdjęcia
  21 maj 2010

  Fakt faktem! jak ktoś ma piwnice to zalana!

  Odpowiedz
 • Brak zdjęcia
  21 maj 2010

  przedszkole chodzi.

  Odpowiedz
 • Brak zdjęcia
  21 maj 2010

  Natalia do piątki chodziłas??

  Odpowiedz

Zobacz więcej