Edukacja

Gmina Myślenice: Znamy nowych dyrektorów szkół i przedszkoli

Gmina Myślenice: Znamy nowych dyrektorów szkół i przedszkoli

Znamy część wyników konkursów na dyrektorów szkół przeprowadzonych w gminie Myślenice. Kolejne trwają lub wkrótce powinniśmy poznać ich wyniki

artykuł aktualizowany

W jednym z tematów poruszanych na forum zastanawialiście się, kto będzie kierował szkołami i przedszkolami przez najbliższe 5 lat.

Z dniem 1 września 2019 r. na okres do 31 sierpnia 2024 r. burmistrz powierzył stanowisko dyrektora następującym osobom:

Bysina

Grzegorz Kotecki będzie dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych im. Księcia kard. A. S. Sapiehy w Bysinie. Do końca sierpnia obowiązki dyrektora  pełni dotychczasowa dyrektor szkoły, Edyta Ptasińska-Figuła.

Zasań

Stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Zasani powierzono Renacie Piekarz.

Jawornik

Bogumiła Łętocha będzie dyrektorem Przedszkola Samorządowego w Jaworniku.

Myślenice

Stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Myślenicach powierzono Barbarze Woźnicy.

Dyrektorem Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Myślenicach została Elżbieta Dyniec, natomiast Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J. Słowackiego w Myślenicach będzie Tadeusz Jarząbek.

Elżbieta Cygal będzie kierować Przedszkolem Samorządowym Nr 1 w Myślenicach. Stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. S. Kostki w Krzyszkowicach powierzono Renie Rospond.

Borzęta

W związku z tym, że Krzysztof Halek 31 maja złożył wniosek o rezygnację ze stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Borzęcie, z dniem 31 sierpnia został on zarządzeniem burmistrza odwołany z tego stanowiska. Do 1 sierpnia trwa konkurs na dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. S. Wyspiańskiego w Borzęcie.

Do 25 czerwca mogli się zgłaszać kandydaci na dyrektorów następujących szkół: Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach, Zespołu Placówek Oświatowych im. J. Dunin-Brzezińskiego w Drogini, Zespołu Placówek Oświatowych im. T. Kościuszki w Głogoczowie oraz Zespołu Placówek Oświatowych im. Obrońców Warszawy w Osieczanach.

Z dniem 1 września 2019 r. na okres do 31 sierpnia 2024 r. burmistrz powierzył stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. J. Dunin-Brzezińskiego w Drogini Jarosławowi Pietrzakowi, natomiast na ten sam okres czasu Łukaszowi Drewienkiewiczowi powierzył stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Obrońców Warszawy w Osieczanach.

 

Komentarze (1)

Zobacz więcej