Powiat myślenicki

Nie wszystkich stać na smog. Wójtowie i burmistrzowie komentują apel wicemarszałka

Nie wszystkich stać na smog. Wójtowie i burmistrzowie komentują apel wicemarszałka

Wicemarszałek województwa małopolskiego apeluje do samorządowców o przeznaczenie minimum 1 procenta przyszłorocznego budżetu na wymianę pieców. Co na to wójtowie i burmistrzowie?

Tomasz Urynowicz zaapelował do samorządowców podczas konferencji podsumowującej program ochrony powietrza dla Małopolski za 2018 rok.

Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa małopolskiego: Do 30 września 2019 roku kwota dofinansowań dla małopolskich gmin z programów unijnych wyniosła 258,2 mln zł, co pozwoliło na wymianę lub modernizację ponad 10 tysięcy źródeł ciepła. (…) Jeśli jednak chcemy realnych skutków, musimy podjąć realne działania. Dlatego apeluję do gospodarzy małopolskich gmin o przeznaczenie w przyszłorocznych budżetach przynajmniej jednego procenta dochodów na likwidację pieców. 

Jak na jego apel odpowiadają gospodarze gmin powiatu myślenickiego?

Prośbę o komentarz wysłaliśmy do każdego z osobna pytając wójtów i burmistrzów czy planują przeznaczyć 1 proc. z budżetu na wspomniany cel. A może będzie to więcej? Otrzymaliśmy odpowiedzi z gminy Lubień, Tokarnia, Myślenice, Sułkowice, Wiśniowa, Pcim oraz z Dobczyc.

Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic: Niestety, w przyszłorocznym budżecie nie będzie nas na to stać. Nie odpowiemy na apel marszałka Tomasza Urynowicza, żeby 1% zabezpieczyć w przyszłorocznym budżecie. Mogę zadeklarować, że w 2021 roku gmina będzie realizować program wymiany pieców dla mieszkańców. Do tego czasu czekamy na decyzję Komisji Europejskiej, czy gmina zostanie też dokooptowana do realizacji programu "Life". Programu, który już w Małopolsce realizuje ok. 60 samorządów gminnych.

 

Tomasz Suś, burmistrz Dobczyc: Wspólnie z województwem małopolskim na bieżąco realizujemy wymianę kotłów w gospodarstwach domowych. Wynika to z pozyskanych środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Apel pana marszałka uważam za ciekawy, jednak w sytuacji, w której próbujemy „dopiąć” budżety na przyszły rok, jest to niezwykle trudne.

Rozmawiając z włodarzami gmin, słuchając mediów, dostrzegamy, że wiele musimy dopłacić do oświaty. Dochody z tytułu podatków także się nam zmniejszą. Trudno cokolwiek powiedzieć na bieżąco w tym temacie. Będziemy analizować możliwości gminy, choć nie ukrywam, że czekamy i przyglądamy się możliwości pozyskania środków zewnętrznych, które dawałyby nam możliwość kolejnych działań w zakresie wymiany kotłów.

 

Artur Grabczyk, burmistrz Sułkowic: Kwestie związane z ochroną powietrza na terenie gminy Sułkowice są dla mnie jedną ze spraw priorytetowych. Niestety, obecna sytuacja finansowa gminy nie pozwala nam na zabezpieczenie w budżecie na 2020 rok 1% na wymianę kotłów.

Jednakże odpowiadając na apel pana marszałka, w projekcie przyszłorocznego budżetu znalazła się kwota 100 000 zł z przeznaczeniem na „Gminny Program Wymiany Kotłów”. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że pomimo trudnej sytuacji finansowej gmina Sułkowice podejmuje kroki zmierzają ce do poprawy jakości powietrza, m.in.: złożenie deklaracji przystąpienia do zintegrowanego projektu LIFE – Małopolska w zdrowej atmosferze, zamontowanie sieci czujników, podpisanie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie Czystego Powietrza, porozumienie z bankiem w sprawie preferencyjnego kredytu na działania proekologiczne dla mieszkańców.

 

Marek Kluska, wójt gminy Tokarnia: W budżecie na 2020 r. przeznaczono 155 tys. złotych, tj. 0,33% całości budżetu. Planujemy również pozyskanie dodatkowych środków na ochronę powietrza i klimatu.

 

Bogumił Pawlak, wójt gminy Wiśniowa: Od 2018 roku nasza gmina jest w trakcie realizacji dwóch projektów dofinansowujących wymianę 60 starych kotłów centralnego ogrzewania. Na ich realizację otrzymaliśmy 769 977,78 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Finansowy wkład gminy to 1 1 744,48 zł.

Należy brać pod uwagę fakt, iż Wiśniowa jest gminą wiejską, rolniczą, a co za tym idzie niezbyt zamożną. Dodatkowo jest w trakcie budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji za kwotę blisko 25 mln zł, co wiązało się z zaciągnięciem kredytu w wysokości 15 mln zł na kolejne lata. Działanie to znacząco poprawi stan środowiska naturalnego, co ma bezpośredni wpływ na zdrowie mieszkańców. Równocześnie w kolejce stoją inne pilne inwestycje infrastrukturalne w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w niezbędną do życia wodę pitną.

Sytuacja finansowa oraz racjonalne wydatkowanie środków finansowych z budżetu gminy Wiśniowa, znacząco ogranicza nasze możliwości i ma wpływ na zadania, które będą realizowane w najbliższych latach. Niemniej jednak, mając na uwadze znaczącą poprawę jakości powietrza, prowadzone są działania mające na celu rozbudowę sieci gazowej na terenie gminy Wiśniowa, gdzie w sześciu na siedem sołectw ją tworzących brak jest przedmiotowej sieci. Dzięki nawiązanej przez gminę współpracy ze spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG oddział w Myślenicach) w dniu 11 września 2019 r. złożono za ich pośrednictwem 1063 wnioski z terenu naszej gminy o warunki przyłączeniowe do sieci gazowej w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.

Podsumowując – gmina Wiśniowa działa wielokierunkowo w celu poprawy jakości życia mieszkańców — uczestniczy w projekcie zewnętrznym dofinansowującym wymianę starych kotłów, buduje nową oczyszczalnię ścieków i kanalizację, podejmuje działania w zakresie zapewnienia wody pitnej i rozbudowy sieci gazowej. Jednak, mimo iż przeznaczenie 1% budżetu gminy na wymianę pieców centralnego ogrzewania jest słusznym kierunkiem, to biorąc pod uwagę uwarunkowania, potrzeby i możliwości naszej gminy, w chwili obecnej jest to zbyt duże obciążenie finansowe.

 

Kazimierz Szczepaniec, wójt gminy Lubień: Informuje, że „nie zaplanowano w budżecie na 2020 rok 1% na wymianę pieców. Jednak jest taka możliwość podczas ewentualnych zmian w budżecie w ciągu roku. Decyzja ta należy jednak do radnych gminy, ponieważ to oni muszą podjąć stosowną uchwałę”

Gmina Pcim. Pod komentarzem wysłanym z urzędu gminy z upoważnienia wójta znajduje się podpis Moniki Kolbiarz, kierownik referatu gospodarki komunalnej i infrastruktury. W odpowiedzi na nasze pytanie czytamy:

"Władze gminy Pcim dbając o interesy mieszkańców i jakość powietrza w gminie, przygotowały wniosek o dofinansowanie na projekt związany z wymianą kotłów w gospodarstwach domowych. Kwota, jaką gmina zamierza przeznaczyć na ww. działania uzależniona będzie od weryfikacji i oceny wniosku. W związku z tym nie jest możliwe na ten moment sprecyzować, jaki procent budżetu będzie stanowiła ta kwota. Ponadto gmina przeprowadziła kilka spotkań edukacyjnych dla mieszkańców w latach 2018-219, a na swojej stronie internetowej zamieszcza informacje dotyczące jakości i ochrony powietrza".

Tekst swoją premierę miał w grudniowym, papierowym wydaniu magazynu Miasto Info:

Powiązane tematy

Komentarze (26)

 • 20 gru 2019

  Smogu nie ma. To jest wymysł lewactwa. Panie Burmistrzu, po co dawać suwerenowi nadzieję w 2021 roku ? I potrzebuje Pan na to decyzji Komisji Europejskiej ? Smog ma w nosie Komisję. Wyjdź Pan za zewnątrz i spróbuj pooddychać tym , co jest.Weź się Pan do roboty !Niestety, nie można inaczej dotrzeć do niektórych.

  19 6 Odpowiedz
 • 20 gru 2019

  Chodzi oczywiście o jaśnie panującego nam Pana Jarosława Szlachetkę.

  15 4 Odpowiedz
 • 21 gru 2019

  No, zaskakuje postawa włodarzy Myślenic i Sułkowic.
  Najbardziej zanieczyszczone miasta powinny w trybie pilnym podjąć się realizacji założeń tej inicjatywy, chyba że na zdrowiu i życiu mieszkańców burmistrzom tych miast nie zależy.

  15 5 Odpowiedz
 • 21 gru 2019

  Lepiej by było gdyby ktoś pomyślał o komunikacji miejskiej.

  10 Odpowiedz
 • 20 gru 2019

  Nikt nie musi zabiegać o smog. On jest. Ja mam wobec niego mordercze instynkty. I jest to jedyne, co mam.

  12 4 Odpowiedz

Zobacz więcej

Pcim. Pożar zakładu lakierniczego
Pcim 0

Pcim. Pożar zakładu lakierniczego

Na miejscu pracowały 22 zastępy straży, łącznie ponad 100 strażaków. Ogień strawił powierzchnię ok. 870 m kw. Pożar udało się opanować, nikt nie odniósł obraż...