Myślenice

Sołtysi dostali podwyżkę. Ile dzisiaj zarabia gospodarz wsi?

Sołtysi dostali podwyżkę. Ile dzisiaj zarabia gospodarz wsi?

Podczas ostatniej sesji, radni miejscy przyznali sołtysom podwyżkę. Każdy z nich otrzyma 100 zł więcej

Od 2017 roku sołtysi miejscowości położonych na terenie gminy Myślenice za pełnienie swojej funkcji otrzymywali 500 zł. Podczas ostatniej sesji, radni przegłosowali podwyżkę. Od teraz gospodarze wsi za wykonywanie swoich obowiązków będą zarabiać 600 zł.

Ponadto sołtysi oprócz stałej diety mogą liczyć na zwrot kosztów dojazdu do siedziby Rady Miejskiej. Do 10 km sołtysom przyznaje się miesięczny ryczałt w w wysokości 80 zł, natomiast dojeżdżającym z miejscowości położonych dalej niż 10 km - 90 zł miesięcznie.

Za podjęciem uchwały w sprawie zasad przyznawania diet sołtysom głosowało 13 radnych, 1 był przeciw, 3 wstrzymało się od głosu, 1 wstrzymał a 3 było nieobecnych.

Zobacz relację z sesji rady miejskiej w Myślenicach. 24 lutego 2020.

ZA: Cachel Jerzy, Dyląg Halina, Fita Mirosław, Gablankowski Wojciech, Grzybek Andrzej, Jaśkowiec Małgorzata, Malinowski Wojciech, Motyka Piotr, Stankiewicz Bogusław, Szczotkowski Wacław, Topa Stanisław, Wierzba Czesław, Wójtowicz Tomasz; PRZECIW: Ambroży Grażyna; WSTRZYMALI SIĘ: Lejda-Kuklewicz Eleonora, Podmokły Bogusław, Podmokły Jan; BRAK GŁOSU: Kutrzeba Izabela.

Komentarze

Zobacz więcej