Myślenice

W gminie powstaje zespół ds. kobiet. Będzie doradzał burmistrzowi. Kto wchodzi w jego skład?

W gminie powstaje zespół ds. kobiet. Będzie doradzał burmistrzowi. Kto wchodzi w jego skład?

Barbara Bylica, Dorota Chudzik - Zięba, Magdalena Gorzelany - Dziadkowiec, Bożena Kobiałka, Janina Łabędź, Małgorzata Miszczak i Ewa Wincenciak - Walas - to kobiety, które będą doradzały burmistrzowi

Monitorowanie działań gminy pod kątem realizowania polityki rodzinnej i społecznej (m.in. udzielanego wsparcia, dostępności żłobków i przedszkoli), diagnozowanie sytuacji oraz potrzeb kobiet i rodzin w mieście i gminie Myślenice, monitorowanie działań gminy pod kątem realizowania polityki społecznej i senioralnej - to jedne z obszarów, którymi mają się zajmować wybrane do tego reprezentantki mieszkanek myślenickiej gminy.

Jarosław Szlachetka (PiS) wydał zarządzenie o utworzeniu zespołu do spraw kobiet, który ma działać przy burmistrzu Myślenic. Zgłoszono 18 kandydatek.

Kandydatka z rekomendacjami

Zespół będzie miał charakter konsultacyjny, opiniodawczy i inicjatywny burmistrza Myślenic. Ma liczyć od 5-7 członkiń. Liczba członkiń zespołu musi być nieparzysta - czytamy w zarządzeniu, w którym ogłoszono nabór.

Wśród zasad o tym, która pani może wejść w skład zespołu czytamy, że musi być mieszkanką myślenickiej gminy, a w dniu zgłoszenia ma ukończone 18 lat. Kandydatura musiała być także poparta 2 rekomendacjami, poświadczającymi zaangażowanie w sprawy społeczne, wystawionymi przez organizacje pozarządowe, instytucje lub grupy co najmniej 10 osób fizycznych.  Jedna organizacja pozarządowa, instytucja lub dziesięcioosobowa grupa osób fizycznych mogła rekomendować maksymalnie 2 kandydatki.

Diagnoza, monitorowanie, inicjowanie

Oprócz podstawowych danych, kandydatka musiała także w zgłoszeniu zawrzeć oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne, a także opis jej doświadczeń, które będą przydatne w zespole.

Zespół ma się spotykać co najmniej raz na kwartał. Może działać z własnej inicjatywy lub na prośbę burmistrza w zakresie: *inicjowania, współorganizowania i wspierania akcji oraz imprez o charakterze społecznym organizowanych lub współorganizowanych przez gminę; *współpracy z innymi podmiotami, stowarzyszeniami w zakresie dotyczącym spraw kobiet; *monitorowania działań gminy pod kątem realizowania polityki rodzinnej i społecznej (m.in. udzielanego wsparcia, dostępności żłobków i przedszkoli); * monitorowania działań gminy pod kątem realizowania polityki społecznej i senioralnej; * diagnozowania sytuacji oraz potrzeb kobiet i rodzin w mieście i gminie Myślenice; * analizy polityki gminy pod względem potrzeb i oczekiwań kobiet; *wyrażania opinii odnośnie projektów dokumentów strategicznych, uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących wszystkich obszarów bezpośrednio i pośrednio dotyczących sytuacji kobiet w gminie Myślenice; * wspierania aktywizacji samorządowej i obywatelskiej kobiet; * innych działań dotyczących spraw kobiet.

Funkcja społeczna

Kadencja zespołu kończy się z upływem kadencji burmistrza, a jego skład powołuje i odwołuje włodarz miasta i gminy.

Członkinie zespołu pełnią funkcje społecznie, a ich pracami ma kierować przewodnicząca, która zostanie wybrana na pierwszym posiedzeniu zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. Ich prace będzie dokumentować sekretarz - jedna z pań, która także będzie wybrana na pierwszym posiedzeniu, zwykłą większością głosów, ale w głosowaniu jawnym. Zespół działa na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu, zaakceptowanego przez burmistrza.

W zarządzeniu podano także, że utrata członkostwa w zespole następuje w wyniku: pisemnej rezygnacji członkini; śmierci członkini; odwołania członkini, które może nastąpić w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach zespołu;  skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne; niewłaściwego wykonania obowiązków członkini zespołu przeciw interesom miasta i gminy Myślenice. Panie są także zobowiązane do przygotowania rocznego sprawozdania  przekazania go burmistrzowi do końca stycznia.

Powiązane tematy

Komentarze (34)

 • 16 maj 2020

  Nawet szkoda strzepić ryja ;) A jest zespół do spraw mężczyzn ?

  45 5 Odpowiedz
 • mirek@ 16 maj 2020

  nie rozumiem po co taki zespol chyba tylko zeby mowic ze ta decyzja to przez zespol kobiet ze burmistrz jej nie podjal tylko kobiety tak chcialy

  42 5 Odpowiedz
 • 16 maj 2020

  Mirekm dobrze piszesz. Kobiety się cieszą że będą miały coś do powiedzenia ale jak przyjdzie co do czego to będzie na kogo winę zwalić Chyba tu o to chodzi

  37 4 Odpowiedz
 • 16 maj 2020

  Powinno być zatytułowane "Powstał zespół kobiet PiS". Rozumiem, że kobiety nie popierające PiS nie mają tam swojego reprezentanta. Wszystkie kandydatury spoza kręgu swoich zostały odrzucone. Żenada.

  38 7 Odpowiedz
 • 16 maj 2020

  To jest jawna dyskryminacja mężczyzn :) ps. Może zespół do leworęcznych, łysych, etc. ...

  30 2 Odpowiedz

Zobacz więcej

Da Grasso otwiera restaurację w Myślenicach
Myślenice 0

Da Grasso otwiera restaurację w Myślenicach

Największa franczyzowa sieć pizzerii w kraju ogłosiła kolejną inwestycję. Już od 20 września do grona miejscowości z ofertą Da Grasso dołączą Myślenice. Resta...