Polityka

"Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich. Czy Państwo mnie słyszą?" Radni powiatowi obradują w sieci

"Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich. Czy Państwo mnie słyszą?" Radni powiatowi obradują w sieci

"Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich. Czy Państwo mnie słyszą?" - takimi słowami Tadeusz Żaba rozpoczął XXII sesję rady powiatu, która po raz pierwszy w historii odbywa się online

Do tej pory żaden z samorządów powiatu myślenickiego nie przeprowadził sesji w dobie pandemii. Jako pierwsi próby organizacji sesji podjęli się urzędnicy z gminy Myślenice, ale w ostatniej chwili odwołali obrady radnych. 

Tadeusz Żaba, przewodniczący rady powiatu: Nikt nie wie, jak długo będzie funkcjonował stan epidemii, dlatego musimy podjąć próbę organizacji sesji w taki sposób, który zapewni maksymalny poziom bezpieczeństwa jej uczestnikom, a jednocześnie pozwoli na zapewnienie normalnego funkcjonowania organom powiatu. 

Przebieg sesji jest transmitowany za pośrednictwem internetu. Na sali obrad w budynku starostwa obecny jest tylko przewodniczący Tadeusz Żaba, pracownicy biura rady, radca prawny oraz służby informatyczne.

Natomiast radni oraz członkowie zarządu zostali połączeni za pośrednictwem internetu. Każdy z biorących udział w posiedzeniu ma możliwość zabierania głosu i wyrażania swoich opinii, co do przedstawianych uchwał.

Relację na żywo można śledzić na stronie myslenicki.sesja.pl

Radni będą procedować m.in. uchwały dotyczące: *przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019", * określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2020 roku, * przekazania Gminie Siepraw wykonania dokumentacji projektowej przebudowy pobocza gruntowego na chodnik z kostki brukowej przy drogach powiatowych, * wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myślenickiego, * wyboru firmy audytorskiej badającej roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach za rok 2019 i 2020, * zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2020, * rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora ZDP w Myślenicach.

Powiązane tematy

Komentarze (1)

Zobacz więcej