Jawornik

Ta firma wykona dokumentację dla węzła w Jaworniku. Skrzyżowanie ma być gotowe w 2025 roku

Ta firma wykona dokumentację dla węzła w Jaworniku. Skrzyżowanie ma być gotowe w 2025 roku
Fot. Bartek Ziółkowski

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wykonawcę dokumentacji projektowej dla skrzyżowania na Zakopiance w Jaworniku. Wykona je konsorcjum dwóch firm, które otrzyma za to 2,26 mln zł. Węzeł ma być gotowy w 2025 roku

Ze względu na duże natężenie ruchu panujące na odcinku Zakopianki Kraków - Myślenice, które według Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 wynosiło ponad 33 tys. pojazdów na dobę, jest to jedno z bardziej niebezpiecznych miejsc zarówno dla pojazdów jadących DK7, jak i kierowców włączających się do niej z drogi wojewódzkiej nr 955.

Jak przekonuje GDDKiA; „realizacja inwestycji poprawi bezpieczeństwo i jednocześnie usprawni funkcjonowanie oraz rozwój strefy ekonomicznej Jawornik - Polanka zagrożone dotychczas przez uciążliwe i niedostosowane do obecnie istniejących potrzeb włączenie do drogi krajowej nr 7”.

W listopadzie pisaliśmy o przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej węzła w Jaworniku. Wczoraj GDDKiA poinformowała o wyborze wykonawcy. „Komisja przetargowa wskazała jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków (partner), MP Infra (partner). Koszt prac wyniesie 2 262 585,00 zł” – czytamy w komunikacie.

Wykonawca ma opracować kompleksową dokumentację projektową dla węzła drogowego w Jaworniku na drodze krajowej nr 7 i uzyskać ostateczną decyzję środowiskową. Podczas robót budowlanych będzie też sprawował nadzór autorski.

Inwestycja obejmie budowę dwupoziomowego węzła i łącznic. Powstaną też pasy włączeń i wyłączeń po obu stronach drogi krajowej, przebudowany będzie odcinek drogi wojewódzkiej nr 955 oraz drogi zapewniające komunikację lokalną. W ramach inwestycji wybudowane zostaną dwa ronda, wiadukt, ekrany akustyczne, mur oporowy, ścieżka rowerowa i przepust dla ruchu pod DK7. Istniejące sieci infrastruktury technicznej będą przebudowane, powstaną też nowe oraz wybudowany zostanie kanał technologiczny.

Do inwestycji dołożą się samorządy. W lipcu GDDKiA podpisała porozumienie z gminą Myślenice i Województwem Małopolskim na mocy którego: gmina Myślenice pokryje koszty dokumentacji wstępnej, odszkodowań i budowy drogi gminnej, w sumie wydając ponad 5,9 mln zł, natomiast Województwo Małopolskie będzie miało swój udział w kosztach prac budowlanych, nadzoru inwestorskiego i wypłat odszkodowań na łączną kwotę 20 mln zł. Większość kosztów zarówno na etapie przygotowania dokumentacji jak i robót budowlany pokryje GDDKiA (Skarb Państwa).

Przygotowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przewidywane jest na lata 2020-2023, natomiast roboty budowlane na lata 2024-2025.

 

Powiązane tematy

Komentarze

Zobacz więcej