Biznes

Myślenice. Podatki od nieruchomości w górę. Podwyżkę najbardziej odczują przedsiębiorcy

Myślenice. Podatki od nieruchomości w górę. Podwyżkę najbardziej odczują przedsiębiorcy

Radni ustalili nowe stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy Myślenice na rok 2022. Najbardziej odczują je przedsiębiorcy

 

Podczas XLIV sesji rady gminy, która odbyła się 29 listopada radni nie tylko głosowali nad podwyżkami diet dla siebie i burmistrza, ale również nad nowymi stawkami podatku od nieruchomości na terenie gminy Myślenice na rok 2022.

Przed głosowaniem radna Grażyna Ambroży (BU) wnioskowała o pozostawienie stawek za działalność gospodarczą na niezmienionym do tej pory poziomie.

Grażyna Ambroży (BU): Powinniśmy szanować przedsiębiorców, to osoby, które zapewniają miejsca pracy. Praktycznie każda stawka zostaje podniesiona, a wydaje mi się, że podniesienie podatków uderzy w prowadzących działalność gospodarczą.

Dzisiaj koszty prowadzenia działalności wzrastają w każdym aspekcie, a podniesienie tych stawek o 1,45 w przypadku budynków, to nie jest mała kwota. Wnioskuję o zostawienie stawek za działalność gospodarczą na niezmienionym do tej pory poziomie.

Zanim radni odrzucili wniosek, głos zabrał wiceprzewodniczący Mirosław Fita (PiS), który przekonywał, że jako osoba prowadząca działalność, rozmawiał z innymi przedsiębiorcami, a ci według niego nie widzą przeciwskazań w tej kwestii.

Mirosław Fita (PiS): Jeżeli chodzi o działalność gospodarczą to powiem, że jestem chyba jedynym radnym, który prowadzi działalność gospodarczą. Wprawdzie nie na dużą skalę, ale powiem tak, że właśnie przez ostatnie 5 lat nie było żadnych też podwyżek, a 2 lata temu ostatnia była.

Więc tutaj przy tych obecnych nawet jeśli ktoś powie, że jest inflacja, to powiem szczerze, że przedsiębiorcy, co ze znajomymi rozmawiałem o tej kwocie, to oczywiście tutaj pewnie, że prawda nikt podatków nie lubi jak się mu podnosi, natomiast tutaj w tym okresie, gdzie był covid, odpowiednie zostały uruchomione w postaci tarczy antykryzysowej - sam z której skorzystałem i inne pomosty ze strony gminy.

Także nie było tutaj znaczących słów na nie i na nie, że jest to jakieś niezasadne. Tak jak mówię, każde podniesienie podatków może się nie podobać, ale to są ludzie, którzy rozumieją te sprawy. Na dzień dzisiejszy nie widzę razem z przedsiębiorcami z którymi rozmawiałem, nie ze wszystkimi bo nie ma takich możliwości, nie przeciwskazań w tej kwestii.

W odpowiedzi usłyszał od radnego Kamila Ostrowskiego (WDG), że należy mu pogratulować rozwijającej się firmy oraz, że "w tych czasach, zwłaszcza w takim temacie cisza jest mądrzejsza od każdego słowa".

Kamil Ostrowski (WDG): Nie da się nie zabrać głosu, kiedy słucha się pana przewodniczącego Fity. Zostaje tylko panu pogratulować, że jego działalność tak się rozwija oraz jego kolegom przedsiębiorcom, niestety moi znajomi prowadzący jakiekolwiek działalności gospodarcze, mają zupełnie inne nastroje. W tych czasach, zwłaszcza w takim temacie cisza jest mądrzejsza od każdego słowa.

Ostatecznie radni przegłosowali roczne stawki podatku od nieruchomości 13 głosami za, przy 3 przeciw i 5 wstrzymujących się od głosu.

Roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Myślenice:

Od gruntów

* związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,94 zł od 1 m.kw. powierzchni (w 2021r. było 0,88 zł)

* działalności sportowej i rekreacyjnej 0,14 zł od 1m.kw (2021 - 0,11 zł)

* pod wodami powierzchniowymi stojącymi wodami pow. płynących jezior i zbiorników sztucznych 5,17 zł od 1 ha pow. (2021 - 4,80 zł)

* letniskowych 0,54 zł od 1m.kw (2021 - 0,50 zł)

* pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,41 zł za m.kw (2021 - 0,41 zł)

* niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową, albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3,40 zł za m.kw (2021-3,15 zł)

 

Od budynków lub ich części

* mieszkalnych powierzchni użytkowej 0,79 zł od m.kw (2021 -0,76 zł)

* związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie dział. gosp. 23,50 zł od m.kw pow. użytkowej (2021 - 22,05 zł)

* zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 12,04 zł za m.kw (2021 - 11,18 zł)

* związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 5,25 zł od m.kw. pow. uż. (2021 - 4,87 zł)

* zajętych na prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej 1,23 zł od m.kw. (2021 - 1,17 zł)

* letniskowych 8,68 zł od m.kw (2021 - 8,05 zł)

* pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5,93 zł za m.kw. (2021 - 5,74 zł)

 

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Myślenice na rok 2022:

ZA (13): Czesław Bisztyga (nz), Halina Dyląg (PiS), Mirosław Fita (PiS), Wojciech Gablankowski (PiS), Andrzej Grzybek (PiS), Małgorzata Jaśkowiec (PiS), Izabela Kutrzeba (nz), Wojciech Malinowski (BU), Piotr Motyka (PiS), Bogusław Stankiewicz (PiS), Wacław Szczotkowski (PiS), Stanisław Topa (PiS), Czesław Wierzba (PiS). PRZECIW (3): Grażyna Ambroży (BU), Kamil Ostrowski (WDG), Tomasz Wójtowicz (WDG), WSTRZYMUJĘ SIĘ (5): Józef Błachut (WDG), Jerzy Cachel (WDG), Eleonora Lejda-Kuklewicz (WDG), Bogusław Podmokły (WDG), Jan Podmokły (WDG).

Powiązane tematy

Komentarze (95)

 • 3 gru 2021

  Boże! Ten Fita to nawet się składnie wypowiedzieć nie umie :(

  149 6 Odpowiedz
 • 3 gru 2021

  Sobie podnieśli pensje a ludziom podatki i to w obliczu ogromnego kryzysu. Brakuje mi w moim słowniku dostatecznie obelżywych słów żeby to nazwać

  144 1 Odpowiedz
 • 3 gru 2021

  Dla Pana Fity to mała podwyżka za ten ###
  Ja mam ponad 1000 m2
  Ciekawe z którymi przedsiębiorcami pan rozmawial.
  Debile i tyle.

  135 1 Odpowiedz
 • 3 gru 2021

  Hehe pan radny wypowiedź roku :)

  130 4 Odpowiedz
 • 3 gru 2021

  To już wiem, że do niego butów naprawiać nie pójdę. A po za tym jak się ma grajdołek 2x2 to podwyżka mu nie straszna.

  119 4 Odpowiedz

Zobacz więcej