Polityka

Myślenice występują ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

Myślenice występują ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

Głosami radnych PiS zdecydowano o wystąpieniu gminy Myślenice ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. 

Współpracę oprze na działaniach m.in. ze Stowarzyszeniem Otulina Podkrakowska, której prezesem jest burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka (PiS) oraz z Lokalną Organizacją Turystyczną – LOT Myślenicka Brama Beskidów

 

Przy 11 głosach za, 7 przeciw i 3 wstrzymujących się gmina Myślenice występuje ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. Decyzję podczas 72. sesji rady miejskiej, przy biernej postawie opozycji poparli radni Prawa i Sprawiedliwości. 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski to największa polska regionalna organizacja samorządowa działająca od 1991 r. i od tego czasu należały do niego Myślenice. Zrzesza blisko 100 gmin i powiatów z terenu województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i części śląskiego (obszar historycznej Małopolski). 

Cele stowarzyszenia obejmują działania na rzecz upowszechniania idei samorządności oraz rozwoju Małopolski i jej mieszkańców, w tym m.in. budowa kapitału społecznego na poziomie lokalnym, umacnianie więzi kulturalnych i gospodarczych, ochrona środowiska naturalnego, a także promocja Małopolski w Polsce i za granicą.

Jak czytamy na stronie stowarzyszenia; to realizuje swoje cele m.in. poprzez: promocję i udział w inicjatywach kulturalnych, gospodarczych i ekologicznych, działalność informacyjną, wydawniczą, badawczą oraz szkoleniową, a także poprzez współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi. Reprezentuje gminy i powiaty z regionu historycznej Małopolski wobec rządu i parlamentu, zabierając głos w najistotniejszych dla samorządu kwestiach. Podejmuje działania na rzecz współpracy regionalnych związków gmin i powiatów w ramach Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, kierowanej także przez Przewodniczącego SGiPM. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski współuczestniczyło w przygotowaniu podstaw prawnych reformy powiatowej i wojewódzkiej.

Z obecnych radnych gminnych na kadencję w radzie 2024-29 najbardziej zasługuje:

 • Grażyna Ambroży (BU)
 • Czesław Bisztyga (nz)
 • Józef Błachut (WDG)
 • Jerzy Cachel (WDG)
 • Halina Dyląg (PiS)
 • Mirosław Fita (PiS)
 • Wojciech Gablankowski (PiS)
 • Andrzej Grzybek (PiS)
 • Małgorzata Jaśkowiec (PiS)
 • Izabela Kutrzeba (nz)
 • Eleonora Lejda-Kuklewicz (WDG)
 • Wojciech Malinowski (BU)
 • Piotr Motyka (PiS)
 • Kamil Ostrowski (WDG)
 • Bogusław Podmokły (WDG)
 • Jan Podmokły (WDG)
 • Bogusław Stankiewicz (PiS)
 • Katarzyna Stopka (PiS)
 • Stanisław Topa (PiS)
 • Czesław Wierzba (PiS)
 • Tomasz Wójtowicz (WDG)
 • Zobacz wyniki
 • Grażyna Ambroży (BU) Grażyna Ambroży (BU) 11%
 • Czesław Bisztyga (nz) Czesław Bisztyga (nz) 12%
 • Józef Błachut (WDG) Józef Błachut (WDG) 5%
 • Jerzy Cachel (WDG) Jerzy Cachel (WDG) 8%
 • Halina Dyląg (PiS) Halina Dyląg (PiS) 6%
 • Mirosław Fita (PiS) Mirosław Fita (PiS) 7%
 • Wojciech Gablankowski (PiS) Wojciech Gablankowski (PiS) 4%
 • Andrzej Grzybek (PiS) Andrzej Grzybek (PiS) 2%
 • Małgorzata Jaśkowiec (PiS) Małgorzata Jaśkowiec (PiS) 3%
 • Izabela Kutrzeba (nz) Izabela Kutrzeba (nz) 3%
 • Eleonora Lejda-Kuklewicz (WDG) Eleonora Lejda-Kuklewicz (WDG) 2%
 • Wojciech Malinowski (BU) Wojciech Malinowski (BU) 2%
 • Piotr Motyka (PiS) Piotr Motyka (PiS) 3%
 • Kamil Ostrowski (WDG) Kamil Ostrowski (WDG) 12%
 • Bogusław Podmokły (WDG) Bogusław Podmokły (WDG) 3%
 • Jan Podmokły (WDG) Jan Podmokły (WDG) 3%
 • Bogusław Stankiewicz (PiS) Bogusław Stankiewicz (PiS) 1%
 • Katarzyna Stopka (PiS) Katarzyna Stopka (PiS) 2%
 • Stanisław Topa (PiS) Stanisław Topa (PiS) 3%
 • Czesław Wierzba (PiS) Czesław Wierzba (PiS) 3%
 • Tomasz Wójtowicz (WDG) Tomasz Wójtowicz (WDG) 6%
 • Głosów: 1721

Stowarzyszenie pozyskuje też środki zewnętrzne na projekty realizowane na rzecz i z udziałem samorządów oraz lokalnych społeczności. W tym kontekście obecnie działalność Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski koncentruje się na: podnoszeniu jakości pracy samorządów lokalnych i regionalnych, promocji współpracy zagranicznej JST, podejmowaniu działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców regionu, podejmowaniu działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i wzmacniania kapitału społecznego na poziomie lokalnym.

 

Rekomenduje się współpracę z Otuliną Podkrakowską 

Przed głosowaniem żaden z obecnych na sali radnych nie zabrał głosu w tym temacie. Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały; "Przystępując do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, miasto oczekiwało pomocy, która w bezpośredni sposób miałaby wpływ na wymierne efekty dla Gminy Myślenice. Po dokonaniu weryfikacji zasadności członkostwa stwierdza się, że przynależność do Stowarzyszenia nie skutkuje otrzymaniem właściwego wsparcia szkoleniowego, promocyjnego oraz gospodarczego".

Ponadto członkostwo gminy w stowarzyszeniu wymagało rocznej składki członkowskiej, która wzrosła z 20 do 25 groszy od mieszkańca.

Uzasadnienie kończy się rekomendacją o "skupieniu aktywności na współpracy z m.in. Stowarzyszeniem Otulina Podkrakowska oraz Lokalną Organizacją Turystyczną – LOT Myślenicka Brama Beskidów".

Prezesem Otuliny Podkrakowskiej jest burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka (PiS). Zgodnie z uchwałą podjętą przez radnych w marcu, od początku 2023 r. gmina Myślenice płaci składkę członkowską Otulinie Podkrakowskiej w wysokości 2 zł od mieszkańca.

W listopadzie 2020 r. decyzją radnych, Myślenie wystąpiły ze Związku Miast Polskich, a we wrześniu 2022 r. z Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią”.

 

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Myślenice ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski: 

ZA (11): Dyląg Halina, Fita Mirosław, Gablankowski Wojciech, Grzybek Andrzej, Jaśkowiec Małgorzata, Kutrzeba Izabela, Motyka Piotr, Stankiewicz Bogusław, Stopka Katarzyna, Topa Stanisław, Wierzba Czesław; PRZECIW (7): Ambroży Grażyna, Bisztyga Czesław, Błachut Józef, Malinowski Wojciech, Ostrowski Kamil, Podmokły Jan, Wójtowicz Tomasz; WSTRZYMUJĘ SIĘ (3): Cachel Jerzy, Lejda-Kuklewicz Eleonora, Podmokły Bogusław.

Powiązane tematy

Komentarze (9)

 • burzumsquat666@wp.pl 13 gru 2023

  Szlachetka nie dostał prezesury to występują

  46 2 Odpowiedz
 • 13 gru 2023

  Cóż, zostaną wspomnienia po spółkach skarbu państwa.
  Na pocieszenie stołek prezesa w Otulinie, a My mieszkańcy będziemy finansować te fanaberie.
  Stać nas na wzrost 700% składki między jednym a drugim stowarzyszeniem .

  42 3 Odpowiedz
 • 13 gru 2023

  Jaki był Jarosław to wszyscy widzieli.... Ale był taki piękny pisowski.... Więc mamy to co żeśmy sobie wybrali i tyle.....

  35 3 Odpowiedz
 • mirek@ 14 gru 2023

  podwyzka z 20 na 25 groszy to duzo, ale placic 2 zl otulinie jest w sam raz... czego tu nie rozumiem?

  30 1 Odpowiedz
 • 14 gru 2023

  W Otulinie drogo, bo dochodzą koszty prezesury naszego Słoneczka

  28 2 Odpowiedz

Zobacz więcej