Głogoczów

Głogoczów. Mieszkańcy chcą 4 wariantu rozbudowy Zakopianki. „To dyskusja o przyszłości wsi”

Głogoczów. Mieszkańcy chcą 4 wariantu rozbudowy Zakopianki. „To dyskusja o przyszłości wsi”
Fot. Piotr Jagniewski

Podczas spotkania informacyjnego mieszkańcom Głogoczowa zaprezentowano trzy warianty rozbudowy Zakopianki. Żaden nie spotkał się z ich akceptacją. Do 10 stycznia GDDKiA czeka na ankiety w tej sprawie

 

Spotkanie informacyjne zorganizowała firma Mosty Katowice, która przygotowuje studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Około 70 mieszkańców zebrało się w Wiejskim Domu Kultury w Głogoczowie, a podczas spotkania projektanci zaprezentowali im trzy warianty rozwiązań drogowych.

Każdy z opracowanych wstępnie wariantów posiada początek na terenie miejscowości Głogoczów, natomiast koniec rozbudowywanego odcinka drogi znajduje się: w wariantach nr 1 i 3 w Krzyszkowicach. Warianty nr 1 i 3 obejmują zakres rozbudowy na odcinku o długości ok. 4,2 km, natomiast wariant nr 2 uwzględnia rozbudowę na długości ok. 3,8 km.

Projekt obejmuje rozbudowę Zakopianki, przebudowę i budowę skrzyżowań z drogami przecinającymi budowaną drogę, przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego w bezpośredniej strefie oddziaływania drogi, budowę mostów i przepustów, dodatkowych jezdni jako uzupełnienie istniejącej sieci obsługującej przyległy teren, rozwiązanie powiązań komunikacji publicznej, a także ciągów pieszych oraz rowerowych, budowę bezkolizyjnych przejść dla pieszych, elementów związanych z ochroną środowiska.

Projektowane są następujące połączenia z istniejącymi drogami:

w wariancie nr 1 (czerwonym):

– węzeł Głogoczówka w km 685+768 na przecięciu z przebudowywaną drogą gminną DG-GDDKiA2,

– wyłączenie w km 687+363 na układ istniejących dróg lokalnych zrealizowane poprzez dodatkowe jezdnie drogi krajowej nr 7,

 

 

w wariancie nr 2 (fioletowym):

– węzeł Głogoczówka w km 685+040 na przecięciu z przebudowywaną drogą gminną DG-GDDKiA2,

– wyłączenie i włączenie w km 687+825 na układ istniejących dróg lokalnych zrealizowane poprzez dodatkowe jezdnie drogi krajowej nr 7,

 

 

w wariancie nr 3 (błękitnym):

– skrzyżowanie na prawo skręty w km 685+643 na przecięciu z drogą gminną DG-GDDKiA2 i projektowanej drodze gminnej DG-2,

– węzeł Bęczarka w km 687+231 na przecięciu z drogą powiatową nr 1938K.

 

Jak informuje projektant; dostęp do drogi będzie się odbywał poprzez projektowane skrzyżowania i węzły, których lokalizacja jest zróżnicowana w zależności od wariantu przebiegu trasy drogi krajowej nr 7. Miejsca dostępu do drogi wynikają z kształtu istniejącej sieci drogowej jak również z parametrów wymaganych przepisami technicznymi.

 

Mieszkańcy chcą innych rozwiązań

Problem w tym, że żaden z przedstawionych wariantów nie przekonał Głogoczowian. Ci oczekują od projektantów czwartego rozwiązania, w którym zostaną uwzględnione ich uwagi.

Największe obawy mieszkańców dotyczą możliwości zamknięcia wjazdów na Zakopiankę przez co wzrośnie ruch we wsi. Boją się, że samochody ciężarowe i dostawcze, które nie muszą korzystać z Zakopianki, wybiorą przejazd przez ich wieś, co ułatwią planowane węzły. Mieszkańcy proponują, aby zaprojektowano szersze drogi serwisowe i zadbano o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów nie tylko w centrum.

Spore kontrowersje budził wariant fioletowy - zakładający poprowadzenie zakopianki częściowo po nowym śladzie - związany z wyburzeniami domów na Szwabach. Mieszkańcy wyartykułowali też obawy związane z usytuowaniem węzłów na terenach zalewowych, zaś przedstawiciele biznesu, wyrazili sprzeciw wobec prób odcięcia ich przedsiębiorstw od dostępu do drogi krajowej.

Sołtys Jan Sikora podkreślił, że dyskusja o DK7 jest tak naprawdę dyskusją o przyszłości Głogoczowa, gdyż przebiegająca przez środek wsi droga, determinować będzie jej rozwój. Zwracał uwagę, że ta dyskusja nie będzie łatwa. Z jednej strony, o skrzyżowaniach i przejazdach bezkolizyjnych Głogoczów marzył i dopominał się ich od wielu lat, więc trzeba wykorzystać szansę, gdy wreszcie GDDKiA jest skłonna do rozmów. Z drugiej strony, GDDKiA proponując bezkolizyjne skrzyżowania czy przejazdy łączące dwie części wsi, będzie oczekiwała zgody na pozamykanie dotychczasowych licznych zjazdów i wjazdów. Tu potrzebna będzie refleksja, jak daleko można GDDKiA ustąpić.

Jak czytamy na stronie glogoczow.pl, w dniu 9 stycznia do biura Mostów Katowice Sp. z o.o. został dostarczony pakiet 122 ankiet od mieszkańców Głogoczowa na temat przebudowy zakopianki. „Lwia część owych ankiet wypełniona była według wzoru przygotowanego na bazie konsultacji z końcówki grudnia i ustaleń z zebrania wiejskiego z 4 stycznia, ale były też ankiety opracowane indywidualnie i prezentujące inne opinie” – informuje sołtys. 

Z kolei na „Blogu dla Głogoczowa” Agnieszka Węgrzyn - była radna miejska i obecna działaczka społeczna podkreśla wagę sytuacji: „Jesteśmy w tej chwili w wyjątkowym momencie gdy nasz wspólny głos, ale także głos każdego pojedynczego mieszkańca Głogoczowa, może mieć wpływ na to jak będzie wyglądała nasza wieś przez kolejne kilkadziesiąt lat”.

Strona wykonawcy poświęcona rozbudowie DK 7 w Głogoczowie.

Powiązane tematy

Komentarze (2)

  • 11 sty 2023

    Zablokować przejazdy i zlikwidować pasy zwiększyć ograniczenia prędkości to zaraz będą zgody na s i głupie plakaty nie dla S7 znikną

    11 11 Odpowiedz
  • 17 sty 2023

    Chcieliście węzłów, a teraz jak jest możliwość poprawy bezpieczeństwa dla Was i dla nas (przejezdnych) to się nie zgadacie. Jaja :))

    2 5 Odpowiedz

Zobacz więcej