Myślenice

Myślenice. Dwa miliony dotacji na remont kościołów. Radni opozycyjni: „to kiełbasa wyborcza” i "dlaczego gmina nie remontuje starej szkoły w Krzyszkowicach"?

Myślenice. Dwa miliony dotacji na remont kościołów. Radni opozycyjni: „to kiełbasa wyborcza” i "dlaczego gmina nie remontuje starej szkoły w Krzyszkowicach"?
Prace związane z wykonaniem zabytkowej polichromii wewnątrz Sanktuarium w Parafii Narodzenia NMP w Myślenicach wyceniane są na 2,3 mln zł.

Decyzją radnych gmina przekaże 2 mln zł, które otrzymała z rządowej dotacji, na prace konserwatorskie w trzech kościołach. „To kiełbasa wyborcza” - mówią radni opozycyjni i pytają „dlaczego nie ma dotacji na remont zabytkowej szkoły w Krzyszkowicach”?

 „To jedne z najcenniejszych zabytków sakralnych na terenie całej ziemi myślenickiej” – argumentuje burmistrz Jarosław Szlachetka (PiS).

W głosowaniu tylko jedna osoba była przeciwko przekazaniu pieniędzy na ten cel.

 

Gmina Myślenice złożyła 4 wnioski o dotacje z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, na remont zabytków znajdujących się na jej terenie. Otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 mln zł na trzy z nich.

Rządowe pieniądze mają zostać przekazane na remont kościołów w Myślenicach, Jaworniku i Trzemeśni. Dotacji na renowację budynku tzw. „starej szkoły” w Krzyszkowicach nie przyznano.

Podczas 67. sesji rady miejskiej, która odbyła się w poniedziałek 24 lipca, radni głosowali nad przyjęciem uchwały dotyczącej ustaleń związanych z udzielaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. Te mogą zostać udzielone dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze gminy Myślenice.

 

„Kiełbasa wyborcza” i dlaczego nie „stara szkoła” w Krzyszkowicach?

Zanim jednak doszło do głosowania, między radnymi a burmistrzem wywiązała się dyskusja na temat pozyskanego dofinansowania i jego celowości. Radni opozycyjni pytali, dlaczego remontowane będą kościoły, a nie np. budynek tzw. „starej szkoły” w Krzyszkowicach.

- Jestem za remontem obiektów sakralnych, natomiast cała otoczka tego, to dzielenie kiełbasy wyborczej, nic więcej. Wysłaliśmy cztery wnioski. Od nas zależało, komu te wnioski przyznamy. Mamy nakaz odbudowy szkoły w Krzyszkowicach, zapłaciliśmy karę, to mienie gminne. Nie pomyślał pan, że można było te pieniądze inaczej podzielić, niż na obiekty sakralne? Uważam, że to jest w jakiś sposób niegospodarność. Mienie gminne zostaje w takim stanie, w jakim jest, wymaga nakładów, a termin jest naglący. Dlaczego taka decyzja? – dopytywał radny Czesław Bisztyga (nz).

Burmistrz wyjaśniał, że gmina złożyła 4 wnioski. Trzy z nich dotyczyły kościołów, a jeden budynku „starej szkoły” w Krzyszkowicach, jednak jak twierdzi gospodarz gminy – to kancelaria premiera przyznawała środki i projekt dotyczący budynku gminnego został odrzucony.

- Uważam, że bardzo dobrze się stało, że te 3 wnioski dostały dofinansowanie. To jedne z najcenniejszych zabytków sakralnych na terenie całej „ziemi myślenickiej”. Wybraliśmy 4 wnioski z największą wartością merytoryczną, historyczną i kulturową. Jeżeli chodzi o wybór do dofinansowania, robiła to już kancelaria prezesa rady ministrów z odpowiednią komisją. Wszystkie 4 zabytki były zgłoszone w 4 oddzielnych wnioskach. Jeśli chodzi o tę pretensję; dlaczego kościoły, a nie "stara szkoła" w Krzyszkowicach… to panie radny, nie jestem adresatem tej uwagi i niezadowolenia – odpowiadał Jarosław Szlachetka (PiS).

2023. Pracę, którego z radnych Rady Miejskiej w Myślenicach w kadencji 2018-2024 cenisz najbardziej?

 • Grażyna Ambroży
 • Czesław Bisztyga
 • Józef Błachut
 • Jerzy Cachel
 • Halina Dyląg
 • Mirosław Fita
 • Wojciech Gablankowski
 • Andrzej Grzybek
 • Małgorzata Jaśkowiec
 • Izabela Kutrzeba
 • Eleonora Lejda-Kuklewicz
 • Wojciech Malinowski
 • Piotr Motyka
 • Kamil Ostrowski
 • Bogusław Podmokły
 • Jan Podmokły
 • Bogusław Stankiewicz
 • Katarzyna Stopka
 • Stanisław Topa
 • Czesław Wierzba
 • Tomasz Wójtowicz
 • Zobacz wyniki
 • Grażyna Ambroży Grażyna Ambroży 10%
 • Czesław Bisztyga Czesław Bisztyga 15%
 • Józef Błachut Józef Błachut 4%
 • Jerzy Cachel Jerzy Cachel 7%
 • Halina Dyląg Halina Dyląg 3%
 • Mirosław Fita Mirosław Fita 6%
 • Wojciech Gablankowski Wojciech Gablankowski 4%
 • Andrzej Grzybek Andrzej Grzybek 2%
 • Małgorzata Jaśkowiec Małgorzata Jaśkowiec 3%
 • Izabela Kutrzeba Izabela Kutrzeba 2%
 • Eleonora Lejda-Kuklewicz Eleonora Lejda-Kuklewicz 3%
 • Wojciech Malinowski Wojciech Malinowski 2%
 • Piotr Motyka Piotr Motyka 2%
 • Kamil Ostrowski Kamil Ostrowski 14%
 • Bogusław Podmokły Bogusław Podmokły 2%
 • Jan Podmokły Jan Podmokły 3%
 • Bogusław Stankiewicz Bogusław Stankiewicz 3%
 • Katarzyna Stopka Katarzyna Stopka 3%
 • Stanisław Topa Stanisław Topa 3%
 • Czesław Wierzba Czesław Wierzba 2%
 • Tomasz Wójtowicz Tomasz Wójtowicz 7%
 • Głosów: 2668

- A co jeśli po ogłoszonych przetargach, kwota na renowację okaże się wyższa, niż zakładamy, jaki mamy plan? – dopytywał Bogusław Podmokły (WDG). Skarbnik gminy Anita Kurdziel zapewniała, że „wszystkie koszty, które wyjdą ponad, są po stronie beneficjenta. Wkład własny będzie pokryty przez parafie”.

- Każda z tych inwestycji posiada program konserwatorski z w miarę aktualnym kosztorysem prac. Mamy nadzieję, że postępowania przetargowe ukształtują się na takich poziomach, jakie przyjmowali kosztorysanci w kosztorysach – dodał burmistrz Szlachetka.

 

Remont trzech kościołów kosztuje tyle, co „starej szkoły” w Krzyszkowicach

Suma czterech wniosków, jakie gmina Myślenice złożyła do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, wynosiła 6,8 mln zł. Koszt odbudowy „starej szkoły” w Krzyszkowicach wyceniono na 3,3 mln zł, a prace konserwatorskie w trzech kościołach na 3,5 mln zł. Środki rządowe w wysokości 2 mln zł przyznano na remont kościołów, a wniosek dotyczący budynku w Krzyszkowicach został odrzucony.

Prace związane z wykonaniem zabytkowej polichromii wewnątrz Sanktuarium w Parafii Narodzenia NMP w Myślenicach wyceniane są na 2,3 mln zł. Parafia deklaruje wkład własny w wysokości 1,1 mln zł, a rządowa dotacja wyniosła 1,2 mln zł.

W Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Jaworniku, konserwacja zabytkowej dzwonnicy i wieży kościelnej oszacowana została na 0,6 mln zł. Parafia deklaruje udział własny w wysokości 0,1 mln zł, a z rządowych pieniędzy pochodzić będzie brakujące 0,5 mln zł.

Prace konserwatorskie wewnątrz kościoła oraz odnowienie zabytkowej polichromii prezbiterium w parafii pw. św. Klemensa Papieża i Męczennika w Trzemeśni kosztować ma 0,618 mln zł, z których 0,118 ma pokryć parafia, a pozostałe 0,5 mln dotacja rządowa.

Czwartym wnioskiem, który nie otrzymał dotacji, była przebudowa oraz zmiana sposobu funkcjonowania zabytkowej szkoły w Krzyszkowicach i zamiana jej na bibliotekę publiczną. Ta inwestycja wyceniona została na 3,356 mln zł, ale kancelaria premiera nie przyznała na dotacji.

O odbudowę „starej szkoły” w Krzyszkowicach do burmistrza apelował radny Andrzej Grzybek (PiS). - Nie mam nic przeciwko temu, żeby kościoły zostały odrestaurowane. Trudno, żebym jako radny z Krzyszkowic nie zabiegał o to, aby ten budynek odbudować. Apeluję do burmistrza, proszę… abyśmy jakoś pozyskali środki na odbudowanie tej szkoły – mówił.

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Myślenice poparło 15 radnych: Bisztyga Czesław, Błachut Józef, Dyląg Halina, Fita Mirosław, Grzybek Andrzej, Kutrzeba Izabela, Lejda-Kuklewicz Eleonora, Motyka Piotr, Ostrowski Kamil, Podmokły Bogusław, Podmokły Jan, Stankiewicz Bogusław, Stopka Katarzyna, Topa Stanisław, Wójtowicz Tomasz; przy 1 głosie przeciw: Ambroży Grażyna; NIEOBECNI: Cachel Jerzy, Gablankowski Wojciech, Jaśkowiec Małgorzata, Malinowski Wojciech, Wierzba Czesław.

Powiązane tematy

Komentarze (52)

 • 26 lip 2023

  Ludzie umierają w kolejkach do leczenia ale przynajmniej pogrzeby będą na bogato w odpicowanym kościele. Super, władza dba o nas

  99 26 Odpowiedz
 • 26 lip 2023

  czemu mamy dawać kasę na kościoły?

  87 28 Odpowiedz
 • 26 lip 2023

  Czy UE nie daje dotacji na zabytki sakralne? Dlaczego z moich podatków bez mojej zgody wyrzuca się pieniądze na budynki w których nawet chrzcin nie ma za darmo, bezdomnego nie przenocują, za wszystko biorą pieniądze. Kto upoważnił burmistrza do takiego rozdawnictwa. ?

  81 19 Odpowiedz
 • 26 lip 2023

  Jak sekta chce remontu to niech sobie sama finansuje

  78 29 Odpowiedz
 • mirek@ 26 lip 2023

  Smieszni ci radni awanturuja sie czemu nie na szkole a i tak glosuja za przekazaniem kasy na kosciol... Pieniadze publiczne nie powinny sluzyc na takie cele, kosciol sam powinien remontować swoje budynki

  70 22 Odpowiedz

Zobacz więcej