Myślenice

Myślenice. Gmina wchodzi w 2024 rok bez budżetu. Do jego uchwalenia radnym PiS zabrakło jednego głosu

Myślenice. Gmina wchodzi w 2024 rok bez budżetu. Do jego uchwalenia radnym PiS zabrakło jednego głosu

Projekt budżetu na rok 2024 nie został przyjęty. Za uchwałą zagłosowało 10 radnych Prawa i Sprawiedliwości, a przeciw było dokładnie tyle samo przedstawicieli klubów Wspólnie dla gminy i Bez Układów.

Remis przy braku obecności przedstawicielki PiS spowodował, że gmina Myślenice wchodzi w nowy rok bez uchwalonego budżetu

 

Głównym punktem obrad podczas 75. sesji rady miejskiej w Myślenicach, było uchwalenie budżetu dla gminy na rok 2024.

Burmistrz omawiał projekt budżetu, mówiąc m.in. o rekordowych wydatkach zaplanowanych na inwestycje, braku podwyżek w podatkach od nieruchomości, wody, śmieci, parkingów (tak kształtowały się w kadencji 2018-24) oraz dla przedsiębiorców.

Podkreślał, że w nadchodzącym roku blisko 177 mln zł zostanie przekazanych na inwestycje. Wśród priorytetów inwestycyjnych wymieniał m.in. remonty szkół i przedszkoli, modernizację żłobka samorządowego, budowę i remonty dróg, rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, modernizację oczyszczalni ścieków, budowę skateparku, czy otwarcie trzeciej niecki krytej pływalni w Myślenicach.

Przedstawiany radzie projekt budżetu gminy na rok 2024 zakładał wydatki wysokości 284 869 018,89 zł i dochody w kwocie 261 636 568,77 zł. 

Po dyskusji związanej z projektem budżetu głos w imieniu radnych z klubu Wspólnie dla Gminy zabrał Jerzy Cachel, który wyraził negatywne stanowisko w tej sprawie. 

Budżet jest słaby, niesprawiedliwy, wyraźnie podkreśla ostatnie 5 lat, gdzie niewiele się inwestowało, a jak się inwestowało, to nierównomiernie i tylko w niektórych miejscowościach. Niepokoi nas duże zadłużenie gminy - Jerzy Cachel (WDG).

„Budżet jest słaby, niesprawiedliwy, wyraźnie podkreśla ostatnie 5 lat, gdzie niewiele się inwestowało, a jak się inwestowało, to nierównomiernie i tylko w niektórych miejscowościach. Niepokoi nas duże zadłużenie gminy. Pan burmistrz Jarosław Szlachetka mocno krytykował swojego poprzednika za zadłużenie, a planowane na koniec roku w wysokości 146 mln zł jest niewiele mniejsze od tego, które było w 2018 r. – mówił Jerzy Cachel (WDG).

Jerzy Cachel, Wspólnie dla Gminy: Pragnę przedstawić stanowisko negatywne do projektu budżetu na rok 2024. Budżet jest słaby, niesprawiedliwy, wyraźnie podkreśla ostatnie 5 lat, gdzie niewiele się inwestowało, a jak się inwestowało, to nierównomiernie i tylko w niektórych miejscowościach.

Do jego słów odniosła się skarbnik gminy Anita Kurdziel, która zwracała uwagę, że w projekcie budżetu nie ma miejscowości, która nie miałaby zaplanowanych żadnych środków. „To osiemnasty projekt budżetu, który przyszło mi składać i absolutnie nie mogę się zgodzić z takim stanowiskiem. Żałuję, że na etapie tworzenia budżetu, nikt z państwa klubu w ten proces się nie włączył” - mówiła.

Następnie głos zabrał burmistrz Jarosław Szlachetka (PiS) opisując wystąpienie radnego Cachla: "Himalaje hipokryzji w pana przypadku dzisiaj dosięgły zenitu". - Wiem, że państwo przygotowujecie się do kolejnej kampanii wyborczej i będziecie mówić, że to ja jestem winny zadłużenia, jakie jest na takim poziomie, na jakim jest. Ja pytam, kto doprowadził do zadłużenia na poziomie 150 mln zł? - mówił.

Wiem, że państwo przygotowujecie się do kolejnej kampanii wyborczej i będziecie mówić, że to ja jestem winny zadłużenia, jakie jest na takim poziomie, na jakim jest. Ja pytam, kto doprowadził do zadłużenia na poziomie 150 mln zł? - Jarosław Szlachetka (PiS).

Jarosław Szlachetka (PiS), burmistrz MiG Myślenice; Himalaje hipokryzji w pana przypadku dzisiaj dosięgły zenitu. Pozwolił sobie pan na komentarz związany z zadłużeniem gminy Myślenice i że nic z tym nie zrobiłem. Chciałem zapytać; kto przez kilka ostatnich kadencji doprowadził do zadłużenia gminy Myślenice na poziom prawie 150 mln zł i czy pan też w tym uczestniczył jako radny?

W odpowiedzi od radnego Jerzego Cachla (WDG) usłyszał, że „nie jest to krytyka urzędników, a budżetu, który pan przedstawia”. - W poprzednich kadencjach również pozyskiwaliśmy duże pieniądze jak w programie "Czysta woda dla Krakowa", gdzie skanalizowano prawie całą gminę Myślenice. A teraz jakie środki idą na tę kanalizację? Uważam, że inwestycje w miejscowościach realizowane są niesprawiedliwie – zdania klubu Wspólnie dla gminy bronił jego przewodniczący.

Jarosław Szlachetka jako burmistrz MiG Myślenice w kadencji 2018-24 radził sobie:

 • wybitnie
 • pierwszorzędnie
 • poprawnie
 • przeciętnie
 • nieudolnie
 • fatalnie
 • Zobacz wyniki
 • wybitnie wybitnie 10%
 • pierwszorzędnie pierwszorzędnie 6%
 • poprawnie poprawnie 12%
 • przeciętnie przeciętnie 10%
 • nieudolnie nieudolnie 13%
 • fatalnie fatalnie 49%
 • Głosów: 2526

Następnie między radnymi a burmistrzem wywiązała się dyskusja na temat inwestycji przeprowadzonej za czasów byłego burmistrza Macieja Ostrowskiego i w trackie kadencji Jarosława Szlachetki. Podsumował ją Bogusław Stankiewicz, który w imieniu klubu radnych PiS zapewniał, że klub będzie głosował za budżetem.

- Według projektu budżetu, nad którym debatujemy zaplanowany dług na koniec 2024 r. to 146 mln zł, a więc zmniejszenie zadłużenia występuje od 2018 r. w wysokości 4 mln zł. Jeżeli radny głosuje przeciwko budżetowi, to nie znaczy, że głosuje przeciwko wszystkim rozwiązaniom, które się w nim znajdują – zwracał Bogusław Podmokły (WDG).

 

Remis w głosowaniu, projekt budżetu nie uchwalony 

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na 2024 rok poparło 10 radnych PiS, z kolei przeciw było 10 radnych z klubów Wspólnie dla gminy i Bez układów. Nieobecna podczas głosowania z powodu choroby była Małgorzata Jaśkowiec z PiS. Wynik remisowy nie pozwolił na przyjęcie uchwały.

Taki rezultat burmistrz Jarosław Szlachetka określił jako głosowanie przeciwko mieszkańcom, gminie jej rozwojowi i dalszemu funkcjonowaniu. „To jest kwestia choroby radnej Jaśkowiec i tak w terminie ustawowym ten budżet będzie przyjęty” – mówił.

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na 2024 rok. ZA (10): Dyląg Halina, Fita Mirosław, Gablankowski Wojciech, Grzybek Andrzej, Kutrzeba Izabela, Motyka Piotr, Stankiewicz Bogusław, Stopka Katarzyna, Topa Stanisław, Wierzba Czesław; PRZECIW (10): Ambroży Grażyna, Bisztyga Czesław, Błachut Józef, Cachel Jerzy, Lejda-Kuklewicz Eleonora, Malinowski Wojciech, Ostrowski Kamil, Podmokły Bogusław, Podmokły Jan, Wójtowicz Tomasz; NIEOBECNI (1): Jaśkowiec Małgorzata.

Jarosław Szlachetka (PiS), burmistrz MiG Myślenice: Rozumiem tych wszystkich państwa, którzy głosowali przeciwko budżetowi, że nie głosowaliście przeciwko Jarosławowi Szlachetce, tylko głosowaliście przeciwko mieszkańcom gminy Myślenice, przeciwko jej rozwojowi i dalszemu jej funkcjonowaniu.

Jest mi bardzo przykro, ale rozumiem, że państwo z dniem dzisiejszym kosztem mieszkańców miasta i gminy Myślenice, kosztem gminy Myślenice rozpoczynacie swoją kampanię wyborczą.

Po tej wypowiedzi burmistrz poprosił przewodniczącego o 15 minut  przerwy. Do końca sesji nie wrócił już na salę obrad.

Z obecnych radnych gminnych na kadencję w radzie 2024-29 najbardziej zasługuje:

 • Grażyna Ambroży (BU)
 • Czesław Bisztyga (nz)
 • Józef Błachut (WDG)
 • Jerzy Cachel (WDG)
 • Halina Dyląg (PiS)
 • Mirosław Fita (PiS)
 • Wojciech Gablankowski (PiS)
 • Andrzej Grzybek (PiS)
 • Małgorzata Jaśkowiec (PiS)
 • Izabela Kutrzeba (nz)
 • Eleonora Lejda-Kuklewicz (WDG)
 • Wojciech Malinowski (BU)
 • Piotr Motyka (PiS)
 • Kamil Ostrowski (WDG)
 • Bogusław Podmokły (WDG)
 • Jan Podmokły (WDG)
 • Bogusław Stankiewicz (PiS)
 • Katarzyna Stopka (PiS)
 • Stanisław Topa (PiS)
 • Czesław Wierzba (PiS)
 • Tomasz Wójtowicz (WDG)
 • Zobacz wyniki
 • Grażyna Ambroży (BU) Grażyna Ambroży (BU) 11%
 • Czesław Bisztyga (nz) Czesław Bisztyga (nz) 12%
 • Józef Błachut (WDG) Józef Błachut (WDG) 5%
 • Jerzy Cachel (WDG) Jerzy Cachel (WDG) 8%
 • Halina Dyląg (PiS) Halina Dyląg (PiS) 6%
 • Mirosław Fita (PiS) Mirosław Fita (PiS) 7%
 • Wojciech Gablankowski (PiS) Wojciech Gablankowski (PiS) 4%
 • Andrzej Grzybek (PiS) Andrzej Grzybek (PiS) 2%
 • Małgorzata Jaśkowiec (PiS) Małgorzata Jaśkowiec (PiS) 3%
 • Izabela Kutrzeba (nz) Izabela Kutrzeba (nz) 3%
 • Eleonora Lejda-Kuklewicz (WDG) Eleonora Lejda-Kuklewicz (WDG) 2%
 • Wojciech Malinowski (BU) Wojciech Malinowski (BU) 2%
 • Piotr Motyka (PiS) Piotr Motyka (PiS) 3%
 • Kamil Ostrowski (WDG) Kamil Ostrowski (WDG) 12%
 • Bogusław Podmokły (WDG) Bogusław Podmokły (WDG) 3%
 • Jan Podmokły (WDG) Jan Podmokły (WDG) 3%
 • Bogusław Stankiewicz (PiS) Bogusław Stankiewicz (PiS) 1%
 • Katarzyna Stopka (PiS) Katarzyna Stopka (PiS) 2%
 • Stanisław Topa (PiS) Stanisław Topa (PiS) 3%
 • Czesław Wierzba (PiS) Czesław Wierzba (PiS) 3%
 • Tomasz Wójtowicz (WDG) Tomasz Wójtowicz (WDG) 6%
 • Głosów: 1721

19 stycznia 

Kolejne głosowanie 23 stycznia 

Zgodnie z artykułem 239. [Termin podjęcia uchwały budżetowej przez organ stanowiący - Dz.U.2023.1270 t.j.Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 20 maja 2025 r.) uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach kolejną sesję zwołał na 23 stycznia (wtorek). Po godz. 9 ponownie rozpatrywany będzie projekt uchwały budżetowej. Jeżeli frekwencja radnych dopisze nic nie wskazuje na to, aby coś miało stanąć na przeszkodzie w przyjęciu budżetu na 2024 rok. 

Powiązane tematy

Komentarze (28)

Zobacz więcej

OSP Myślenice Śródmieście ma już 150 lat
Myślenice 0

OSP Myślenice Śródmieście ma już 150 lat

Strażacy z OSP Myślenie Śródmieście od 150 lat służą mieszkańcom Myślenic. Jubileusz był okazją do przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego i wręcze...

Wybory do PE. Znamy nazwiska europarlamentarzystów
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 7

Wybory do PE. Znamy nazwiska europarlamentarzystów

Spośród kandydatów, którzy walczyli o głosy w okręgu wyborczym nr 10, do którego należy powiat myślenicki, mandat europosła otrzymało 7 z nich. PiS ma 3 europ...