Polityka

Myślenice. W gminie będzie działać rada seniorów. „Organ będzie wspierał nas samorządowców w realizowaniu polityki senioralnej”

Myślenice. W gminie będzie działać rada seniorów. „Organ będzie wspierał nas samorządowców w realizowaniu polityki senioralnej”
Fot. UMiG Myślenice

Burmistrz wraz z przedstawicielami różnych stowarzyszeń oraz zrzeszeń działających na rzecz osób w wieku senioralnym, podpisali list intencyjny o powołaniu rady seniorów.

Ta ma powstać w marcu, ale na razie gmina nie informuje, kto i na jakich zasadach będzie wybierał jej członków

 

 

Jakie zadania będzie pełnić, czy będzie ciałem doradczym, a może mieć sprawczość, kto będzie wybierać członków rady, na jakiej podstawie,

 

Burmistrz wspólnie z przedstawicielami różnych stowarzyszeń oraz zrzeszeń działających na rzecz osób w wieku senioralnym podpisali list intencyjny dotyczący powołania rady seniorów.

Jak czytamy w gminnym komunikacie; takie działanie ma pomóc seniorom w czynnym uczestnictwie w społeczeństwie, dać możliwość wyrażania ich potrzeb i opinii oraz podejmowania inicjatyw na rzecz własnego środowiska.

Gminna Radę Seniorów ma tworzyć 21 osób, a wśród nich znajdą się przedstawiciele środowiska seniorów oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, w tym reprezentanci organizacji pozarządowych.

„Organ będzie wspierał nas samorządowców w realizowaniu polityki senioralnej oraz wskazywał drogę w kierunku poszerzenia oferty skierowanej do myślenickich seniorów. Osoby chcące zaangażować się w działalność Gminnej Rady Seniorów już wkrótce otrzymają możliwość zgłoszenia akcesu” – mówi burmistrz Jarosław Szlachetka (PiS).

Swoją kandydaturę do czynnego uczestnictwa w Gminnej Radzie Seniorów mogą zgłaszać osoby, które ukończyły 60. rok życia, a zgłoszenia można składać u sołtysów w poszczególnych miejscowościach należących do Gminy Myślenice. Według zapowiedzi urzędników; wkrótce w UMiG stanie specjalna urna.              

List intencyjny w tej sprawie sygnował burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Myślenicach, Małgorzata Aleksandrowicz, Kierownik Ośrodków Wsparcia w Centrum Usług Społecznym w Myślenicach, Beata Mirochna, przedstawicielka Myślenickiego Klubu Seniora, Anna Prokopeczko, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Myślenicach, Halina Kaczmarek, prezes Związków Emerytów i Rencistów w Myślenicach, Władysława Klępa oraz prof. Antonina Sebesta. Swoje podpisy wkrótce złożą również prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Myślenicach, Zbigniew Syrek oraz prezes Stowarzyszenia MANKO, Łukasz Salwarowski.

Komentarze (2)

Zobacz więcej