Myślenice

Myślenice. Radni powołali Gminną Radę Seniorów. "Będzie pełnić funkcje konsultacyjne, doradcze i inicjatywne"

Myślenice. Radni powołali Gminną Radę Seniorów. "Będzie pełnić funkcje konsultacyjne, doradcze i inicjatywne"

Radę Seniorów tworzyć będzie 15 członków, którzy ukończyli 60 rok życia. Wybory do rady zarządzeniem ogłaszać będzie burmistrz, a kadencja rady potrwa 3 lata.

„Rada będzie pełnić funkcje konsultacyjne, doradcze i inicjatywne. Dzięki niej seniorzy mają mieć możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności, wyrażania swoich potrzeb, opinii i interesów swojej grupy wiekowej, a także podejmowania inicjatyw na rzecz swojego środowiska”

 

Jedną z ostatnich uchwał podjętych przez radę miejską kadencji 2018-24 było powołanie Rady Seniorów w Gminie Myślenice oraz nadanie jej statutu.

Jak czytamy w uchwale rada powstanie "w celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności". Nowa rada będzie reprezentować seniorów oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz seniorów.

Radę będzie tworzyć 15 członków, którzy ukończyli 60 rok życia, a wybory na kandydatów do rady – zarządzeniem będzie ogłaszać burmistrz. Na członków do rady seniorów mogą być powołane osoby zamieszkałe na terenie gminy Myślenice, będące przedstawicielami podmiotów działających na rzecz seniorów w gminie.

Kandydata do rady może zgłosić grupa 10 seniorów posiadających bierne prawo wyborcze do rady lub podmioty działające na rzecz seniorów. W przypadku zgłoszenia 15 kandydatów wszyscy uzyskują status członka rady, a jeśli kandydatów będzie więcej - burmistrz zwoła zebranie wyborcze.

Kadencja rady trwać będzie 3 lata, a koszty działania rady pokrywa się z budżetu gminy Myślenice.

Radni seniorzy mają prawo zgłaszać wnioski, postulaty i inicjatywy związane z funkcjonowaniem rady, składać zapytania w sprawach związanych z działalnością rady, uzyskiwać wszystkie informacje dotyczące działalności rady.

Do obowiązków radnego seniora należy przestrzeganie statutu, aktywne branie udziału w pracach rady, informowanie społeczności lokalnej o działalności rady, usprawiedliwienie swojej nieobecności na posiedzeniu.

Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały; „rada będzie pełnić funkcję konsultacyjne, doradcze i inicjatywne. Dzięki radzie, seniorzy mają mieć możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności, wyrażania swoich potrzeb, opinii i interesów swojej grupy wiekowej, a także podejmowania inicjatyw na rzecz swojego środowiska. Rada może współpracować z władzami samorządowymi, udzielając im wskazówek dotyczących polityki senioralnej”.

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów w Gminie Myślenice oraz nadania jej statutu: 

ZA (18): Ambroży Grażyna, Bisztyga Czesław, Błachut Józef, Cachel Jerzy, Dyląg Halina, Grzybek Andrzej, Jaśkowiec Małgorzata, Kutrzeba Izabela, Lejda-Kuklewicz Eleonora, Malinowski Wojciech, Motyka Piotr, Ostrowski Kamil, Podmokły Bogusław, Podmokły Jan, Stankiewicz Bogusław, Stopka Katarzyna, Wierzba Czesław, Wójtowicz Tomasz; PRZECIW (1): Fita Mirosław; WSTRZYMUJĘ SIĘ (2): Gablankowski Wojciech, Topa Stanisław. 

Powiązane tematy

Komentarze (12)

 • 29 kwi

  Już po wyborach to Fita przeciw seniorom , do wyborów byli potrzebni - teraz już nie!

  45 6 Odpowiedz
 • 29 kwi

  Co kolejne? Rada rencistów? Rada bezrobotnych na zasiłkach?
  Starzy ludzie mieli już swój czas. Teraz zbierają jego owoce. Taka kolej życia. O ważnych sprawach nie powinni decydować ich beneficjenci, tylko ci, którzy na to pracują.

  36 9 Odpowiedz
 • 29 kwi

  Większość tych radnych to jak rada seniorów a powołują kolejna rade dla starych ludzi

  33 7 Odpowiedz
 • 29 kwi

  To nie jest miasto dla młodych ludzi.

  32 5 Odpowiedz
 • 29 kwi

  Właściwy przykład tego jak nie powinno się wydawać pieniędzy. Od tego są radni by postulaty KAŻDEJ grupy mieszkańców wnosić na obrady. Widzę że ZA głosowano od prawa do lewa.

  20 6 Odpowiedz

Zobacz więcej

OSP Myślenice Śródmieście ma już 150 lat
Myślenice 0

OSP Myślenice Śródmieście ma już 150 lat

Strażacy z OSP Myślenie Śródmieście od 150 lat służą mieszkańcom Myślenic. Jubileusz był okazją do przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego i wręcze...

Wybory do PE. Znamy nazwiska europarlamentarzystów
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 7

Wybory do PE. Znamy nazwiska europarlamentarzystów

Spośród kandydatów, którzy walczyli o głosy w okręgu wyborczym nr 10, do którego należy powiat myślenicki, mandat europosła otrzymało 7 z nich. PiS ma 3 europ...