Miasto

Program Rodzina 500 plus w Myślenicach. Pierwsze informacje

Program Rodzina 500 plus w Myślenicach. Pierwsze informacje

W gminie Myślenice rządowy Program Rodzina 500+ realizować będzie Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Kto może ubiegać się o rządowe pieniądze?

Program Rodzina 500+ zakłada wprowadzenie nowego świadczenia, którego celem jest wsparcie finansowe rodziców w zaspakajaniu potrzeb życiowych w wychowywaniu dzieci.

Świadczenie kierowane będzie do rodzin wychowujących dzieci do 18 roku życia. O 500 zł na dziecko starać się będzie mogła matka lub ojciec, opiekun prawny lub faktyczny dziecka (czyli osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła ona z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).

Pieniądze zostaną przyznane obywatelom RP lub cudzoziemcom, jeżeli na podstawie przepisów wspólnotowych oraz umów międzynarodowych przyznane zostały im analogiczne do posiadanych przez obywateli prawa w zakresie świadczeń społecznych, pod warunkiem, że zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w którym mają otrzymywać świadczenie wychowawcze.

Realizatorem świadczenia na terenie Gminy Myślenice będzie Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach. Jak poinformowała nas jego kierownik - Szczegółowe informacje na temat realizacji będą znane pod koniec marca. Wtedy podamy informacje dotyczące składania wniosków.

Dzisiaj wiadomo, że świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie.

W przypadku ubiegania się o wspomnianą kwotę na pierwsze dziecko, należy spełnić warunki kryterium dochodowego tzn. że dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 800 zł. Natomiast jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na pierwsze dziecko, wtedy, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1200 zł.

Przez pierwsze dziecko należy rozumieć jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia.

Jak czytamy na stronie MGOPS: "Świadczenie wychowawcze przyznawane jest na wniosek, celem wyeliminowania sytuacji pobierania przedmiotowego świadczenia przez oboje rodziców. Świadczenie realizowane będzie od 1 kwietnia 2016."

Powiązane tematy

Ruszył program Rodzina 500+: UWAGA NA OSZUSTÓW
Miasto 1

Ruszył program Rodzina 500+: UWAGA NA OSZUSTÓW

W sieci pojawili się oszuści pobierający pieniądze za pobranie wniosku do programu Rodzina 500+. Wyłudzają nie tylko pieniądze, ale i dane osobowe. Policja przypomina: Wnioski są darmowe! Nie dajmy się nabrać

Komentarze (4)

Zobacz więcej