Myślenice

Powiat: Anna Rapacz w komisji konkursowej wybierającej ordynatora oddziału chorób płuc

Powiat: Anna Rapacz w komisji konkursowej wybierającej ordynatora oddziału chorób płuc

Radni powiatowi głosowali dzisiaj m.in. nad uchwałą dotyczącą reprezentanta powiatu myślenickiego, który wejdzie w skład komisji konkursowej rozstrzygającej to, kto zostanie ordynatorem oddziału chorób płuc myślenickiego szpitala

Podczas sesji m.in. dokonano wyboru przedstawiciela Rady, który zasiądzie w komisji konkursowej wybierającej ordynatora Oddziału Chorób Płuc w myślenickim szpitalu. Została nią Anna Rapacz (PiS) z Lubnia. 

Zanim do tego doszło Rafał Kudas (Forum Ziemi Myślenickiej) zgłosił do składu komisji konkursowej wicestarostę Andrzeja Pułkę (Wspólnie dla Powiatu), natomiast Władysław Kurowski (PiS) zgłosił kandydaturę Anny Rapacz (PiS).

Tuż przed głosowaniem Andrzej Pułka zdecydował, że oddaje miejsce w komisji radnej Annie Rapacz. - Ja wycofuję swoją kandydaturę, oddaję miejsce pani radnej – powiedział wicestarosta. 

W związku z tym głosowano już tylko za przyjęciem uchwały, w której kandydatką do komisji konkursowej była Anna Rapacz. Podczas głosowania 17 radnych było „za” kandydaturą Anny Rapacz, natomiast 4 radnych wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciwko jej kandydaturze.

 

Podczas sesji radni dyskutowali również na temat zjawiska wypalania traw, potrzebie przeprowadzenia kontroli w busach, quadach i motocyklach jeżdżacych po lasach oraz sytuacji bezdomnych.

Komentarze

Zobacz więcej