Powiat myślenicki

XXI Dożynki Powiatu Myślenickiego

XXI Dożynki Powiatu Myślenickiego

Tegoroczne święto plonów powiatu myślenickiego obchodziliśmy 1 września w Tenczynie. Dożynki to podziękowanie dla wszystkich rolników za codzienny trud, który wkładają w pracę na roli

Grupy z wieńcami zebrały się w Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Królowej Polski w Tenczynie, aby wspólnie podziękować za tegoroczne zbiory. Po mszy, dożynkowy korowód, któremu przewodziły: Orkiestra Dęta OSP Tenczyn i Orkiestra Dęta OSP ze Skomielnej Białej przemaszerował na teren kompleksu sportowego LKS Topór w Tenczynie, gdzie Starosta Myślenicki Józef Tomal i Wójt Kazimierz Szczepaniec dokonali oficjalnego otwarcia Dożynek Powiatowych. Podkreślili w swoich wystąpieniach, jak ciężka i jak odpowiedzialna jest praca rolników. Starosta Józef Tomal jednocześnie nawiązał do 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej, która zbiegła się w tym roku z datą organizowanych w Tenczynie dożynek powiatowych.

Na zaproszenie organizatorów dożynek: starosty myślenickiego Józefa Tomala i wójta Gminy Lubień Kazimierza Szczepańca na dożynki przybyli m.in. księża z parafii w Lubniu, Skomielnej Białej, Tenczyna oraz Krzeczowa, radni sejmiku Województwa Małopolskiego Stanisław Bisztyga i Robert Bylica, radni powiatowi na czele z przewodniczącym Rady Powiatu Tadeuszem Żabą, wicestarosta myślenicki Rafał Kudas oraz członkowie Zarządu Powiatu: Krzysztof Trojan, Andrzej Pulka, burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu, radni Gminy Lubień na czele z przewodniczącym Rady Janem Śmiałkiem, reprezentanci regionów partnerskich: Powiatu Bełchatowskiego oraz Malatiny na Słowacji, a także przedstawiciele różnego rodzaju instytucji, m.in.: agencji i izb rolniczych, ośrodka doradztwa rolniczego, firm, szkół, ośrodków kultury, organizacji pozarządowych, osp, domów pomocy społecznej, straży i policji.

Na scenie zaprezentowały się grupy dożynkowe z poszczególnych gmin powiatu, biorące udział w Powiatowym Konkursie Wieńca Dożynkowego: Grupa Dożynkowa z Sierakowa, Zespół Regionalny Toporzanie z Tenczyna, Koło Gospodyń "Dworzanki" z Krzyszkowic, Koło Gospodyń Wiejskich z Trzebuni, Grupa Dożynkowa z Gminy Siepraw, Koło Gospodyń Wiejskich z Czasławia, Stowarzyszenie Gospodyń Cis w Harbutowicach, Stowarzyszenie Tokarzanki z Tokarni i Koło Gospodyń Wiejskich z Lipnika.

Jury w składzie: przewodniczący – Krzysztof Trojan członek Zarządu Powiatu i członek Komisji Rolnictwa, Promocji i Rozwoju Rady Powiatu Myślenickiego oraz członkowie: Halina Kustosz – Miśko kierownik Wydziału Strategii, Promocji i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego w Myślenicach, Danuta Grzesik kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Myślenicach oraz Krzysztof Łabuz – sekretarz Gminy Lubień, oceniło wieńce pod względem zgodności z formalnymi wymogami Regulaminu konkursu. Komisja postanowiła przyznać wszystkim grupom nagrody pieniężne w wysokości 1000 zł każda. Wszystkie nagrody w łącznej wysokości 9 000 zł i dyplomy zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach.

Starosta Józef Tomal i Wójt Lubnia Kazimierz Szczepaniec wręczyli nagrody i upominki ( bony zakupowe od Marketu JAN) każdemu zespołowi, prezentującemu wieńce dożynkowe na scenie. Przedstawicielki firmy Wawel SA. wręczyły starostom dożynek ( Annie Pustelnik i Józefowi Czarnocie) oraz wszystkim grupom kosze ze słodyczami przekazane przez firmę Wawel. Ponadto nagrodzeni zostali wiodący rolnicy z terenu powiatu myślenickiego i gminy Lubień. Nagrody ufundowali: Powiat Myślenicki, Gmina Lubień, Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubień, Market JAN oraz Mrówka Myślenice.

Starosta Myślenicki oraz Stanisław Bisztyga – radny Sejmiku Województwa Małopolskiego ufundowali także nagrody o wartości 500 zł każda dla Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna Oddział Myślenice za wsparcie w zakresie zabezpieczenia przedmedycznego dożynek.

Dożynkom towarzyszyła wystawa firm i podmiotów związanych z produkcją i przetwórstwem rolniczym (oferowano m.in. miody, produkty pszczele i zielarskie, wyroby z wikliny, rękodzieło artystyczne, stroje i zabawki ludowe, wędliny z firmy Lenart, olej tłoczony na zimno). Ofertę prezentowały także: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Myślenicach, ARiMR Małopolski Oddział Regionalny oraz KRUS - Placówka Terenowa w Myślenicach.

Dla najmłodszych atrakcją była m.in. dmuchana zjeżdżalnia firmy Mrówka Myślenice oraz stoisko firmy Wawel, gdzie można było wygrać słodkości w kole fortuny. W programie artystycznym wystąpiły zespoły regionalne: Cyrniawa z Krzeczowa, Korpiołki ze Skomielnej Białej i Zagórzanie z Lubnia.

Podsumowując tegoroczne Dożynki, starosta Józef Tomal zaprosił wszystkich na przyszły rok do Gminy Wiśniowa, której Zarząd Powiatu Myślenickiego postanowił powierzyć organizację XXII Dożynek Powiatowych w 2020 roku. Wójt Kazimierz Szczepaniec uroczyście przekazał przyszłemu gospodarzowi dożynek – Gminie Wiśniowa - na ręce Wójta Gminy Bogumiła Pawlaka - symboliczną rzeźbę "Parę Kliszczaków".

Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Myślenicach, Gmina Lubień, GOK Lubień.

Materiał powstał we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Myślenicach. Oprac. WPSiFE

Powiązane tematy

Zobacz więcej