Myślenice

Droga ma być gotowa do końca sierpnia. Wykonawca zagrodził ją betonowymi blokami. Dlaczego?

Droga ma być gotowa do końca sierpnia. Wykonawca zagrodził ją betonowymi blokami. Dlaczego?

Odcinek ul. Solidarności na Osiedlu Tysiąclecia ma być gotowy do końca sierpnia. Od czerwca korzystali z niego mieszkańcy, jednak wykonawca postanowił go zagrodzić

Prace nad budową półkilometrowego odcinka ul. Solidarności na Osiedlu Tysiąclecia rozpoczęły się w listopadzie 2019 roku. Droga ma być gotowa do końca sierpnia, jednak mieszkańcy poruszali się nią już w czerwcu.

W tym czasie zgłaszaliście też pierwsze uwagi do realizowanej przez gminę inwestycji zwracając uwagę na sposób wykonania miejsc parkingowych. Jak się bowiem okazało po zostawieniu na nich samochodów, te często wystają na… przebiegającą obok ścieżkę rowerową. „Kto będzie pokrywał szkody naprawy samochodu? Kto to projektował?” – pytaliście w komentarzach i listach wysyłanych na naszą skrzynkę mailową. 

Nie ma wjazdu

W ostatnim czasie wykonawca zagrodził wspomniany odcinek drogi betonowymi zaporami. Te stanęły zarówno od strony kościoła Brata Alberta jak i od strony basenu.

„(…) nie ma to związku z robotami budowlanymi i jest niezgodne z zatwierdzonym przez starostę myślenickiego projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Droga w dalszym ciągu nie została oddana inwestorów, czyli gminie” – w swoim komunikacie informuje gmina Myślenice.

M.in. o powody takiego działania zapytaliśmy wykonawcę, którym jest OMEGA Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnych Szczepan Irzyk z siedzibą w Lipniku. Na razie jej przedstawiciele nie zabrali głosu w tej sprawie.

Nowa droga za blokami na Osiedlu Tysiąclecia miała za zadanie nie tylko skomunikować ze sobą tę część miasta, stworzyć możliwość do budowy nowych miejsc parkingowych, ale również - jak zapowiadał burmistrz Jarosław Szlachetka (PiS), "stworzyć nowe warunki do obsługi terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych”.

Całość inwestycji kosztowała 3,195 mln zł. Na tę kwotę gmina pozyskała 80% z funduszu dróg samorządowych.

Powiązane tematy

Komentarze

Zobacz więcej