Myślenice

Dzisiaj radni będą debatować nad nadaniem nazw dla parku i 5 rond. Grażyna Ambroży: „Czy to odpowiedni moment? Czy naprawdę nie mamy poważniejszych spraw?”

Dzisiaj radni będą debatować nad nadaniem nazw dla parku i 5 rond. Grażyna Ambroży: „Czy to odpowiedni moment? Czy naprawdę nie mamy poważniejszych spraw?”
Radna Grażyna Ambroży zabiera głos w sprawie porządku obrad Fot. Piotr Jagniewski

"Środek pandemii czas niespokojny, a na sesji Rady Miejskiej obradować będziemy nad uchwałami o nadanie nazwy dla Parku na Zarabiu oraz pięciu Rond. Czy naprawdę nie mamy poważniejszych spraw? Czy to odpowiedni moment aby nadawać nazwy Rondom i Parku?”

- porządek dzisiejszych obrad sesji Rady Miejskiej komentuje radna Grażyna Ambroży (Bez Układów)

artykuł aktualizowany

Dzisiaj odbędzie się sesja rady miejskiej w Myślenicach. Transmisja będzie dostępna online od godz. 15 na stronie. Nad czym obradować będą radni?

W porządku obrad znajdują się m.in. uchwały budżetowe, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy, nadania nazw parku miejskiego na Zarabiu oraz pięciu rond oraz rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Miast Polskich.

Przedstawiony przed sesją porządek obrad skomentowała radna Grażyna Ambroży:

„Środek pandemii czas niespokojny a na sesji Rady Miejskiej obradować będziemy nad uchwałami o nadanie nazwy dla Parku na Zarabiu oraz pięciu Rond. Czy naprawdę nie mamy poważniejszych spraw? Czy to odpowiedni moment aby nadawać nazwy Rondom i Parku?

Nie wiemy czy żyjący członkowie rodzin wyrazili zgodę na wykorzystanie nazwisk ich przodków. Do projektów uchwał nie dołączono wniosków lub petycji. Nie przeprowadzono, żadnych konsultacji społecznych nie zapytano mieszkańców o zdanie w tej sprawie.  Czy nie można podjąć tych uchwał w spokojniejszym czasie ?”

- w mediach społecznościowych pyta Grażyna Ambroży. Radna nie przedstawia alternatywnych tematów. 

Porządek obrad XXVIII-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 3 listopad 2020 roku, godz. 15.00 

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXVI-tej i XXVII-mej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice o podjętych działaniach w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dopłat dla taryfowej grupy odbiorców WG-grupa 1, objętej taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Myślenice.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2020 – Uchwała Nr 158/XXI/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2020 roku.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 147/XIX/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2020 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
9. P r z e r w a.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy parku miejskiego na Zarabiu imieniem Jana Izydora Sztaudyngera.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w rejonie ulic: Juliusza Słowackiego i Hipolita Cegielskiego w Myślenicach.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu imieniem Teodora Pitali.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w rejonie ulic: 3-go Maja, Karola Kniaziewicza oraz podpułkownika Jana Dunin-Brzezińskiego w Myślenicach.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w rejonie ulic: Kazimierza Wielkiego i Hipolita Cegielskiego w Myślenicach.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w rejonie ulic: Juliusza Słowackiego,Tadeusza Kościuszki, Niepodległości oraz Księcia Józefa Poniatowskiego w Myślenicach.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Miast Polskich.
17. Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
18. Komunikaty.
19. Wolne wnioski.
20. Zakończenie.

Zobacz WIDEO z sesji:

godz. 16:51

Na początku obrad radna zgłosiła wniosek o wycofanie punktów dotyczących nadania nazwy miejskiego parku oraz rond na terenie miasta.  

Grażyna Ambroży: Okres pandemii nie jest odpowiedni do podejmowania takich decyzji . W sesji nie mogą brać udział osoby, ani rodziny postaci których imieniem chcemy nazwać te miejsca. To powinno być w pewnym rodzaju święto, a w dobie pandemii jest to trudne do wykonania.

W odpowiedzi usłyszała od radnego Mirosława Fity (PiS), że "Pan Jacek Hołuj nie byłby obecny na takim spotkaniu. Właśnie odbywa się jego pogrzeb". Radny podkreślał, że sprawy rond i ulic ciągną się od kilkunastu lat. "Czas, aby uporządkować sprawy w tym temacie" - mówił.

Natomiast zastępca burmistrza Mateusz Suder (PiS) uzasadniał, że to odpowiedni czas. "Jesteśmy w miesiącu listopadzie, wspominamy zmarłych. Praca rady miejskiej niekoniecznie musi mieć związek z covidem. Jeśli chodzi o walkę, to na pierwszej linii jest powiat prowadzący szpital. Jeśli ma Pani propozycje, to proszę je kierować do rady powiatu" - przekonywał. 

Za wycofaniem z porządku obrad punktów 10, 11, 12, 13, 14, 15 głosowało 6 radnych, 13 było przeciw, 1 wstrzymał się, a 1 nie bierze udziału w posiedzeniu. 

 

godz. 18:57

Park miejski im. Jana Izydora Sztaudyngera

18 głosami za, 1 przeciw, 1 nieobecności i jednemu braku głosu radni miejscy zdecydowali o nadaniu nazwy parku miejskiego na Zarabiu imieniem Jana Izydora Sztaudyngera.

Zanim radni podjęli decyzję głos zabrali kolejno; zastępca burmistrza Mateusz Suder, który nawiązał do internetowego wpisu radnej Ambroży. 

Wiceburmistrz Mateusz Suder (PiS): Wnioski o upamiętnienie zasłużonych dla miasta bardzo często były wielokrotnie powielane na przestrzeni ostatnich lat. Nosili je mieszkańcy, organizacje i radni poprzedniej kadencji. Najstarsze czekały na rozpatrzenie przeszło 10 lat. Myślę, że to odpowiedni moment na to, aby rada wypełniła swoje zobowiązanie wobec tak zasłużonych postaci wywodzących się lub związanych z Myślenicami.

W odpowiedzi radna jeszcze raz wyraziła swoje zdanie na ten temat:

Grażyna Ambroży (Bez Układów): Podtrzymuje swoje zdanie, że nie jest to najbardziej odpowiedni czas na podejmowanie takich uchwał. Lepiej byłoby zrobić to po pandemii. Wiem, że mieszkańcy składali wniosek o nadanie im. Jana Izydora Sztaudyngera rondu, czy bibliotece. Jest mi przykro, że odbywa się w takim czasie i ze nie możemy ich uchwalać przy wnioskodawcach i osobach zainteresowanych.

Wiceburmistrz Mateusz Suder (PiS): Nie posiadam wiedzy, kiedy skończy się pandemia , ale pani z różnych źródeł czerpie informacje. Poinformowaliśmy wszystkich zainteresowanych, że na tej sesji będą prezentowane projekty tych uchwał i członkowie rodzin i osoby zainteresowane, które wnosiły wnioski o uhonorowanie tych osób, dzisiaj te obrady oglądają. 

Następnie radna Małgorzata Jaśkowiec (PiS) przekonywała, że nadania imienia to dobry czas i okazja do zrobienia czegoś dobrego.  

Małgorzata Jaśkowiec (PiS): Uważam, że to dobry moment. W czasie kiedy ludzie przezywają swoje tragedie, warto zrobić coś dobrego dla ludzi, coś co podniesie na duchu. Uważam, że nadanie imienia Sztaudyngera dla parku jest bardzo dobrym pomysłem.

Dyskusję zakończył głos burmistrza Jarosława Szlachetki. 

Burmistrz Jarosław Szlachetka (PiS): Trzeba sobie powiedzieć prosto w oczy: czas pandemii szybko się nie skończy. Niezależnie od różnic poglądów i tego co nas dzieli. Z tego co widać i słychać pandemia będzie trwała jeszcze co najmniej przez kolejny rok. Nie widzę sensu, aby czekać dalej z nazwaniem ważnych miejsc w naszym mieście i odkładać to w czasie.

Ci którzy zgłaszali się do burmistrza i radnych poprzedniej kadencji już nie doczekali upamiętnienia swoich bliskich. Dzisiaj pożegnaliśmy wybitnego myśleniczanina, kolekcjonera - Pana Jacka Hołuja, który sam zabiegał o upamiętnienie swojego ojca od wielu lat.

Jeżeli pani radna ma inne ważniejsze sprawy na ten czas, czy punkty do sesji to był taki czas, żeby zgłosić to do porządku obrad.

Chciałbym zacytować pewną fraszkę, którą sam o sobie pisze Jan Sztaudynger: "...Pisywał fraszki i wyławiał grzyby/A jeśli umarł - to tylko na niby/Bo w każdej fraszce szytej polską mową/Będzie się rodził, będzie kwitł na nowo!"

Obecnie radni dyskutują na temat nadania imion 5 rondom na terenie Myślenic. 

 

20:25

W trakcie sesji radni przegłosowali również nadanie imion 5 rondom na terenie Myślenic.

„Rondo im. Braci Ralskich” znajdzie się na skrzyżowaniu ulic Słowackiego i Cegielskiego w Myślenicach. 

"Rondo im. Teodora Pitali" to skrzyżowanie ulic Kazimierza Wielkiego i Słonecznej w Myślenicach, znajdujące się w pobliżu Galerii Myślenickiej.  

"Rondo im. Żołnierzy Niezłomnych" to skrzyżowanie ulic 3-go Maja, Kniaziewicza i Dunina-Brzezińskiego usytuowane przy budynku dawnej mleczarni.

"Rondo im. Jana i Stanisława Hołujów" to skrzyżowanie ulic Kazimierza Wielkiego i Cegielskiego, w pobliżu budynku "Tauronu" i myjni samochodowej. 

"Rondo im. Druha Andrzeja Burzawy" to skrzyżowanie ulic Słowackiego, Kościuszki, Niepodległości oraz Poniatowskiego - znajdującego się w Śródmieściu w sąsiedztwie strażnicy OSP Śródmieście. 

Powiązane tematy

Komentarze

 • 3 lis

  Najlepiej ponumerować ronda i park z właściwą nazwą.
  I tak rondo Lecha i Marii Kaczyńskich nr 1
  Lecha i Marii Kaczyńskich nr 2
  Lecha i Marii Kaczyńskich nr 3
  Lecha i Marii Kaczyńskich nr 4
  Lecha i Marii Kaczyńskich nr 5
  i Pierwszy Park Lecha i Marii Kaczyńskich.

  a do olejnych w przyszłości tylko dodawać numery.

  51 24 Odpowiedz
 • Marta 3 lis

  co tam koronawirus, co tam sytuacja w polsce, protesty w miescie pod samymi oknami urzedu. to co robimy na sesji? aaa ponazywajmy sobie ronda

  47 17 Odpowiedz
 • 3 lis

  Tak, jako mieszkaniec Myślenic domagam się ujednolicenia nazewnictwa ulic i rond.
  Wszystkie należy nazwać imieniem Jarosława Kaczyńskiego.

  Nienormalni!

  A gdzie punkt, jak pomoc myślenickiemu szpitalowi lub jak skutecznie powołać nowy punkt wymazowy Covid ?

  42 21 Odpowiedz
  • Raphaell 16 lis

   Przecież masz na Dln.Przedm.Chłopki dreptają tam i z powrotem bo nie mają komu robić wymazów.Kolejek brak w tym punkcie więc o co Ci biega:)

   Odpowiedz
 • mirek@ 3 lis

  Głos rozsądku, brawo! prosze uzyskac odpowiedzi dzisiaj pani Grazyno. trzymam kciuki

  39 19 Odpowiedz
 • 3 lis

  Przeczytałem całość, ale nie widzę propozycji innych tematów Pani Ambroży.

  25 19 Odpowiedz
 • mysleniczaninzdziada 3 lis

  Kto by nie ustalał tego porządku czy radni nie widza ze największym problemem dzisiaj jest codzienne życie z tył całym wirusem? Z tym sobie musimy wszyscy poradzić a nie debatować nad nazwami dla skrzyżowań. Dobrze ze ktoś na to zwraca uwagę są tam myślący ludzie

  33 13 Odpowiedz
 • 3 lis

  Pani Grażyno, jest pani w błędzie, brak nazw rond bardzo doskwiera mieszkańcom. Jeżdżę wkoło ronda które nawet nie wiem jak się nazywa, tak się nie da żyć, poza tym wstyd, jak to w ogóle wygląda. Myślę że to właśnie z tego powodu Myśleniczanie są jacyś tacy zakręceni ostatnio

  28 24 Odpowiedz
 • 3 lis

  Pani radna jak zwykle hipokryzja się wykazuje. Żeby sama coś od siebie zrobić dla mieszkańców to w życiu! Za to tanim populizmem posługuje się nader często. Wstyd Pani Ambroży, wstyd!

  41 43 Odpowiedz
 • 3 lis

  P. Ambrozowa jak zwykle plecie żeby pleć i co najlepsze, nie ma zupełnie chyba pojęcia o czym mówi. Czy ktoś ją traktuje jeszcze poważnie?????

  35 39 Odpowiedz
 • 3 lis

  Jest takie klubowe pozdrowienie radnych nie tylko myślenickich JbpiS. Nie wiem czy go używają.

  32 32 Odpowiedz
 • 3 lis

  No cóż może Pani wolałaby tematy o bezmyślnych protestach - bo można dyskutować i dyskutować i do tego najlepiej zdalnie - a w marketach godzinami ca tam covid.

  30 23 Odpowiedz
 • mknp@o2.pl 3 lis

  Czyli co proponuje w zamian? Bo nie mogłem nic tutaj w artykule znaleźć. Czy sugeruje, że pandemia i strajki, to można usprawiedliwić zrobienie sobie wolnego od obrad?
  Rozumiem, że w czasach pracy zdalnej, może się człowiek rozleniwić, ale znowu bez przesady.

  To że mamy pandemię, nie znaczy, że można zaniechać wszelkich czynności niezwiązanych z pandemią, trzeba żyć dalej i starać się mimo trudności, wypełniać wszystkie swoje obowiązki.

  33 16 Odpowiedz
  • Jacek Karwatowski 3 lis

   nastepny ma klopoty z czytaniem. masz tam napisane - w mediach społecznościowych pyta Grażyna Ambroży. Radna nie przedstawia alternatywnych tematów.

   radnych to my mamy pierwsza klasa wazne ze drogi ponazywane i sie napracowali a jak jedna sie odezwie i zwroci uwage ze to malo wazne to wielka zadyma. dobrz ze zwraca uwage zle ze sama nic nie proponuje oprocz tego ze jej sie to nie podoba

   22 21 Odpowiedz
  • 3 lis

   Co Ty gdzie ona i jakieś rozwiązanie? Kobieta kompletnie pojęcia o radzie, gminie itd nie ma, w sumie zupełnie przypadkiem się dostała do niej. A największy kwas, że tak strasznie się afiszowała jaka to niby bez układów jest po czym pierwsze co zrobiła....dostała od układu stołek :D ta Pani kompletnie się nie nadaje do pełnienia tej funkcji. Hipokryzja i populizm pełną parą. Z tego co pamiętam, jak likwidowali szkole na rynku to była za, ale potem jak na Chełmie zamykano to była pierwsza obrończynią bo „jak można szkoły zamykać” taka to ta (nie)nasza radna dowcipna :D:D

   31 27 Odpowiedz
 • 3 lis

  Kto takie tematy wymyśla, przewodniczący rady, burmiszcz, czy to z Warszawy przyszło? Brawo, szczyt służby temu miastu, bo wnet po tych rondach i ulicach chodzić będą duchy, a duszki potrzebują nazw żeby się nie zgubić. Najpierw jednak trzeba by zorganizować dziady, inaczej nawet duchów nie będzie, problem w tym że PiS ultrakatolicky dziadów nie zrobi. Co najwyżej ktoś krzyknie: spiep.jaj dziadu.

  A to lista spraw nieważnych:
  1. Organizacja transportu zbiorowego w obliczu lockdownu
  2. Połączenie MPK z Krakowem
  3. Wsparcie dla lokalnych firm i przeciwdziałanie bezrobociu (nie w urzędzie, sic)
  4. Sprawa parkomatów.
  5. Obsługa petentów w urzędzie
  6. Redukcja kosztów działania urzędu po to żeby np. czujniki smogowe mogły funkcjonować
  Itd
  Itp

  Nieważne!!

  30 13 Odpowiedz
  • 4 lis

   7. Uchwała Rady Miejskiej o rozpisanie referendum o odwołanie ze stanowiska jaśnie urzędującego.

   8 4 Odpowiedz
  • Raphaell 16 lis

   Zdalne nie działa? Burmiszcz...Maaatkoooo......:)xD nie sądzisz że Pkt 2.Twoich nazwijmy to "petycji" wyklucza pkt 3 trzeci?:)

   Odpowiedz
 • 3 lis

  Oni już nawet nie udają ze pracują!
  Ś...dorwały się do koryta i lecą w kulki!
  Najgorsza rada miasta ever i to ta PiS i ta druga... masakra aż przykro patrzeć jak lejecie na ludzi ciepłym moczem
  Masakra

  33 19 Odpowiedz
 • 3 lis

  Teraz powinno sie obradowac nie o nadawaniu imion rondom i parkowi na Zarabiu a o tym jak uzyc sily i przegonic wredne baby z naszego rynku i w calej Polsce. Nie ustepowac im ani troche, brawo PiS, brawo Jaroslaw Kaczynski i brawo Trybunal. Zadnych praw nie dawac tym babom a za protesty surowo karac i uzyc sily policji, wojska natychmiast bo one chca zniszczyc nasz kraj. Bedziemy bronili naszej Polski przed tymi babami. Nie wygracie a rzadzi PiS i jak sie nie podoba to cicho siedziec i wladzy sluchac.

  12 20 Odpowiedz
 • 3 lis

  Niezły sarkazm, wysokiego lotu;0

  10 3 Odpowiedz
 • 3 lis

  Artystyczny obraz z Krakowa na Wiśle na żywo.
  To rodzaj sztuki. malowanej na wodzie.

  1 5 Odpowiedz
 • 3 lis

  Po co tacy radni? Przecież ta kobieta nic dla ludzi nie robi, nie ma żadnych propozycji. Niech pani odda mandat!!!

  14 11 Odpowiedz
  • 4 lis

   A nie prawda ,bo robi nawet dużo to co jej każe pracodawca w Starostwie i przychodzi na Sesję Rady i plecie trzy po trzy.

   5 6 Odpowiedz
 • 3 lis

  Nic nie podnosi na duchu tak jak obrady radnych myślenickich - ich nieustanne utarczki i przegadywanki, to niezawodny dowód na dalsze istnienie świata :) oglądając i słuchając celnych jak brzytwa ripost, a to burmistrza, a to pani Ambroży, radnego Podmokłego, zastępcy burmistrza, czy pana Wójtowicza, ani raz nie pomyślałam o pandemii, kolejnych ofiarach czy liczbie respiratorów - chwila wytchnienia od pandemicznego świata; chwila normalności, którą znamy od lat
  - dziękuję Wam Radni Myśleniccy! przywróciliście mi nadzieję, że normalność jeszcze wróci do nas na dobre!

  9 2 Odpowiedz
  • 3 lis

   i nie to nie jest ironia - wole słuchać ich sprzeczek niż nowych danych na temat zakażeń, czy protestów...

   5 4 Odpowiedz
 • 7 lis

  I pomyśleć że radna Grażyna Ambroży była kandydatką na stanowisko Burmistrza Myślenic O! zgrozo.

  1 7 Odpowiedz

Zobacz więcej