Polityka

Samorządowcy debatowali na temat strategii gminy

Samorządowcy debatowali na temat strategii gminy

W Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu odbyła się konferencja zorganizowana przez myślenicki magistrat na zasadzie dwóch paneli dyskusyjnych o opracowaniu Zróżnicowanego Panelu Mobilności Miejskiej (SUMP), a także opracowania nowej Strategii rozwoju Gminy Myślenice na lata 2022-2032

 

W panelach dyskusyjnych uczestniczyli eksperci, przedstawiciele rządu i władz samorządowych mających doświadczenie w opracowaniu wspomnianych dokumentów. Zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów z powiatu myślenickiego, sejmiku województwa małopolskiego, a także osoby zaangażowane we współpracę przy przygotowaniu SUMP oraz strategii rozwoju gminy Myślenice. Konferencja była transmitowana na żywo, a jej zapis wciąż można obejrzeć w sieci.

Pierwszym panelem dyskusyjnym moderowanym przez dr Janusza Jeżaka z Instytutu Ekonomiki Przestrzeni było przybliżenie znaczenia oraz możliwości jakie daje Sustainable Urban Mobility Plan, czyli nowe podejście do zarządzania mobilnością w obszarach funkcjonalnych. Zaproszonymi do dyskusji prelegentami byli Krzysztof Rodziewicz – dyrektor Departamentu Analiz Transportowych i Programowania Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Adrian Mazur – dyrektor Departamentu Strategii Transportu z Ministerstwa Infrastruktury, dr Michał Wolański – Prezes Zarządu Wolański Sp. z o.o. oraz Tomasz Ożóg – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.

Przedmiotem dyskusji było przybliżenie znaczenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, a także konieczność współpracy przy opracowaniu takiego planu dla obszaru Gminy Myślenice. Rozmowę rozpoczęła wideokonferencja z przedstawicielem Ministerstwa Infrastruktury Adrianem Mazurem, który podkreślił znaczenie opracowania planów zrównoważonej mobilności, a jak w dalszej części zaznaczał zastępca burmistrza Miasta i Gminy Skawina Tomasz Ożóg.

W drugiej części w moderowanej rozmowie z dr Januszem Jeżakiem uczestniczyli burmistrz miasta i gminy Zakliczyn Dawid Chrobaka, wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich dr hab. inż. arch. Maciej Borsa oraz burmistrz miasta i gminy Myślenice Jarosław Szlachetka.

Gmina Myślenice rozdysponowała do mieszkańców ankiety w wersji papierowej oraz umożliwiła jej wypełnienie w formie elektronicznej. Udział mieszkańców w opracowaniu dokumentów nie zakończy się na ankiecie, bowiem zaplanowane są konsultacje społeczne z udziałem przedstawicieli mieszkańców, organizacji pozarządowych, czy przedsiębiorców z różnych branż.

Powiązane tematy

Komentarze

Zobacz więcej