SMOG

Tempo wymiany kopciuchów. Najwyżej w rankingu Polskiego Alarmu Smogowego Pcim. Jak radzą sobie pozostałe gminy?

Tempo wymiany kopciuchów. Najwyżej w rankingu Polskiego Alarmu Smogowego Pcim. Jak radzą sobie pozostałe gminy?

Wśród 100 najaktywniejszych gmin w I kwartale 2021 roku jako jedyny z terenu powiatu myślenickiego, na 70. Miejscu znalazł się Pcim. Jak wypadły pozostałe gminy?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wraz z Polskim Alarmem Smogowym (PAS) opublikowały ranking aktywności gmin w programie „Czyste Powietrze”.

Zestawienie zostało utworzone na podstawie dostarczonych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej danych o liczbie wniosków do programu "Czyste Powietrze", złożonych przez właścicieli budynków jednorodzinnych w poszczególnych gminach.

Ranking powstał na bazie liczby wniosków przyjętych w I kwartale 2021 roku. O pozycji gminy w rankingu decyduje wskaźnik, którego wartość wyznacza liczba wniosków złożonych z terenu danej gminy na 1000 budynków jednorodzinnych.

Wśród 100 najaktywniejszych gmin w I kwartale 2021 roku, jako jedyna z terenu powiatu myślenickiego, na 70. miejscu została sklasyfikowana gmina Pcim. Jak wypadły pozostałe?

70. Pcim – 41 złożonych wniosków

163. Sułkowice – 40 wniosków

169. Raciechowic – 20 wniosków

364. Myślenice – 87 wniosków

462. Dobczyce - 30 wniosków

511. Lubień – 20 wniosków

544. Siepraw – 18 wniosków

645. Tokarnia – 15 wniosków

958. Wiśniowa – 11 wniosków

*O pozycji gminy w rankingu decyduje wskaźnik, którego wartość wyznacza liczba wniosków złożonych z terenu danej gminy na 1000 budynków jednorodzinnych.

Do wejścia w życie zakazu używania kopciuchów zostało niecałe półtora roku. Osobom, które nie dostosują się do przepisów, będzie grozić grzywna do 5 tys. zł.

Program „Czyste Powietrze”, którego wartość szacuje się na ponad sto miliardów złotych, ma na celu wymianę nieefektywnych urządzeń grzewczych oraz przeprowadzenie termomodernizacji w trzech milionach budynków jednorodzinnych. Program wspiera wdrażanie uchwał antysmogowych, które zakazują użytkowania pozaklasowych urządzeń grzewczych. W najbliższych latach będzie konieczna wymiana 2,7 miliona domowych urządzeń grzewczych dla wypełnienia wymagań uchwał antysmogowych.

Opublikowany ranking oparty jest o liczbę wniosków złożonych w gminie i liczbę budynków jednorodzinnych. Obejmuje aktywność gmin w pierwszym kwartale bieżącego roku (do dnia 31 marca).

Jak czytamy na stronie Polskiego Alarmu Smogowego; Celem rankingu jest motywowanie gmin do większej aktywności w zakresie zachęcania mieszkańców do wymiany kopciuchów, tym bardziej, że aktywność od 1 kwietnia bieżącego roku do 31 marca 2022 r. będzie premiowana przez NFOŚiGW. - Na bonusy dla najbardziej aktywnych gmin NFOŚiGW przeznaczy 16 milionów złotych - mówi wiceprezes NFOŚiGW, Paweł Mirowski.

Warunkiem jest jednak podpisanie przez gminę umowy o współpracy przy „Czystym Powietrzu” z właściwym terytorialnie wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Umowa taka daje gminie możliwość uzyskania do 30 tysięcy złotych na uruchomienie i prowadzenie punktu obsługi beneficjenta oraz uprawnia do skorzystania z nowych (wyższych) stawek od każdego złożonego wniosku o dofinansowanie (150 i 50 zł w zależności od rodzaju wniosku).

Opublikowany ranking jest więc rankingiem „przedstartowym”, pokazującym jak gminy radziły sobie przed okresem, za który będą przyznawane bonusy (łącznie 16 milionów złotych będzie przyznanych za aktywność w okresie 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022 r.). - Równie ważny jak bonusy jest prestiż. Myślę, że gminy będą dążyły do tego, żeby być w czołówce peletonu, a nie w jego ogonie - mówi lider Polskiego Alarmu Smogowego, Andrzej Guła.

Kolejny ranking, obejmujący drugi kwartał tego roku, brany będzie już pod uwagę przy udzielaniu bonusów dla najaktywniejszych gmin. Zostanie on opublikowany z początkiem września.

Docelowo ranking powinien opierać się o wynik zinwentaryzowanych kotłów do wymiany. Wkrótce będzie to możliwe, gdyż 1 lipca uruchamiana jest Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, która będzie gromadzić informacje o wszystkich źródłach ciepła w budynkach.

Powiązane tematy

Komentarze (15)

Zobacz więcej