Polityka

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Jakie pieniądze i na co wydadzą gminy i starostwo powiatowe?

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Jakie pieniądze i na co wydadzą gminy i starostwo powiatowe?

Po tym jak premier Mateusz Morawiecki (PiS) zapowiedział wsparcie inwestycyjne dla samorządów w wysokości ponad 23 miliardów zł, w Myślenicach konferencje na temat pieniędzy dla gmin z "Polskiego Ładu" zorganizował poseł Władysław Kurowski (PiS)

 

W poniedziałek 26 października premier Mateusz Morawiecki wziął udział w konferencji na temat "Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych", a w trakcie swojego wystąpienia zapowiedział uruchomienie tego działania.

- Rządowy program Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych o wielkości powyżej 23 miliardów zł, to program jedyny i największy przez ostatnie 30 lat, w czasach wolnej Polski – mówił. Szef rządu wskazywał, że dofinansowanie z programów ma otrzymać ponad 2780 gmin, powiatów, miast i miasteczek.

Program ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. W pierwszej edycji programu do samorządów trafi ponad 23 mld zł.

Poseł informuje

Tego samego dnia poseł Władysław Kurowski (PiS) w swoim gabinecie informował o pieniądzach jakie z Rządowego Funduszu Polski Ład trafią do gmin powiatu myślenickiego.

Wsparcie w przypadku każdego z samorządów wynosić będzie od 4,2 do 19 mln zł. Łączna kwota opiewa na 101 643 497 zł. Za te pieniądze ma powstać m.in. sieć kanalizacyjna.

- Nasza ziemia myślenicka w tym rozdaniu otrzymała 13 zadań gminnych i 3 zadania powiatowe. To przede wszystkim działania związane z poprawą środowiska naturalnego, czyli kanalizacja i wodociągowanie poszczególnych miejscowości jak również inwestycje w odnawialne źródła energii, w edukację i kulturę. Sumaryczna kwota to ponad 101 mln zł - do kamery jednego z lokalnych portali mówił poseł Władysław Kurowski.

W swoim gabinecie wystąpił w towarzystwie wójtów Raciechowic, Pcimia, Tokarni oraz burmistrzów Myślenic i Sułkowic. Informował o kwotach jakie jakie trafią do gmin powiatu myślenickiego, a tabelę z dokładnymi kwotami trzymał jeden z członków PiS. Na co i jakie kwoty trafią do poszczególnych samorządów?

Gmina Myślenice

19 000 000 zł: rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie gminy.

Gmina Pcim

6 982 500 zł: budowa i modernizacja infrastruktury wodnej i kanalizacji.
4 408 000 zł: modernizacja drogowego obiektu mostowego na rabie wraz z przebudową dróg gminnych i budową oświetlenia.

Gmina Raciechowice

9 975 000 zł: budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej i wodociągowej w Poznachowicach Górnych.

Gmina Lubień

5 986 000 zł budowa sieci kanalizacji sanitarnej.
3 985 000 zł: budowa i przebudowa modernizacja infrastruktury kulturalnej i edukacyjnej.

Gmina Sułkowice

7 600 000 zł: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzywaczce
3 240 367 zł: przebudowa i rozbudowa Zespołu placówek Oświatowych w Harbutowicach.

Gmina Siepraw

10 070 000 zł: Budowa kanalizacji sanitarnej w Sieprawiu, Zakliczynie i Czechówce, w strefie ochronnej ujęć wody pitnej zbiornika dobczyckiego i Skawinki.

Gmina Wiśniowa

8 075 000 zł: budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie.

Gmina Tokarnia

7 400 000 zł: budowa Gminnego Centrum Oświatowo-Kulturalnego w Tokarni.
990 000 zł: montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach gminnych.

Gmina Dobczyce

4 241 500 zł: rozbudowa szkoły podstawowej wraz z rozbudową sali gimnastycznej w Kornatce.

Powiat Myślenicki

890 000 zł: rozbudowa infrastruktury sportowej przy szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat.
4 335 000 zł: rozbudowa budynku ZSO w Myślenicach.
4 465 000 zł: rozbudowa drogi powiatowej nr K1625 w Tenczynie.

 

Powiązane tematy

Komentarze (3)

Zobacz więcej