Myślenice

Myślenice. Radni przegłosowali budżet na 2022 rok. Deficyt wynosi 21,4 mln zł

Myślenice. Radni przegłosowali budżet na 2022 rok. Deficyt wynosi 21,4 mln zł

17 głosami „za”, 1 „przeciw”, przy 3 „wstrzymujących się” radni przegłosowali budżet gminy Myślenice na rok 2022. Dochody szacowane są na 214,8 mln zł, a wydatki na 236,2 mln zł, co daje deficyt w wysokości 21,4 mln zł

 

Głównym tematem XLVII posiedzenia rady miasta i gminy Myślenice było rozpatrzenie i podjęcie uchwały budżetowej na 2022 rok. Uchwalony przez radnych budżet obejmuje dochody na poziomie ponad 214,8 mln zł i wydatki w kwocie 236,2 mln zł., co daje deficyt w wysokości 21,4 mln zł.

Przed głosowaniem radnych, projekt uchwały budżetowej na 2022 r. przedstawił burmistrz Jarosław Szlachetka (PiS).

Jarosław Szlachetka, burmistrz MiG Myślenice: Za nami kolejny trudny rok obecnej kadencji. Na pewno trwająca wciąż pandemia Covid-19, niepewność związana z dochodami własnymi z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, podwyższenie płacy minimalnej do 3010 zł brutto, wzrost inflacji - który ogarnął nie tylko Polskę, ale całą Europę, cały świat, znaczące podwyżki cen energii oraz wysoki wskaźnik zadłużenia, to niewątpliwie czynniki, które miały zdecydowany wpływ na ostateczny kształt budżetu, który możemy dzisiaj przedstawić na 2022 rok, a przede wszystkim na nasze możliwości inwestycyjne.

Projekt tegorocznego budżetu adekwatnie oddaje realne możliwości gminy Myślenice co do dochodów, które możemy pozyskać. Zaplanowane na ten rok i lata następne duże części inwestycji było możliwe tylko i wyłącznie dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym pochodzącym głównie z rządowych funduszy przeznaczonych dla samorządów.

Jeśli chodzi o dochody według tych najważniejszych źródeł na 2022 r., zostały zaplanowane na ponad 214,7 mln zł. W stosunku do roku 2021 są mniejsze o 45 mln zł, to o ponad 17% głównie za sprawą przesunięcia od 1 czerwca wypłaty 500Plus do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do tej pory gmina Myślenice pośredniczyła w wypłacie świadczenia rodzinnego, które dla naszych rodzin rocznie wynosiło ok. ponad 56 mln zł. Stąd ta głównie ta różnica po stronie dochodów, jeśli chcielibyśmy porównywać rok do roku. W roku ubiegłym otrzymaliśmy 13 mln ze środków rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Pomocy dla Gmin Górskich oraz na zadania wodno-kanalizacyjne, dlatego takich wpływów nie mogliśmy zaplanować w roku bieżącym. Niewątpliwie też te środki stanowiły o kształcie tych dochodów, które zrealizowaliśmy w roku 2021.  

Burmistrz wymienił też najważniejsze pozycje znajdujące się po stronie dochodów według najważniejszych źródeł 2022 oraz wg. działów klasyfikacji budżetowej 2022.

 

 

Następnie przeszedł do wydatków, które w roku 2022 wyniosą ponad 236,2 mln zł.

 

Kolejno wymienił największe inwestycje planowane przez gminę na rok 2022 r. Wśród nich znalazły się m.in. rozbudowa oraz modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie gminy i jej budowa w Głogoczowie, przebudowa przejść dla pieszych na terenie miasta, przebudowa drogi gminnej w Jaworniku, rozbudowa i modernizacja oświetlenia, budowa sali gimnastycznej przy SP w Drogini, budowa przedszkola w Jaworniku, budowa drogi łączącej ul. Traugutta i Sobieskiego w Myślenicach, drogi w Trzemeśni (Macioski), przebudowa mostu na potoku Głogoczówka w Krzyszkowicach.

Po pytaniach radnych, głównie dotyczących inwestycji w miejscowościach, które reprezentują, samorządowcy przystąpili do głosowania nad projektem uchwały budżetowej gminy Myślenice na rok 2022.

Za przyjęciem budżetu głosowało 17 radnych, przeciw była 1, a od głosu wstrzymało się 3.

ZA Głosowali: Czesław Bisztyga (nz), Józef Błachut (WDG), Jerzy Cachel (WDG), Halina Dyląg (PiS), Mirosław Fita (PiS), Wojciech Gablankowski (PiS), Andrzej Grzybek (PiS), Małgorzata Jaśkowiec (PiS), Izabela Kutrzeba (nz), Eleonora Lejda-Kuklewicz (WDG), Wojciech Malinowski (BU), Piotr Motyka (PiS), Bogusław Stankiewicz (PiS), Wacław Szczotkowski (PiS), Stanisław Topa (PiS), Czesław Wierzba (PiS), Tomasz Wójtowicz (WDG); PRZECIW: Grażyna Ambroży (BU); WSTRZYMALI SIĘ: Kamil Ostrowski (WDG), Bogusław Podmokły (WDG), Jan Podmokły (WDG).

Na zakończenie burmistrz podsumował budżet i możliwości gminy na rok 2022. "Jest to budżet, który odpowiada możliwościom naszej gminy. Chcielibyśmy realizować więcej zadań, chociażby inwestycyjnych, niestety dochody jakie jesteśmy w stanie osiągnąć oraz wciąż wysoki wskaźnik zadłużenia z poprzednich kadencji, pozwalają na takie, a nie inne wydatki. Najważniejsze dla mnie, że ten budżet uwzględnia to, co w naszej gminie jest najistotniejsze, a więc przede wszystkim zadania inwestycyjne, związane z poprawą stanu bazy edukacyjnej i wychowawczej, inwestycje w rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej. Będziemy podejmować działania, które będą służyć poprawie jakości powietrza poprzez realizację Myślenickiego Programu Wymiany Pieców oraz ochrony środowiska przez rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie całej gminy Myślenice. W budżecie zabezpieczyliśmy niemałe środki na działania społeczne, które kierujemy do rodzin, w tym m.in. do najmłodszych, seniorów, czy osób niepełnosprawnych. Przeznaczamy zdecydowanie wyższe kwoty na naszą kulturę, przede wszystkim na działania, które będą podejmowane przez nasze trzy jednostki kulturalne” – mówił Jarosław Szlachetka.

Powiązane tematy

Komentarze (15)

 • Piotr 29 sty 2022

  Rodzina na swoim czyli to co obecnie dzieje się w szkołach w UMiGu, mopsie i wszelkich podległych gminie instytucjach. Nepotyzm na takim samym bądź wyższym poziomie jak w rządzie. Ale jak to mówią przykład idzie z góry.

  24 4 Odpowiedz
 • 29 sty 2022

  Widac jedną narracje z Pislandem.....inflacja ogarnela calą Europe....tak, oczywiscie, ale jednak inne panstwa radza sobie a u nas jedna wielka tragikomedia. Inflacji winny jest przedewszystkim zadufany w sobie PiS i jego prezydent ktorego dobrze okreslil p. Żulczyk. Nikt inny. Rozdawnictwo plus, wybory kopertowe, Kaczka-Tower...itd. Przykladow jest tysiace.

  22 4 Odpowiedz
 • 30 sty 2022

  Rodzina urzędem silna (?)

  18 Odpowiedz
 • 28 sty 2022

  ktoś rozwinie enigmatyczny punkt: rodzina?

  18 1 Odpowiedz
 • 29 sty 2022

  I półtorej miliona na magiczne ścieżki rowerowe po lesie

  16 1 Odpowiedz

Zobacz więcej