Myślenice a droga S7

Ponad 4 tysiące podpisów mówiących „NIE dla projektu budowy S7 przez Myślenice”

Ponad 4 tysiące podpisów mówiących „NIE dla projektu budowy S7 przez Myślenice”

4327 podpisów zebrali mieszkańcy Myślenic pod „Sprzeciwem dla budowy drogi ekspresowej S7 przez miasto” w przebiegu jaki w styczniu w swoim opracowaniu zaproponowała GDDKiA

 

Petycję przeciwko budowie drogi ekspresowej S7 przez miasto Myślenice, można było podpisywać zarówno w wersji papierowej jak i online do końca marca. Online poparło ją 795 osób, a pozostałe 3530 podpisów zostało zebranych na fizycznych formularzach. Petycja wraz z podpisami  trafiła do władz samorządowych, powiatowych, rządowych i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

„Chciałoby się rzec, że to ostatnia prosta, może i ostatnia - na tym etapie. Etapie gdzie głos mieszkańców powinien mieć znaczenie - taką żywimy nadzieję. Dzięki Wam i Waszemu zaangażowaniu udało się zebrać 4327 podpisów pod niniejszą petycją.

Nie ustajemy w działaniu. Dziś pisma z Waszymi podpisami zostały wysłane do władz samorządowych, powiatowych, rządowych, GDDKIA oraz do ministerstwa. Poniższa petycja nadal jest aktywna i zachęcamy do jej podpisywania, namawiajcie nadal tych którzy jeszcze nie podpisali”

– w mediach społecznościowych pisze mieszkanka Górnego Przedmieścia Barbara Bylica, która wspólnie z Joanną i Leszkiem Szymulą i Mariuszem Sojką - inicjatorami facebookowej grupy „NIE dla projektu budowy S7 przez Myślenice”, zbierała podpisy w tej sprawie.

Petycja przeciwko budowie drogi ekspresowej S7 przez miasto Myślenice zawiera cztery główne punkty. To kwestia przewietrzania miasta, odcięcie mieszkańców od terenów zielonych, zablokowanie rozwoju i rozbudowy dla miasta oraz realizację inwestycji komunikacyjnych na obecnej Zakopiance.

Plany budowy nowego odcinka Zakopianki na trasie Kraków-Myślenice, to w ostatnich dwóch miesiącach najpopularniejszy temat wśród mieszkańców regionu. Wzbudza zainteresowanie i emocje nie tylko wśród mieszkańców, ale też samorządowców. 

Przypomnijmy; Pod koniec stycznia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprezentowała koncepcję poprowadzenia nowego odcinka drogi S7. Ta prowadzi od Gdańska do Rabki, a jedyny brakujący jej fragment to odcinek między Krakowem a Myślenicami.

Spośród rozważanych wstępnie 14 propozycji tras, do dalszych analiz wytypowała 6 korytarzy. Wstępnie dla wszystkich założono dwie jezdnie, po trzy pasy ruchu w obu kierunkach.

 Każdy z analizowanych korytarzy ma swój początek na autostradzie A4 na odcinku od węzła Kraków Łagiewniki do węzła Kraków Bieżanów (rys nr 1). Przyjęto natomiast jeden koniec dla każdego z nich, a ten przypada w miejscu istniejącego odcinka drogi ekspresowej S7 – za Myślenicami.

Wszystkie z proponowanych wariantów przechodzą przez gminę Myślenice, cztery z propozycji przebiegają także przez gminę Siepraw, a jedna przez Dobczyce. Co więcej, każdy z 6 prezentowanych korytarzy przecina Myślenice.

Planowana droga miałaby prowadzić od węzła na Zakopiance w północnej części miasta, następnie schodzić w okolicach kompleksu leśnego Dalin, przez zachodnią część Myślenic (tzw. Górne Przedmieście – Bysinę), tunelem pod Plebańską Górą, aby na terenie gminy Pcim połączyć się z dotychczasową „starą” Zakopianką.

Trudno określić dokładny przebieg trasy, bowiem zaprezentowane przez GDDKiA korytarze mają od ok. 3 do 5 km szerokości (w pasie terenu o takich parametrach może być projektowana droga – przyp. red.), a konkretny przebieg wariantu drogi poznamy po opracowaniu studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) i uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Czy samorządowcom związanym z "ziemią myślenicką" uda się doprowadzić do zmiany planowanej trasy S7 prowadzącej przez Myślenice?

 • TAK TAK 22%
 • NIE NIE 61%
 • TRUDNO POWIEDZIEĆ TRUDNO POWIEDZIEĆ 17%
 • Głosów: 2545

Jedno jest pewne; przy aktualnej propozycji generalnej dyrekcji, droga będzie przebiegać przez zachodnią część miasta, a to rodzi wiele obaw i budzi sprzeciw mieszkańców.

 

Pełna treść petycji:

"SPRZECIW DLA BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S7 PRZEZ MIASTO MYŚLENICE zaproponowanej przez GDDKIA w studiu korytarzowym 28.01.2022

Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec propozycji drogi ekspresowej S7, która ma przebiegać przez miasto Myślenice. GDDKiA nie przedstawiło dla Myślenic żadnej alternatywy - wszystkie sześć propozycji przebiega w tym samym miejscu, przez miasto, po jego zachodniej stronie.

Otrzymaliśmy propozycję najgorszą z możliwych, ponieważ przy wytyczaniu trasy przez Myślenice nie wzięto pod uwagę obiektywnych czynników, które powinny być kluczowe:

1. Przewietrzanie miasta. Myślenice leżą w dolinie między dwoma pasmami wzgórz, dolina rozciąga się w kierunku wschód-zachód. Miasto jest podzielone na wyraźne strefy funkcjonalne i to właśnie po zachodniej stronie (od Zakopianki) są zlokalizowane tereny mieszkaniowe m.in.: os. 1000-lecia, dzielnice domów jednorodzinnych: Górne Przedmieście, osiedle Dąbrowskiego, Wybickiego i Sikorskiego oraz centrum miasta, łącznie kilkanaście tysięcy ludzi, ok. 80% mieszkańców miasta. Przez ponad 200 dni w roku wieją tu wiatry zachodnie. W przypadku usytuowania arterii tranzytowej po zachodniej stronie miasta cała uciążliwość drogi (spaliny, zanieczyszczenia, hałas), wraz z wiatrami zachodnimi, przeniesie się na ww. tereny mieszkalne i centrum miasta. Wszelką infrastrukturę, która może być uciążliwa dla miasta i jego mieszkańców, powinno się lokować od zawietrznej, w miejscu, gdzie wiejące wiatry nie będą przenosić zanieczyszczeń w kierunku osiedli mieszkaniowych i centrum Myślenic, czyli poza miastem.

2. Zielone płuca Myślenic. Planowana droga S7 przebiegająca w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych odcina miasto od głównych i jedynych połączonych z miastem bezpośrednio obszarów zielonych, z których korzystają myśleniczanie. Lasy w pasmach Barnasiówki (Dalin) i Sularzówki (Plebańska Góra i Mikołaj) stanowią tereny rekreacji, codziennych spacerów mieszkańców osiedli domów i bloków. Tereny te mają niepowtarzalne walory krajobrazowe i przyrodnicze oraz ze względu na wyżej wspomnianą różę wiatrów, jako zielone płuca miasta zasilają je w czyste powietrze. Droga szybkiego ruchu doprowadzi do dewastacji tych terenów, środowiska i pozbawi mieszkańców osiedli dostępu do obszarów zielonych.

3. Zablokowanie rozwoju miasta. Jedyne rezerwy pod planowy rozwój nowego budownictwa mieszkaniowego Myślenic znajdują się na terenach zachodnich miasta połączonych z ww. terenami zielonymi. Ze względu na występujące ograniczenia dla potencjalnej zabudowy: od południa i północy pasma wzgórz; od wschodu i północy obecna droga krajowa nr 7 - Zakopianka, która oddziela miasto od terenów przemysłowych, zlokalizowanych po stronie wschodniej; jedyne możliwe kierunki rozbudowy miasta i lokalizowania zabudowy mieszkaniowej od strony zachodniej zablokuje zaproponowany przebieg drogi ekspresowej S7.

4. Realizowane inwestycje komunikacyjne. Gmina Myślenice prowadzi obecnie w zaawansowanym etapie budowę węzła na DK 7- Zakopiance w Jaworniku, który wraz z zaproponowanym w studium korytarzowym węzłem S7 przy stacji Orlen będzie skupiskiem potężnych żelbetowych konstrukcji - praktycznie węzeł jeden przy drugim. Projektowane jest połączenie kolejowe relacji Kraków-Myślenice - budowa S7 powinna zostać skoordynowana z tą inwestycją.

Ponadto w „Streszczeniu Studium korytarzowego dla inwestycji pod nazwą ‘Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków–Myślenice GDDKiA’” (str. 30) podano informację, iż inne rozwiązania przebiegu S7 zostały odrzucone, ponieważ zostały ocenione jako nieakceptowalne społecznie. Informacja ta jest niezgodna z prawdą. Nigdy nie odbyły się w tej sprawie żadne konsultacje - ani z władzami gminy, ani z jej mieszkańcami i sugerowanie, że usytuowanie tranzytu S7 w mieście, szczególnie od zachodu jest jakoby akceptowalne społecznie jest manipulacją.

W związku z powyższym uważamy, że prowadzenie drogi S7 przez miasto Myślenice, a szczególnie przy najgęściej zaludnionych terenach mieszkaniowych po zachodniej stronie miasta, jest niedopuszczalne. Sprzeciwiamy się tym planom, domagamy się odsunięcia tranzytu drogi ekspresowej od miasta oraz opracowania rozwiązań alternatywnych.

Mieszkańcy Myślenic".

 

Swoją petycję podpisywali też mieszkańcy Głogoczowa. Przeciwko budowie drogi S7 oraz Beskidzkiej Drogi Integracyjnej, która miałaby się z nią łączyć opowiedziało się 1069 osób.

Powiązane tematy

Komentarze (14)

 • 1 kwi 2022

  Nie wystarczy powiedzieć nie.
  Trzeba zaproponować swoją wersję.
  Wersja pełnego tunelu, miastu nie zaszkodzi.

  33 8 Odpowiedz
 • 2 kwi 2022

  Tak. Taki pomysł tunelu, chroniący całe miasto (choć pomysł 1 wyboru to dalekie obejście tranzytem Myślenic)
  Pobiegnij i zapytaj w GDDKiA czy oni są normalni.
  Bo we wszystkich 6 wariantach zaproponowali olbrzymie tunele: najkrótszy 5 km, najdłuższy 13 km. Dlaczego ? Bo wiedzą , że tu teren b. mocno zurbanizowany i nie ma tanich rozwiązań.

  15 2 Odpowiedz
 • 2 kwi 2022

  Twój pomysł jest dobrym pomysłem i jak możesz ten opis wkleić jeszcze raz.
  I przy każdej okazji tematu S7.
  Głupie pomysły przyjmują się szybko, o mądre trzeba stałe zabiegać.

  14 3 Odpowiedz
 • 2 kwi 2022

  A na czym polega twoja normalność?
  Nad niemożliwością wykonania tunelu 4 km?

  14 4 Odpowiedz
 • 2 kwi 2022

  Cieszę się , że promujesz wytrwale mój pomysł tunelu od Tarnówki do Stróży (opisane szczegółowo , z wysokościami n.p.m. pod jednym z pierwszych artykułów tutaj) . Ale nie wystarczy gadać. Zaproponuj konkretnie coś i zgłoś się z tym np. do adminów grupy na fejzbuku

  14 3 Odpowiedz

Zobacz więcej