Myślenice a droga S7

Sześć propozycji przebiegu nowej Zakopianki od Krakowa do Myślenic. "Po trzy pasy ruchu w każdym kierunku"

Sześć propozycji przebiegu nowej Zakopianki od Krakowa do Myślenic. "Po trzy pasy ruchu w każdym kierunku"
Spośród wstępnych propozycji tras, do dalszych analiz w głównej części opracowania wytypowali 6 korytarzy.

Spośród wstępnych propozycji tras, do dalszych analiz GDDKiA wytypowała 6 korytarzy. Będą to dwie jezdnie po trzy pasy ruchu w każdym kierunku. Wszystkie warianty przechodzą przez gminę Myślenice, 4 przez gminę Siepraw, a 1 przez Dobczyce

W ciągu ostatnich kilku lat ruch na Zakopiance wzrósł o ok. 20-25%. Odcinek z Krakowa do Myślenic nie jest drogą ekspresową, ale też jest jednym z najbardziej niebezpiecznych dla jego użytkowników. Wkrótce ma się to zmienić, a GDDKiA zaprezentowała ostatecznie 6 z 14 pierwotnych propozycji "korytarzy" nowej trasy dla tego odcinka.

Tydzień temu pisaliśmy, że z końcem stycznia odbędzie się spotkanie z samorządowcami gmin, przez które planowane jest poprowadzenie nowego przebiegu Zakopianki od Krakowa do Myślenic.

Tak też się stało, a zaprezentowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad korytarze mają ok. 3-5 km szerokości (w pasie terenu o takiej szerokości może być projektowana droga - przyp.red.), a konkretny przebieg wariantu drogi poznamy po opracowaniu studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) i uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Brak miejsca na rozbudowę obecnej trasy

Podczas wytyczania nowych korytarzy analizowano także, czy można poprowadzić ekspresówkę wykorzystując obecną jej trasę na odcinku Kraków – Myślenice. Sprawdzano rezerwy pod jej rozbudowę, jakie mają poszczególne gminy. Według oceny specjalistów, są one niewystarczające przy parametrach drogi ekspresowej, jaka planowana jest na tym odcinku.

Dodatkowo GDDKiA ma w planach 6 inwestycji na obecnym odcinku Zakopianki: 1. rozbudowę węzła Kraków Południe; 2. budowę węzła w Libertowie; 3.budowę węzła w Gaju; 4. przebudowę skrzyżowania w Krzyszkowicach;  5.budowę węzła w Jaworniku oraz 6. budowę węzła w Myślenicach.

Wszystkie są planowane w ciągu drogi krajowej nr 7 o obecnej klasie. Poprowadzenie drogi klasy S, w korytarzu DK7 spowodowałoby konieczność przebudowy nowo powstałych inwestycji (tam, gdzie byłoby możliwe ich wykorzystanie). Skutkowałoby to zwielokrotnieniem kosztów poniesionych w tym samym ciągu komunikacyjnym. W miejscach, gdzie nie byłoby możliwe wykorzystanie w ciągu S7 nowo wybudowanych węzłów (lub byłoby to nieuzasadnione), koszty ich realizacji należałoby uznać jako utracone.

 

Utrudnienia w Myślenicach

Jak czytamy w opracowaniu GDDKiA: "Na całej trasie zidentyfikowano 5 obszarów, na których wpisanie trasy S7 w istniejącą drogę jest wysoce utrudnione, z uwagi na wymagane parametry geometryczne, a jej przebudowa wiązałaby się z nieakceptowalnie dużym oddziaływaniem na budynki i ludzi wzdłuż DK7".

"Piąty obszar dotyczy Myślenic i został poddany bliższej analizie. Konieczne okazałyby się wyburzenia wielu budynków mieszkalnych i usługowych oraz częściowo lub w całości galerii handlowej. Ponadto w odległości mniejszej niż 200m od osi planowanej drogi znajdują się szpital oraz Miejski Zakład Wodociągów, czyli budynki wrażliwe na wszelkie planowane w pobliżu inwestycje. Analizowana przebudowa DK7 wymagałaby rozległej przebudowy infrastruktury, przy jednoczesnej konieczności zapewnienia funkcjonowania ww. instytucji".

W prezentacji zwrócono uwagę, że taka inwestycja, w pobliżu centrum miasta, indukuje dużą uciążliwość dla społeczeństwa. Ostatecznie zdecydowano, że przebieg przecinający Myślenice nie zostanie ujęty w dalszej analizie.

 

Rozpisano 14 propozycji

Jak informuje GDDKiA, podczas pierwszego etapu prac przeprowadzone zostały analizy sieci drogowej. Na badanym obszarze, obejmującym 34 gminy, wyznaczyli 14 propozycji tras łączących autostradę A4 w okolicy Krakowa z S7 za Myślenicami. Początek tego odcinka rozpatrywany był w wariantach sięgających od okolic miejscowości Morawica (skrajnie na zachód) aż po węzeł Targowisko (skrajnie na wschód).

W analizach uwzględniono również planowaną drogę ekspresową S52 Bielsko Biała - Głogoczów (Beskidzka Droga Integracyjna - BDI).

"Przyjęliśmy założenie, że to jedno z najważniejszych powiązań komunikacyjnych regionu zostanie dołączone do planowanej S7. W zależności od danego korytarza, konieczne może być wydłużenie BDI" - czytamy w komunikacie GDDKiA.

 

Ostatecznie na stole wylądowało 6 propozycji 

Spośród wstępnych propozycji tras, do dalszych analiz w głównej części opracowania wytypowali 6 korytarzy. Dla wszystkich założono dwie jezdnie po trzy pasy ruchu w każdym kierunku.

Każdy z analizowanych korytarzy ma swój początek na autostradzie A4 na odcinku od węzła Kraków Łagiewniki do węzła Kraków Bieżanów. Przyjęto natomiast jeden koniec dla wszystkich korytarzy, tj. w miejscu istniejącego odcinka drogi ekspresowej S7 za Myślenicami.

Wszystkie warianty przechodzą przez gminę Myślenice, cztery z propozycji przebiegają także przez gminę Siepraw, a jedna z nich proponowana jest również przez Dobczyce.

Spośród wstępnych propozycji tras, do dalszych analiz w głównej części opracowania wytypowali 6 korytarzy. Dla wszystkich założono przekrój dwujezdniowy po trzy pasy ruchu w każdym kierunku.

Korytarz 1 (czerwony) o długości ok. 23,6 km, zlokalizowany jest na terenie gmin: Kraków, Mogilany, Świątniki Górne oraz Myślenice. Początek Korytarza znajduje się w rejonie węzła Kraków Łagiewniki na drodze A4, a koniec znajduje się za miejscowością Myślenice w okolicy miejscowości Miłogoszcz.

Przewidziano 3 tunele oraz połączenie z nowoprojektowanym wydłużeniem drogi ekspresowej S52 (Beskidzka Droga Integracyjna) poprzez węzeł Włosań. Powiązanie inwestycji z pozostałą siecią dróg realizowane będzie przy pomocy 5 węzłów drogowych.

Szacunkowy koszt realizacji drogi ekspresowej wynosi 4 668,91 mln PLN (197,70 mln PLN/km).

Korytarz 2 (niebieski) o długości ok. 24,6 km, zlokalizowany jest na terenie gmin: Kraków, Wieliczka, Siepraw, Mogilany, Świątniki Górne oraz Myślenice. Początek znajduję się w rejonie węzła Kraków Wieliczka na drodze A4, a koniec znajduje się za miejscowością Myślenice w okolicy miejscowości Miłogoszcz.

Przewidziano 5 tuneli oraz połączenie z nowoprojektowanym wydłużeniem drogi ekspresowej S52 (Beskidzka Droga Integracyjna) poprzez węzeł Włosań. Powiązanie inwestycji z pozostałą siecią dróg realizowane będzie przy pomocy 5 węzłów drogowych.

Szacunkowy koszt realizacji drogi wynosi 6 010,46 mln PLN (244,68 mln PLN/km).

Korytarz 3 (różowy) o długości ok. 24,3 km, zlokalizowany jest na terenie gmin: Kraków, Wieliczka, Siepraw, Świątniki Górne oraz Myślenice. Początek znajduje się w rejonie węzła Kraków Wieliczka na drodze A4, a koniec znajduje się za miejscowością Myślenice w okolicy miejscowości Miłogoszcz.

Przewidziano 5 tuneli oraz połączenie z nowoprojektowanym wydłużeniem drogi ekspresowej S52 (Beskidzka Droga Integracyjna) poprzez węzeł Siepraw. Powiązanie inwestycji z pozostałą siecią dróg realizowane będzie przy pomocy 5 węzłów drogowych.

Szacunkowy koszt realizacji drogi wynosi 6 495,62 mln PLN (267,22 mln PLN/km).

Korytarz 4 (pomarańczowy) o długości ok. 26,2 km, zlokalizowany jest na terenie gmin: Kraków, Wieliczka, Siepraw oraz Myślenice. Początek w rejonie planowanego nowego węzła Kraków Tuchowska na drodze A4 (niezbędne uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych dla dróg publicznych), a koniec znajduje się za miejscowością Myślenice w okolicy miejscowości Miłogoszcz.

Przewidziano 5 tuneli oraz połączenie z nowoprojektowanym wydłużeniem drogi ekspresowej S52 (Beskidzka Droga Integracyjna) poprzez węzeł Siepraw. Powiązanie inwestycji z pozostałą siecią dróg realizowane będzie przy pomocy 5 węzłów drogowych.

Szacunkowy koszt realizacji wynosi 6 250,22 mln PLN (238,73 mln PLN/km).

Korytarz 5 (fioletowy) o długości ok. 28,7 km, zlokalizowany jest na terenie gmin: Kraków, Wieliczka, Świątniki Górne, Mogilany oraz Myślenice. Początek w rejonie planowanego nowego węzła Kraków Tuchowska na drodze A4 (niezbędne uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych dla dróg publicznych), a koniec znajduje się za miejscowością Myślenice w okolicy miejscowości Miłogoszcz. Na odcinku ok. 1 km w rejonie miejscowości Głogoczów częściowo wykorzystuje istniejący ślad drogi krajowej nr 7.

Przewidziano 5 tuneli oraz bezpośrednie połączenie z drogą ekspresową S52 (Beskidzka Droga Integracyjna) bez potrzeby jej wydłużania poprzez węzeł Głogoczów. Powiązanie inwestycji z pozostałą siecią dróg realizowane będzie przy pomocy 5 węzłów drogowych.

Szacunkowy koszt realizacji wynosi 5 899,62 mln PLN (205,47 mln PLN/km).

Korytarz 6 (brązowy) o długości ok. 29,1 km, zlokalizowany jest na terenie gmin: Kraków, Wieliczka, Dobczyce, Siepraw oraz Myślenice. Początek w węźle Kraków Bieżanów na drodze A4 (jedyny rozważany korytarz o takim początku), a koniec znajduje się za miejscowością Myślenice w okolicy miejscowości Miłogoszcz.

Przewidziano 4 tunele oraz połączenie z nowoprojektowanym wydłużeniem drogi ekspresowej S52 (Beskidzka Droga Integracyjna) poprzez węzeł Czechówka. Powiązanie inwestycji z pozostałą siecią dróg realizowane będzie przy pomocy 4 węzłów drogowych.

Szacunkowy koszt realizacji  wynosi 6 066,63 mln PLN (208,23 mln PLN/km).

 

Czas na merytoryczną dyskusję

GDDKiA zachęca do zapoznania się ze streszczeniem studium nowej zakopianki z Krakowa do Myślenic i przekazywania wszelkich opinii, uwag, pytań i wątpliwości. 

Czy planowana sześciopasmowa droga ekspresowa S7, przebiegająca przez Myślenice, to korzystne rozwiązanie dla miasta?

 • zdecydowanie tak
 • raczej tak
 • trudno powiedzieć
 • raczej nie
 • zdecydowanie nie
 • Zobacz wyniki
 • zdecydowanie tak zdecydowanie tak 40%
 • raczej tak raczej tak 9%
 • trudno powiedzieć trudno powiedzieć 8%
 • raczej nie raczej nie 8%
 • zdecydowanie nie zdecydowanie nie 35%
 • Głosów: 3505

"Są one dla nas bardzo ważne i weźmiemy je pod uwagę w dalszych pracach nad tą istotną dla społeczeństwa inwestycją. Studium korytarzowe potwierdziło zasadność budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków - Myślenice. Kolejnym krokiem w procesie realizacji inwestycji będzie uszczegółowienie rozwiązań w postaci STEŚ. Studium wskaże m.in. precyzyjną lokalizację nieruchomości objętych inwestycją i jej oddziaływaniem. Jeśli uzyskamy na ten cel niezbędne finansowanie, przetarg na wykonanie dokumentacji chcielibyśmy ogłosić jeszcze w tym roku" - czytamy w komunikacie.

-  Komunikując od początku nasze plany, chcemy dowiedzieć się, jaki jest społeczny odbiór planowanej przez nas inwestycji i wypracować zgodę, co do głównego kierunku jej realizacji. Chcemy wspólnie wybrać korytarz, który będzie miał szansę późniejszej realizacji - powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

 

29 stycznia 

Burmistrz: "Budowa nowej ekspresówki niewątpliwie poprawi jakość komunikacji i bezpieczeństwa"

Na oficjalnej stronie miasta i gminy Myślenice znalazł się materiał relacjonujący udział samorządowców w spotkaniu dotyczącym wariantów przebudowy Zakopianki na odcinku Kraków - Myślenice.

Czytamy w niej, że oprócz burmistrza Jarosława Szlachetki (PiS) w wideokonferencji wzięli udział sekretarz Robert Pitala, zastępca naczelnika wydziału inwestycji UMiG Tomasz Sólnica oraz przewodniczący rady miejskiej Wacław Szczotkowski.

Zawiera również komentarz burmistrza: "Zapowiedź przygotowania budowy nowego odcinka drogi ekspresowej S7 z Krakowa do Myślenic to kolejna ważna informacja jeżeli chodzi o rozbudowę sieci dróg krajowych na naszym terenie. Budowa nowej ekspresówki niewątpliwie poprawi jakość komunikacji i bezpieczeństwa" - brzmi wypowiedź burmistrza Miasta i Gminy Myślenice, Jarosława Szlachetki (PiS).

Powiązane tematy

Komentarze (102)

 • 28 sty 2022

  TU NIC nie widać , co chcą zrobić. A chcą zrobić Myślenicom rzecz straszna. Zobaczcie na stronę GDDKiA . Tam są pokazane proponowane korytarze przebiegu autostrady w większej skali. Wszystkie mają 1 wspólną cechę: dochodzą do węzła przy Orlenie i potem idą pod Dalinem na Plebańsą i do Stróży. Odcinają przy tym Myślenice od Dalinu i od Mikołaja !!!!!.Mało tego: od Orlenu na Plebańską idą prawdopodobnie ŻELBETOWĄ TRASĄ .... NAPOWIETRZNĄ NAD MYŚLENICAMI (inaczej musieliby robić dużo wyburzeń). Rozumiecie ??? Nad zabudowaniami, nad osiedlem !!!!. Smród i hałas w .... centrum miasta!!!!!!! Od zachodu prdląc też prawdopodobnie całą panoramę miasta autostradą potężną, żelbetową estakadą.Zamiast poprowadzić to od strony wschodniej przez strefę przemysłową , to wpieprzają to w osiedla mieszkaniowe. Wszędzie robi się obwodnice. Tu na odwrót: wprowadza się autostradę prawie do centrum miasta. MASAKRA. Zniszczą mam przestrzeń życiową. Zniszczą mam życie. Musimy protestować. Mam nadzieję , że miasto będzie po stronie mieszkańców. Zobaczcie na te plany na stronie GDKiA. Trzeba uświadomić ludzi z osiedla i całej strony zachodniej Myślenic i Bysiny.

  59 17 Odpowiedz
 • 28 sty 2022

  JEDNA KOREKTA: autostrada w zamieszczonych schematach nie idzie na estakadzie nad Myślenicami, tylko idzie od Orlenu, odcina miasto od Dalinu, " niszczy " strefę zabudowy ul. Dąbrowskiego/Wybickiego/Sikorskiego/Średniawskiego bezpośrednio tu dając olbrzymią uciążliwość (smród, hałas), potem tunelem pod Plebańską do Stróży. Tak czy tak, MAMY AUTOSTRADĘ W MIEŚCIE. Co na to burmistrz i radni ????

  47 11 Odpowiedz
 • 28 sty 2022

  Ileż to oni już na tej Zakopiance zrobili. Bezpieczne skrzyżowanie w Głogoczowie, bezkolizyjny przejazd w Krzyszkowicach, węzeł w Jaworniku, przebudowa skrzyżowania z Sobieskiego. Co tam dla nich przy tych wszystkich inwestycjach zrobić nową drogę do Myślenic z Krakowa. Przecież to tytany pracy!!!!!!! Szkoda, że tylko na papierze. :)

  47 14 Odpowiedz
 • 28 sty 2022

  Jak się ludzie dowiedzą co planują, to mają kryterium uliczne, jakiego Myślenice nie widziały. AUTOSTRADA W MIEŚCIE. Tego jeszcze nie grali.

  38 15 Odpowiedz
 • 28 sty 2022

  ZOBACZCIE na 4-tą planszę w artykule , tj. 14 propozycji przebiegu autostrady. Wszystkie (oprócz jednej) przebiegają prawidłowo od wschodu, przez najmniej zamieszkałą strefę przemysłową.

  NASTĘPNIE zobaczcie na dalsze plansze sześciu wybranych przez GDDKiA tras do dalszych opracowań. Z niewiadomych, tajemnych przyczyn teraz wg propozycji GDDKiA wszystkie przechodzą od zachodu, w bezpośrednim sąsiedztwie....."sypialni" Myślenic tj zabudowie jedno i wielorodzinnej !!! Fajnie, prawda ???
  Czyli ma być węzeł przy Orlenie, następnie "odcięcie" Dalinu od miasta, potem do Średniawskiego/3-go Maja (tu nie wiadomo czy nad tymi ulicami szpecącą estakadą (!!!) czy pod) i potem tunelem pod Plebańską do Stróży (widać to dobrze na planszach od 6 do ostatniej)

  Czy władze miasta mają tego świadomość co gotują mieszkańcom miasta ???
  NALEŻY absolutnie to zablokować:
  1) i wrócić do przebiegu trasy przez strefę przemysłową.
  2) lub poprowadzić autostradę wg propozycji GDDKiA , ale z węzłem u wylotu z tunelu w Stróży i BEZ węzła przy Orlenie. WTEDY tunel pod Plebańską byłby przedłużony pod ul Średniawskiego, 3-Maja, pod Orlenem i wychodziłby za zakopianką w kierunku Polanki. WTEDY ZNIKA UCIĄŻLIWOŚĆ DLA MIASTA !!!.

  Skoro mogą zrobić 10-15 km tuneli pod Świątnikami, Konarami, Wrząsowicami, itd (zobaczcie na korytarze nr 2,3,4,5,6) to mogą wydłużyć o 1 km tunel pod Plebańską w kierunku Orlenu i skończyć go za Zakopianką , pozostawiając Myślenice BEZ UCIĄŻLIWOŚCI, a dobrze skomunikowane z autostradą węzłem w Stróży, u wylotu tunelu spod Plebańskiej.
  JESZCZE RAZ ; wtedy nie byłoby węzła przy Orlenie, a odległość do miasta z węzła w Stróży (który i tak w jakiejś formie być musi, żeby połączyć autostradę z zakopianką za Myślenicami) taka sama, jak z planowanego przez GDDKiA węzła przy Orlenie.

  Rozpowszechniajcie tę informację. Trzeba nie dopuścić do wprowadzenia autostrady praktycznie do miasta, kiedy można to wykonać tak , aby nie pogorszyć drastycznie warunków życia mieszkańców.

  31 6 Odpowiedz

Zobacz więcej