Praca

Nabór wniosków - 8500 zł za zatrudnienie pracownika!

Nabór wniosków - 8500 zł za zatrudnienie pracownika!

Planujesz zwiększyć zatrudnienie w swojej firmie? Złóż wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myślenicach. 

Zgłaszając się do nas otrzymujesz przez 6 miesięcy zwrot części kosztów ponoszonych na wynagrodzenie i składki ZUS pracowników – łącznie ok. 8500 złotych na jedną osobę. 

Wniosek o przyznanie wsparcia należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach przed zatrudnieniem osoby bezrobotnej. Wniosek można znaleźć na naszej stronie internetowej pod linkiem: www.myslenice.praca.gov.pl.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 12 372 96 13.

Zapraszamy do współpracy
Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach
32-400 Myślenice, ul. Drogowców 2
tel. 12 372-96-00

Projekt „Czas na pracę 30+" współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.2.

Zobacz więcej