Jawornik

Jawornik. Gmina prezentuje wybrany wariant pod budowę węzła na Zakopiance

Jawornik. Gmina prezentuje wybrany wariant pod budowę węzła na Zakopiance

Na skrzyżowaniu Zakopianki z drogą wojewódzka 955 w Jaworniku ma powstać bezkolizyjne skrzyżowanie. Gmina zaprezentowała jego przebieg. 

"Mamy wybrany ostatecznie wariant na którym będzie procedowana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, którą będziemy wydawać my - jako UMiG Myślenice" - zapowiada burmistrz Jarosław Szlachetka (PiS)

 

Skrzyżowanie Zakopianki z drogą wojewódzką w Jaworniku wciąż pozostaje jednym z najbardziej niebezpiecznych w regionie.

Główny inwestor, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w lipcu zaprezentował trzy warianty planowanego węzła w Jaworniku. Następnie mieszkańcy mieli możliwość wzięcia udziału w konsultacjach społecznych prowadzonych przez biuro projektowe, wykonujące dokumentacje dla tej inwestycji.

"Najwięcej pozytywnych opinii i najbardziej optymalną wersją dla mieszkańców Jawornika, przedstawicieli sołectwa i dla nas, była wersja niebieska. Po naniesieniu korekt przez biuro projektowe, mamy otrzymać jeszcze propozycję do przeglądnięcia"podczas wrześniowej sesji rady gminy mówił Jarosław Szlachetka (PiS).

Jak obecnie informuje gmina; burmistrz Jarosław Szlachetka wziął udział w finalnym spotkaniu dotyczącym wyboru wariantu określającego ostateczny kształt węzła.​

Ostatecznie do realizacji wybrano wariant 4, którego "we wrześniu 2021 jeszcze nie było, a został przygotowany na podstawie zgłaszanych uwag do poprzednich wariantów" - czytamy w odpowiedzi na nasze pytania przesłanej przez UMiG.

Jak się dowiadujemy; "projekt został uzupełniony o korektę całego układu drogowego wokół ronda północnego, wprowadzono pas przeplatania na kierunku jazdy Kraków i Sułkowice praz korektę układu drogowego po północnej stronie ronda południowego".

W nardzie, która odbyła się w magistracie brali udział przedstawiciele inwestora – GDDKiA w Krakowie, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz wykonawcy studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla zadania pn.: „Budowa węzła drogowego w miejscowości Jawornik w ciągu DK7”.

- Odbyliśmy uzupełniające posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Podczas spotkania został wybrany wariant, który będzie procedowany do uzyskania decyzji środowiskowej, a w dalszej perspektywie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – ZRID – komentuje Jarosław Szlachetka (PiS).

Teraz GDDKiA złoży wniosek o Decyzję Środowiskową, która ma pozwolić na przygotowanie dokumentacji projektowej do decyzji ZRID.

Jarosław Szlachetka, burmistrz MiG Myślenice: Mamy wybrany ostatecznie wariant na którym będzie procedowana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, którą będziemy wydawać my - jako UMiG Myślenice. Mam nadzieję, że wydamy ją w kilku najbliższych miesiącach, a ta procedura potrwa nie dłużej niż pół roku.

Następnie wykonawca i inwestor GDDKiA będzie mogła już złożyć gotowy projekt z decyzją środowiskową o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

W tym wariancie jest przewidziana przeprawa nad Zakopianką. Z obydwu stron zlokalizowane są dwa nowe ronda zarówno po stronie strefy przemysłowej jak i miejscowości Jawornik od drogi wojewódzkiej. Przy nowej drodze przewidziany jest chodnik i ścieżka rowerowa oraz odejścia od rond, które będą komunikować część Jawornika od strony wsi, jak również strefę przemysłową. Dbamy o to, aby rozwiązania projektowe również były przygotowane do przyjęcia chociażby ruchu i włączenia w niedalekiej przyszłości obwodnicy wschodniej, czy drogi północnej Myślenic - jak również lokalizowania w nieodległym terenie przystanku kolejowego dla połączenia Kraków-Myślenice

- "Kurierze Myślenickim" mówi burmistrz.

 

Skrzyżowanie gotowe w 2025 roku?

W lutym 2022 r. GDDKiA wybrała wykonawcę dokumentacji projektowej dla tego zadania. „Podpisaliśmy umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy węzła drogowego w Jaworniku na drodze krajowej nr 7 z konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków (partner), MP Infra (partner). Koszt prac wyniesie 2 262 585 zł” – informowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W ramach zadania wykonawca opracuje  kompleksową dokumentację projektową dla węzła drogowego w Jaworniku na drodze krajowej nr 7 i ma uzyskać ostateczną decyzję środowiskową. Podczas robót budowlanych będzie też sprawował nadzór autorski.

Inwestycja obejmie budowę po nowym śladzie dwupoziomowego węzła i łącznic. Powstaną też pasy włączeń i wyłączeń po obu stronach drogi krajowej, przebudowany będzie odcinek drogi wojewódzkiej nr 955 oraz drogi zapewniające komunikację lokalną. W ramach inwestycji wybudowane zostaną dwa ronda, wiadukt, ekrany akustyczne, mur oporowy, ścieżka rowerowa i przepust dla ruchu pod DK7. Istniejące sieci infrastruktury technicznej będą przebudowane, powstaną też nowe oraz wybudowany zostanie kanał technologiczny.

Do inwestycji dołożą się samorządy. W lipcu 2022 r. GDDKiA podpisała porozumienie z gminą Myślenice i Województwem Małopolskim na mocy którego: gmina Myślenice pokryje koszty dokumentacji wstępnej, odszkodowań i budowy drogi gminnej, w sumie wydając ponad 5,9 mln zł, natomiast Województwo Małopolskie będzie miało swój udział w kosztach prac budowlanych, nadzoru inwestorskiego i wypłat odszkodowań na łączną kwotę 20 mln zł. Większość kosztów zarówno na etapie przygotowania dokumentacji jak i robót budowlany pokryje GDDKiA (Skarb Państwa).

Przygotowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przewidywane jest na lata 2020-2023, natomiast roboty budowlane na lata 2024-2025.

 

Jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc w regionie

To jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc na odcinku Zakopianki między Myślenicami a Krakowem. Według Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 roku, każdego dnia przejeżdża tędy 33 tys. samochodów.

Największe trudności kierowcom sprawia skręt w lewo w kierunku Rudnika, który wymaga przecięcia jednej z nitek Zakopianki. Lustrzany i równie niebezpieczny manewr wykonują kierowcy jadący z Rudnika w kierunku Krakowa.

 

Skrzyżowanie daje się też we znaki kierowcom samochodów ciężarowych wyjeżdżających i zjeżdżających do leżącej obok Strefy Aktywności Gospodarczej Jawornik-Polanka w której pracuje ok. 700 osób. 

Powiązane tematy

Komentarze (5)

Zobacz więcej