Prawo

Służebność drogi – co to takiego?

Służebność drogi – co to takiego?

Nabycie działki budowlanej lub rekreacyjnej to świetny pomysł na lokowanie wolnego kapitału. Brak drogi dojazdowej wcale nie oznacza, że działka jest bezużyteczna. W takiej sytuacji ma zastosowanie służebność działki. Sprawdź, czego dotyczy to prawo i kiedy można skorzystać z wyznaczenia drogi koniecznej.

W dzisiejszych czasach wiele działek budowlanych nie przynależy do jednej drogi dojazdowej. Wtedy rozsądnym wyjściem jest ustalenie służebności drogi koniecznej. To ograniczone prawo rzeczowe, które umożliwia połączenie działki bez dojazdu z najbliższą drogą publiczną.

Służebność drogi koniecznej – kiedy i jak jest ustalana?

Aby określić dokładne warunki dojazdu do działki, konieczne jest przeprowadzenie postępowania sądowego. Alternatywna opcja to podpisanie ugody, aczkolwiek to możliwe tylko wtedy, kiedy strony porozumienia są w stanie podpisać umowę potwierdzoną notarialnie.

Ustalenie służebności drogi koniecznej w ramach procesu sądowego jest rozpoznawane przez sądy rejonowe. Fakt zaistnienia służebności musi być odnotowany w akcie notarialnym. Przykładowo: brak połączenia działki z drogą publiczną wymaga złożenia wniosku

o ustanowienie prawa służebności gruntowej przez posesję sąsiada.

Uwaga! Służebność powinna w jak najmniejszym stopniu utrudniać gospodarowanie poszczególnymi działami, które otaczają dołączoną posiadłość.

Prawa i obowiązki w ramach służebności drogi – co warto wiedzieć?

Prawo cywilne dotyczące ustalania służebności drogi wskazuje, na szereg praw i obowiązków właścicieli poszczególnych terenów. Właściciel posesji tzw. władnącej musi zapłacić posiadaczowi działki obciążonej rekompensatę finansową za utrudnienia w użytkowaniu gruntów.

Wartość opłaty powinna zostać ustalona przez strony postępowania. Zrealizowane płatności uprawniają drugą stronę do niezakłóconego dostępu do przejazdu aż do drogi publicznej. Obowiązki służebnego to zapewnienie komfortowego przejazdu w ramach ustanowionej służebności drogi.

Jak długo trwa postępowanie dotyczące służebności drogi?

Czas trwania sprawy sądowej związanej z ustaleniem służebności drogi może wynieść od kilku miesięcy do nawet 5 lat. Procedury sądowe i czas potrzebny na rozpatrzenie wniosku, są uzależnione od: liczby działek dotyczących służebności, liczby współwłaścicieli oraz stanu prawnego poszczególnych gruntów.

Im więcej współwłaścicieli działek, tym dłużej trwa proces sądowy. W takich sytuacjach warto dojść do porozumienia i podpisać umowę służebności z poświadczeniem notarialnym bez ingerencji sądu. To znacznie skraca czas potrzebny do prawnego ustalenia służebności oraz wpisania zaistniałego faktu do Ksiąg Wieczystych.

Ustanowienie służebności drogi – jakie to koszty?

Sądowe ustalenie służebności drogi wiąże się z pewnymi kosztami, które najczęściej pozostają niezmienne. Najważniejsze wydatki związane z takimi sprawami to opłaty sądowe (200 złotych), opłaty za pełnomocnictwo (17 złotych) oraz koszty wypisów z KW (20 złotych za jedną księgę).

Źródło: https://www.kancelariafurtak.pl/specjalizacje/ustanowienie-sluzebnosci-drogi-koniecznej.

Zobacz więcej