Polityka

Myślenice. LGD Ziemi Myślenickiej otrzyma 36 mln zł. To pieniądze na rozwój regionu

Myślenice. LGD Ziemi Myślenickiej otrzyma 36 mln zł. To pieniądze na rozwój regionu
Fot. malopolska.pl

Ponad 36 mln zł trafi na realizację strategii rozwoju trafi do Lokalnej Grupy Działania Ziemi Myślenickiej. To pieniądze na rozwój regionu

 

Witold Kozłowski i Iwona Gibas z zarządu województwa wspólnie z przedstawicielami 23 Lokalnych Grup Działania w czwartek, 11 stycznia podpisali umowy ramowe na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju. Te opiewają na łączną kwotę blisko 600 mln zł i zostaną przeznaczone m.in. na wsparcie przedsiębiorstw, kultywowanie dziedzictwa kulturowego, inwestycje w obiekty turystyczne, odnowę obiektów zabytkowych, tworzenie świetlic środowiskowych, dziennych domów opieki czy organizację szkoleń zawodowych.

Pieniądze do rozdysponowania zostały przyznane dzięki umowom na realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027) i programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM 2021-2027).

Dzięki finansowaniu przyznanemu z wielu funduszy, możliwe do realizacji będzie zarówno wsparcie przedsiębiorstw, oddolnych inicjatyw czy kultywowanie dziedzictwa kulturowego (EFRROW – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich), jak i inwestycje w obiekty turystyczne, odnowę obiektów zabytkowych czy wsparcie instytucji kultury (EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Wsparcie przysługuje także na projekty obejmujące tworzenie świetlic środowiskowych, dziennych domów opieki oraz szkoleń zawodowych (EFS+ - Europejski Fundusz Społeczny Plus).

Lokalna Grupa Działania Ziemi Myślenickiej na realizację swojej strategii otrzymała dofinansowanie wynoszące 8 258 860 euro, czyli 36 338 984 zł. Jak informuje UMiG Myślenice: „dzięki LSR gmina Myślenice wraz z innymi dziesięcioma gminami, a przede wszystkim mieszkańcy, firmy i organizacje społeczne będą miały możliwość korzystać ze środków europejskich przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich w ramach inicjatywy LEADER”.

W podpisaniu umowy wzięli udział burmistrz Jarosław Szlachetka (PiS) oraz członkowie Zarządu LGD Ziemi Myślenickiej. - To dla mnie wielki zaszczyt podpisać umowę na realizację Strategii przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Myślenickiej, w której pełnię funkcję Prezesa Zarządu. To zarówno wielkie wyzwanie, jak również duża radość, że będę mógł także w tej formie współuczestniczyć w rozwoju obszaru Myślenic oraz pozostałych gmin wchodzących w skład LGD Ziemi Myślenickiej – miał powiedzieć Bogusław Stankiewicz, prezes zarządu LGD Ziemi Myślenickiej.

Planowane działania w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027 obejmują realizację celów i przedsięwzięć związanych z rozwojem przedsiębiorczości, rozwijaniem potencjału rekreacyjnego i turystycznego oraz promocją zdrowego stylu życia, ochroną środowiska, podtrzymywaniem tradycji narodowej, pielęgnowaniem polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Ponadto LGD Ziemi Myślenickiej chce skuteczne aktywizować wiejskie społeczności, pobudzać stosowanie innowacyjnych rozwiązań, szczególnie w zakresie cyfryzacji, szukać nowych, twórczych rozwiązań problemów, przed którymi stoją mieszkańcy obszaru.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Myślenickiej powstała w 2021 roku w formie stowarzyszenia. Jak czytamy na jej stronie: zarząd LGD tworzą: Robert Pitala (prezes), Janusz Szczeciński (wiceprezes), Dominik Czyszczoń (skarbnik), Ewa Garbień (sekretarz), Danuta Kasperek (członek zarządu), Magdalena Kiszka-Pietrzak (członek), Bogusław Stankiewicz (członek), Dorota Rokosz (członek), Konrad Urbanik (członek).

Artur Grabczyk jako burmistrz MiG Sułkowice w kadencji 2018-24 radził sobie:

 • wybitnie
 • pierwszorzędnie
 • poprawnie
 • przeciętnie
 • nieudolnie
 • fatalnie
 • Zobacz wyniki
 • wybitnie wybitnie 7%
 • pierwszorzędnie pierwszorzędnie 4%
 • poprawnie poprawnie 15%
 • przeciętnie przeciętnie 23%
 • nieudolnie nieudolnie 11%
 • fatalnie fatalnie 40%
 • Głosów: 750

Powiązane tematy

Komentarze (3)

Zobacz więcej